Quy định pháp luật đối với tội tổ chức nhập cảnh trái phép


Quy định pháp luật đối với tội tổ chức nhập cảnh trái phép

Tội tổ chức nhập cảnh trái phép là hành vi mà một tổ chức hoặc cá nhân sắp xếp hoặc tham gia vào việc đưa người hoặc hàng hóa qua biên giới quốc gia mà không tuân theo quy định pháp luật và quy tắc nhập cảnh.

1. Người tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội gì?

Tội tổ chức nhập cảnh trái phép đang là một vấn đề quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Người hoặc tổ chức mà có hành vi tổ chức, môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mà không tuân theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh có thể đối mặt với nhiều hình thức trách nhiệm pháp lý.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, quy định về vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại. Trong trường hợp này, người tổ chức nhập cảnh trái phép có thể phải đối mặt với khoản phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Hơn nữa, họ còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung bằng việc trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định về nhập cảnh.

Ngoài trách nhiệm hành chính, trong một số trường hợp đặc biệt, hành vi tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép," theo Điều 348 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tội tổ chức nhập cảnh trái phép là một vi phạm nghiêm trọng, và việc xử lý tùy thuộc vào tính chất và mức độ của vi phạm, có thể bao gồm cả hình thức trách nhiệm hành chính và hình thức trách nhiệm hình sự, nhằm đảm bảo tính trung thực và công bằng trong việc xử lý các vụ vi phạm.

Xem thêm bài viết: Buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng có bị xử phạt không?

 

Người tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội gì?
Người tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội gì?

2. Cấu thành tội phạm của tội Tổ chức, mô giới cho người khác nhập cảnh, xuất cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

Tội tổ chức nhập cảnh trái phép là một vấn đề pháp lý quan trọng, và nó gồm nhiều khía cạnh phức tạp. Các yếu tố cấu thành tội này có thể được chia thành mặt chủ quan và mặt khách quan, chủ thể và khách thể, và được định rõ như sau:

2.1. Về mặt khách quan

Trong phạm vi mặt khách quan, các hành vi vi phạm tội tổ chức nhập cảnh trái phép được định rõ theo luật. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 định nghĩa nhập cảnh như "việc người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam," trong khi Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam định nghĩa nhập cảnh như "việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam." Dựa trên định nghĩa này, nhập cảnh trái phép có thể hiểu là việc người Việt Nam hoặc người nước ngoài nhập lãnh thổ Việt Nam thông qua các cửa khẩu mà không tuân theo quy định pháp luật và không có đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định. Hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là một hành vi phạm tội do người tổ chức thực hiện với mục đích lợi ích cá nhân, bao gồm việc lập kế hoạch, lôi kéo, cung cấp giấy tờ và phương tiện di chuyển, cung cấp nơi ở và các điều kiện cần thiết cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam mà không tuân theo quy định của pháp luật.

Hành vi môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là hành vi được thực hiện với mục đích lợi ích cá nhân, trong đó người môi giới tạo điều kiện, dụ dỗ, hoặc kết nối những người có ý định nhập cảnh vào Việt Nam nhưng không tuân theo quy định pháp luật. Người môi giới có thể thỏa thuận về giá cả, cách thức tổ chức hoạt động và các yếu tố liên quan khác với những người có hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép.

2.2. Về mặt chủ quan

Mặt chủ quan của tội phạm đề cập đến nội dung tâm trạng, động cơ và mục đích của người phạm tội. Trong tội tổ chức nhập cảnh trái phép, động cơ của người phạm tội chủ yếu là vì lợi ích cá nhân, bao gồm lợi ích vật chất hoặc phi vật chất không hợp pháp cho bản thân hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác. Thường xuyên, tội phạm này thường xuất phát từ động cơ lợi ích vật chất. Tuy nhiên, cũng có trường hợp động cơ phi vật chất, trong trường hợp này, việc chứng minh lợi ích phi vật chất là quan trọng để xác định trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Tức là, cần phải làm rõ rằng người phạm tội đã đặt lợi ích phi vật chất ở mức cao hơn lợi ích cá nhân để xem xét trách nhiệm hình sự.

Hành vi vi phạm tội tổ chức nhập cảnh trái phép thường là hành vi cố ý, tức là người phạm tội hoàn toàn nhận thức rằng họ đang thực hiện một hành vi trái pháp luật, hiểu rõ rõ ràng về hậu quả tiềm năng của hành vi này, nhưng vẫn tiến hành vì động cơ lợi ích cá nhân.

2.3. Về chủ thể của tội phạm

Người thực hiện tội tổ chức nhập cảnh trái phép được xác định bằng những yếu tố sau đây:

 • Người nào: Tội phạm này có thể do bất kỳ ai thực hiện, bất kể giới tính hay tuổi tác. Pháp luật không giới hạn người thực hiện dựa trên các yếu tố này;
 • Vì vụ lợi: Yếu tố chủ quan quan trọng nhất của tội phạm này là động cơ vụ lợi. Người thực hiện tội tổ chức nhập cảnh trái phép thường thực hiện hành vi này với mục tiêu đạt được lợi ích vật chất hoặc phi vật chất không hợp pháp cho họ hoặc cho các bên liên quan. Điều này có thể bao gồm việc kiếm tiền bằng cách tổ chức người khác nhập cảnh trái phép, tạo điều kiện cho họ ở lại Việt Nam mà không tuân theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái pháp luật: Người thực hiện tội này thường tổ chức hoặc môi giới cho người khác thực hiện việc nhập cảnh trái phép. Họ có thể tổ chức, cầm đầu, hỗ trợ, rủ rê, lôi kéo, hoặc tạo điều kiện cần thiết cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam mà không tuân theo quy định của pháp luật. Điều này có thể bao gồm chuẩn bị kế hoạch, giấy tờ, phương tiện di chuyển, hoặc cung cấp nhà ở để hỗ trợ cho người nhập cảnh trái phép.

Hành vi này có thể được thực hiện bởi bất kỳ người nào đủ điều kiện về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự, và không phụ thuộc vào giới tính của họ. Điều quan trọng là động cơ của họ phải liên quan đến lợi ích vật chất hoặc phi vật chất không hợp pháp.

2.4. Về khách thể của tội phạm

Khách thể của tội tổ chức nhập cảnh trái phép là hệ thống quản lý hành chính liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý.

Trong lĩnh vực này, quản lý hành chính là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và đơn vị của Nhà nước, như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Sở Tư pháp, và các cơ quan chức năng khác. Chính họ phải đảm bảo rằng các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, và cư trú được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tội phạm tổ chức nhập cảnh trái phép thường liên quan đến việc xâm phạm vào hệ thống quản lý này. Cụ thể, người thực hiện tội phạm này thường áp dụng những biện pháp, hành vi phi pháp như mua chuộc, đối mua đối bán, sử dụng giấy tờ giả mạo, và các hoạt động khác để thực hiện việc nhập cảnh mà không tuân theo quy định của các cơ quan quản lý hành chính.

Trong bối cảnh này, hệ thống quản lý hành chính phải đảm bảo sự tuân thủ của quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, và cư trú, và họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép.

Xem thêm bài viết: Làm thế nào để tránh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai?

 

Cấu thành tội phạm của tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép
Cấu thành tội phạm của tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh

3. Mức xử phạt đối với tội tổ chức nhập cảnh trái phép

Theo quy định tại Điều 348 Bộ luật hình sự 2015, tội tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh, xuất cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có các mức xử phạt như sau:

Mức xử phạt cơ bản: Tội này có thể bị xử phạt tù từ 01 đến 05 năm. Đây là mức xử phạt cơ bản đối với tội tổ chức nhập cảnh trái phép.

Các trường hợp nâng cao mức xử phạt:

 • Lợi dụng chức vụ quyền hạn: Trong trường hợp người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thực hiện hành vi này, mức án có thể cao hơn;
 • Phạm tội 02 lần trở lên: Nếu người phạm tội đã có tiền sử phạm tội tương tự, mức án có thể tăng lên;
 • Tổ chức, môi giới cho từ 05 đến 10 người: Nếu người phạm tội tổ chức, môi giới cho một số lượng lớn người, mức án có thể tăng cao hơn;
 • Thực hiện hành vi phạm tội có tính chất chuyên nghiệp: Nếu người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội một cách chuyên nghiệp, mức án có thể tăng cao hơn;
 • Thu lợi bất chính từ 100.000.000 triệu đồng đến dưới 500.000.000 triệu đồng: Khi người phạm tội thu được khoản lợi ích không chính đáng trong khoảng từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, mức án có thể tăng lên;
 • Tái phạm nguy hiểm: Trong trường hợp người phạm tội đã tái phạm và có tiền sử nguy hiểm, mức án có thể được nâng cao lên.

Các trường hợp cao nhất mức án:

 • Thực hiện hành vi phạm tội đối với 11 người trở lên: Nếu người phạm tội tổ chức nhập cảnh trái phép cho một lượng người lớn (11 người trở lên), mức án cao nhất có thể là từ 07 đến 15 năm;
 • Thu lợi bất chính từ 500.000.000 triệu đồng trở lên: Khi lợi ích thu được từ tội phạm vượt quá 500 triệu đồng, mức án có thể cao nhất được áp dụng;
 • Gây chết người: Nếu hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép dẫn đến cái chết của người nhập cảnh, mức án cũng có thể cao nhất lên đến 15 năm.

Bên cạnh hình phạt tù, người phạm tội còn có thể bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm. Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với người vi phạm, bao gồm cả hình phạt tài chính và việc mất quyền thực hiện một số hoạt động cụ thể trong thời gian xác định.

4. Thực trạng hiện nay đối với tội tổ chức nhập cảnh trái phép

Tội tổ chức nhập cảnh trái phép là một vấn đề nghiêm trọng mà nhiều quốc gia phải đối mặt. Việt Nam không ngoại lệ và thực trạng của tội này đã gây ra những tác động xã hội đáng báo động. Dưới đây là tình hình hiện tại đối với tội tổ chức nhập cảnh trái phép tại Việt Nam:

 • Sự gia tăng của tội phạm này: Tại Việt Nam, tội tổ chức nhập cảnh trái phép đã có sự gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Sự ra đời của các băng nhóm tội phạm chuyên về lĩnh vực này đã làm cho việc tổ chức người nhập cảnh trái phép trở nên phổ biến hơn. Các tổ chức phạm tội này thường hoạt động ngầm, luôn tìm cách lách luật để thực hiện hành vi phạm tội này;
 • Hậu quả đáng lo ngại: Hậu quả của tội tổ chức nhập cảnh trái phép có thể làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Đặc biệt, khi tội này được sử dụng để đưa người vào nước trái phép, có thể gây ra những tình trạng phi pháp như việc làm, hoạt động tội phạm, và nguy cơ lây lan bệnh dịch;
 • Vấn đề về biên giới: Việc tổ chức nhập cảnh trái phép thường xảy ra ở các điểm biên giới hoặc cửa khẩu, nơi quản lý biên giới và nhập cảnh là quan trọng. Trong một số trường hợp, việc thâm nhập vào hệ thống quản lý biên giới và nhập cảnh có thể thực hiện dễ dàng hơn do việc tham nhũng và tiếp tay từ một số cán bộ quản lý biên giới;
 • Cần sự hợp tác quốc tế: Vì tội tổ chức nhập cảnh trái phép có thể liên quan đến nhiều quốc gia, việc hợp tác quốc tế rất cần thiết. Việt Nam đã tham gia vào các thỏa thuận và hiệp định quốc tế về quản lý biên giới và nhập cảnh, nhưng việc thực thi vẫn còn đòi hỏi sự cải thiện và cộng tác sâu rộng hơn với các quốc gia khác;
 • Sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức và chấn chỉnh hành vi: Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và giáo dục về hậu quả của tội tổ chức nhập cảnh trái phép có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm này. Đặc biệt, việc tăng cường tầm nhìn xã hội về những nguy cơ liên quan đến việc tổ chức người nhập cảnh trái phép và tạo ra sự cảnh giác là cần thiết.

Tổng kết, tội tổ chức nhập cảnh trái phép tại Việt Nam hiện đang gây ra những tác động xã hội đáng báo động. Để đối phó với tình hình này, cần có sự cải thiện trong quản lý biên giới, sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ, và việc tăng cường nhận thức và giáo dục trong cộng đồng.

Xem thêm bài viết: Ai có quyền kiểm tra giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?

5. Những biện pháp phòng chống tội tổ chức nhập cảnh trái phép

Những biện pháp phòng chống tội tổ chức nhập cảnh trái phép:

 • Tăng cường kiểm soát biên giới: Việc tăng cường kiểm soát biên giới là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong việc ngăn chặn tội tổ chức nhập cảnh trái phép. Cần đảm bảo rằng các cửa khẩu và điểm biên giới đều được quản lý một cách hiệu quả. Sử dụng công nghệ hiện đại và tạo ra hệ thống giám sát liên tục có thể giúp phát hiện và ngăn chặn sự cố liên quan đến tội này;
 • Tăng cường hợp tác quốc tế: Vì tội tổ chức nhập cảnh trái phép thường liên quan đến nhiều quốc gia, hợp tác quốc tế rất quan trọng. Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác để chia sẻ thông tin, kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc đối phó với tội phạm này;
 • Giáo dục và tạo nhận thức: Tạo ra các chương trình giáo dục và thông tin để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hậu quả của tội tổ chức nhập cảnh trái phép. Giúp người dân hiểu rõ về tác động xấu của việc tham gia vào việc này và khuyến khích họ báo cáo về những hoạt động đáng ngờ;
 • Sử dụng công nghệ: Sử dụng công nghệ thông tin để quản lý thông tin và phát hiện sự cố. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc tế có thể giúp xác định các đối tượng liên quan đến tội tổ chức nhập cảnh trái phép và theo dõi hoạt động của họ;
 • Cải thiện công tác tuyển dụng và đào tạo: Cần cải thiện quá trình tuyển dụng và đào tạo của các cơ quan liên quan đến quản lý biên giới và nhập cảnh. Đảm bảo rằng những người làm công việc này được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để phát hiện và đối phó với tội tổ chức nhập cảnh trái phép;
 • Truyền thông và tạo lịch sự: Sử dụng phương tiện truyền thông và các chiến dịch tạo lịch sự để cảnh báo người dân về tác động xấu của tội tổ chức nhập cảnh trái phép. Nắm bắt cơ hội để làm cho tội phạm này trở nên kém hấp dẫn đối với người khác;
 • Xử lý nghiêm minh: Đối với những người vi phạm tội tổ chức nhập cảnh trái phép, cần thiết phải có hình phạt nặng để đánh đổ động cơ lợi ích. Sử dụng quy định của pháp luật về vi phạm hành chính và hình phạt hình sự để đảm bảo rằng tội phạm này được xử lý một cách nghiêm minh.

 

Những biện pháp phòng chống tội tổ chức nhập cảnh trái phép
Những biện pháp phòng chống tội tổ chức nhập cảnh trái phép

Những biện pháp này cần được triển khai kết hợp để ngăn chặn tội tổ chức nhập cảnh trái phép và bảo vệ xã hội khỏi các hậu quả tiềm tàng của tội phạm này. Nếu bạn còn thắc mắc về Quy định pháp luật đối với tội tổ chức nhập cảnh trái phép, hãy liên hệ với Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác