Quyền và nghĩa vụ của Công ty môi giới trong kinh doanh Bất động sản


Quyền và nghĩa vụ của Công ty môi giới trong kinh doanh Bất động sản
Công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam hoạt đoạn theo Luật Kinh Doanh Bất động sản 2014. Dưới đây là các quyền và nghĩa vụ của một công ty môi giới bất động sản.

1. Giới thiệu

Ngành bất động sản tại Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây, điều này đã tạo ra nhiều cơ hội cho các công ty môi giới bất động sản. Các công ty môi giới bất động sản  đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao dịch, kết nối mua bán, thuê và cho thuê bất động sản. Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch,  phải tuân theo một loạt quy định, quyền và nghĩa vụ.

2. Quyền của công ty môi giới bất động sản

2.1. Quyền tư vấn và hỗ trợ khách hàng

Quyền tư vấn và hỗ trợ khách hàng là một phần quan trọng của hoạt động của công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam. Dưới đây là sự phân tích về những quyền của công ty môi giới bất động sản liên quan đến tư vấn và hỗ trợ khách hàng:

 • Cung cấp thông tin chính xác: công ty môi giới bất động sản có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và chi tiết về các bất động sản mà họ đang tư vấn. Điều này bao gồm mô tả về diện tích, giá cả, vị trí, tiện ích, và tình trạng pháp lý của tài sản;
 • Tư vấn chuyên nghiệp: công ty môi giới bất động sản có quyền sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của họ để tư vấn khách hàng về các khía cạnh của giao dịch bất động sản, bao gồm cả về giá cả, quy trình pháp lý, và thị trường;
 • Bảo vệ thông tin khách hàng: công ty môi giới bất động sản cần bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của khách hàng, không tiết lộ thông tin như địa chỉ hay tình hình tài chính của họ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý;
 • Hỗ trợ trong quá trình đàm phán và giao dịch: công ty môi giới bất động sản có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trong quá trình đàm phán và thực hiện giao dịch bất động sản. Điều này có thể bao gồm việc lên kế hoạch, thương lượng giá cả, và theo dõi tiến trình pháp lý.

2.2. Quyền tiếp cận thông tin thị trường

Quyền tiếp cận thông tin thị trường là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động của công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam. Điều này liên quan đến việc họ có khả năng thu thập và sử dụng thông tin về thị trường bất động sản để hỗ trợ khách hàng và thực hiện các giao dịch. Dưới đây là phân tích về quyền này.

 • Truy cập vào nguồn thông tin đa dạng: công ty môi giới bất động sản có quyền tiếp cận các nguồn thông tin đa dạng về thị trường bất động sản, bao gồm thông tin về giá cả, diện tích, vị trí, tiện ích, và tình trạng pháp lý của các tài sản. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình thị trường và có khả năng cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng;
 • Đánh giá xu hướng thị trường: công ty môi giới bất động sản có khả năng theo dõi và đánh giá các xu hướng thị trường bất động sản. Điều này bao gồm việc nhận biết sự biến đổi về giá cả, nhu cầu của khách hàng, và các yếu tố kinh tế, xã hội, và chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường;
 • Thăm dò và khảo sát thị trường: công ty môi giới bất động sản có quyền tiến hành các cuộc thăm dò và khảo sát thị trường để thu thập thông tin cụ thể về các khu vực, loại bất động sản, hoặc dự án cụ thể. Điều này giúp họ cung cấp thông tin chi tiết và phân tích sâu hơn cho khách hàng;
 • Xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan: công ty môi giới bất động sản có khả năng xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan trong ngành bất động sản, bao gồm chủ sở hữu bất động sản, nhà phát triển, và các cơ quan chính phủ. Điều này giúp họ tiếp cận thông tin quý báu và có thể tạo ra cơ hội giao dịch mới;
 • Sử dụng công nghệ và dịch vụ thông tin: công ty môi giới bất động sản có quyền sử dụng công nghệ và các dịch vụ thông tin để tối ưu hóa quá trình thu thập, lưu trữ, và truy cập thông tin thị trường. Công nghệ giúp họ nắm bắt thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

Tầm quan trọng của quyền này:

Quyền tiếp cận thông tin thị trường là tối quan trọng đối với công ty môi giới bất động sản vì nó là cơ sở của hoạt động môi giới bất động sản. Việc hiểu rõ thị trường và có khả năng cung cấp thông tin đáng tin cậy giúp họ xây dựng lòng tin với khách hàng. Ngoài ra, thông tin thị trường cũng là công cụ để công ty môi giới bất động sản có thể đưa ra các lời khuyên và tư vấn chính xác giúp khách hàng đưa ra quyết định thông minh về bất động sản.

Tuy nhiên, quyền này cũng đòi hỏi công ty môi giới bất động sản phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin thị trường. Họ phải đảm bảo rằng thông tin được thu thập và truyền đạt một cách công bằng và không vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Xem thêm bài viết: Làm thế nào để tránh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai?

2.3. Quyền tạo và duy trì mối quan hệ với đối tác

 Có quyền thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác trong ngành như các chủ đầu tư, chủ sở hữu bất động sản, và các cơ quan chức năng. Điều này giúp họ có thêm cơ hội kết nối và tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng.

2.4. Quyền nhận hoa hồng và phí dịch vụ

Các công ty môi giới bất động sản thường thu nhập từ hoa hồng và phí dịch vụ từ các giao dịch bất động sản mà họ thực hiện trung gian. Đây là nguồn chính của thu nhập của họ và là động lực để hoạt động môi giới hiệu quả.

Thù lao và phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất có được định nghĩa trong Luật Kinh doanh Bất động sản. Thù lao môi giới là số tiền bên môi giới phải trả cho bên môi giới, không phụ thuộc vào kết quả của giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, hoặc cho thuê mua bất động sản mà bên môi giới đã ký kết với đối tác của họ. Điều này thường được gọi là phần trăm hoa hồng cho môi giới nhà đất.

Hoa hồng môi giới bất động sản được tính dựa trên kết quả môi giới theo phần trăm giá trị giao dịch giữa bên môi giới và đối tác của họ. Mức hoa hồng môi giới này được thỏa thuận trong hợp đồng và có thể thay đổi tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên. Phần trăm hoa hồng môi giới nhà đất là khoản tiền mà môi giới nhận để tìm khách hàng mua, thuê bất động sản cho bên cần bán hoặc cho thuê.

Trong quá trình tìm hiểu các sản phẩm để giới thiệu mua bán, người môi giới nhà đất cũng phải nắm vững về hồ sơ pháp lý của dự án bất động sản. Trước khi thực hiện tư vấn và môi giới, hai bên thường thỏa thuận về thù lao và tỷ lệ hoa hồng mà môi giới nhà đất sẽ nhận được nếu giao dịch thành công và hợp pháp.

Mức hoa hồng môi giới bất động sản thường được thỏa thuận dựa trên tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, hoặc thuê mua bất động sản. Ở TP.HCM, ví dụ, mức hoa hồng thường dao động từ 1% đến 2% của tổng giá trị giao dịch. Tuy nhiên, có nhiều công ty môi giới bất động sản có thể trả mức hoa hồng cao hơn để cạnh tranh, tùy thuộc vào các chính sách khác nhau. Các môi giới chuyên nghiệp có thể kiếm được thu nhập lớn, và điều này có thể là mục tiêu của nhiều người.

Trong trường hợp thuê nhà đất hoặc căn hộ, môi giới thường nhận phí hoa hồng tương đương với một tháng tiền thuê, và nếu hợp đồng thuê kéo dài, có thể được tính theo cách khác nhau. Thỏa thuận này thường được đặt ra trong quá trình thương lượng giữa bên cho thuê và môi giới.

 

Quyền của công ty môi giới bất động sản
Quyền của công ty môi giới bất động sản

3. Nghĩa vụ của Công ty Môi giới Bất động sản tại Việt Nam

3.1. Tuân thủ pháp luật

 phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng họ không tham gia vào bất kỳ hoạt động trái pháp luật nào, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

Xem thêm bài viết: Xử lý vi phạm khi xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp

3.2. Tạo điều kiện cho kiểm tra và giám sát

 phải tạo điều kiện cho cơ quan quản lý có thẩm quyền kiểm tra và giám sát hoạt động của họ. Họ cần cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết cho các cuộc kiểm tra này và tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng.

3.3. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Nghĩa vụ quan trọng nhất của  là bảo vệ quy ền lợi của khách hàng. Họ phải tư vấn khách hàng một cách trung thực và minh bạch về thông tin liên quan đến bất động sản, giúp họ hiểu rõ các rủi ro và lợi ích của giao dịch. Công ty cũng phải đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện theo đúng quy định và các thỏa thuận được ghi nhận một cách chính xác.

3.4. Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là một trong những cam kết quan trọng của . Việc đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng sự tin tưởng và uy tín trong ngành bất động sản. Dưới đây là những điểm quan trọng về nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trong công ty môi giới bất động sản:

 • Động viên và tuân thủ pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân: công ty môi giới bất động sản cần nắm vững và tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo pháp luật Việt Nam, bao gồm Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và các quy định liên quan;
 • Thu thập thông tin chỉ khi cần thiết: công ty môi giới bất động sản chỉ nên thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi đó là cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc giao dịch bất động sản. Họ không được thu thập thông tin cá nhân mà không có lý do cụ thể hoặc sự đồng ý của khách hàng;
 • Giữ thông tin cá nhân an toàn: công ty môi giới bất động sản cần thực hiện biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ và quản lý một cách an toàn. Điều này bao gồm việc sử dụng hệ thống bảo mật, mã hóa, và các biện pháp khác để ngăn chặn truy cập trái phép;
 • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba: công ty môi giới bất động sản không được tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng. Họ cũng không được bán hoặc chuyển giao thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo;
 • Thông báo về việc thu thập và sử dụng thông tin: công ty môi giới bất động sản cần thông báo cho khách hàng về mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân và cách họ sẽ sử dụng thông tin này. Thông báo này cần được cung cấp trước khi thu thập thông tin và cần được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu;
 • Quyền của khách hàng: công ty môi giới bất động sản cần tôn trọng và đảm bảo quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân của họ. Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của họ khỏi hệ thống của công ty môi giới bất động sản;
 • Đào tạo nhân viên: công ty môi giới bất động sản cần đảm bảo rằng nhân viên của họ được đào tạo về quy tắc và quy định bảo vệ thông tin cá nhân và đề phòng các rủi ro liên quan đến việc xâm nhập hoặc rò rỉ thông tin;
 • Xử lý việc vi phạm: công ty môi giới bất động sản cần thiết lập quy trình để xử lý các vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng và thông báo cho cơ quan chức năng khi có vi phạm nghiêm trọng.

Nói chung, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là nghĩa vụ quan trọng và không thể thiếu của  tại Việt Nam. Điều này không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn giúp xây dựng sự tin tưởng và thúc đẩy phát triển bền vững của ngành bất động sản.

3.5. Tránh tạo ra xung đột lợi ích

 phải tránh tạo ra xung đột lợi ích giữa họ và khách hàng. Họ không được tham gia vào bất kỳ hành vi xâm phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc đánh đổi lợi ích cá nhân trên sự tổ chức và minh bạch trong giao dịch bất động sản. Trong trường hợp xảy ra xung đột giữa các bên tham gia giao dịch bất động sản,  phải thực hiện các biện pháp hòa giải và đối phó hiệu quả. Họ cần đảm bảo rằng mọi xung đột được giải quyết một cách công bằng và theo quy định của pháp luật.

 

Nghĩa vụ của Công ty Môi giới Bất động sản tại Việt Nam
Nghĩa vụ của Công ty Môi giới Bất động sản tại Việt Nam

4. Thách thức và cơ hội cho công ty môi giới bất động sản

Công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức và cơ hội trong ngành này. Dưới đây là cái nhìn tổng quan về những yếu tố này:

4.1. Thách thức

 • Cạnh tranh khốc liệt: Ngành môi giới bất động sản tại Việt Nam đang trở nên cạnh tranh khốc liệt với sự gia tăng của các công ty mới tham gia thị trường. Điều này đòi hỏi các phải nâng cao sự chuyên nghiệp, hiệu quả và dịch vụ khách hàng để cạnh tranh thành công;
 • Biến động thị trường: Thị trường bất động sản luôn biến động do nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế, và dịch bệnh. Sự biến động này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua bán và cho thuê bất động sản;
 • Thay đổi về quy định pháp lý: Quy định và luật pháp liên quan đến bất động sản có thể thay đổi thường xuyên, làm cho việc tuân thủ trở nên phức tạp. Các phải theo dõi và điều chỉnh quy trình kinh doanh của họ để tuân thủ các quy định mới;
 • Tài chính và tiền vay: Việc tài trợ và vay mượn để phát triển dự án bất động sản có thể gặp khó khăn do thay đổi lãi suất và chính sách vay từ các ngân hàng và tổ chức tài chính.

4.2. Cơ hội

 • Tăng trưởng thị trường bất động sản: Việt Nam vẫn là một trong những thị trường bất động sản phát triển nhanh chóng và hứa hẹn. Tăng dân số và sự phát triển kinh tế tạo ra nhu cầu lớn cho bất động sản;
 • Phát triển công nghiệp bất động sản: Sự phát triển của các dự án bất động sản như chung cư, nhà ở, và khu đô thị tạo ra cơ hội cho công ty môi giới bất động sản tham gia vào việc tư vấn, giao dịch, và quản lý bất động sản;
 • Sự gia tăng của thị trường thuê: Người mua hàng ngày càng tập trung vào việc thuê nhà, đặc biệt là trong các khu vực đô thị lớn. Điều này tạo ra cơ hội cho công ty môi giới bất động sản trong lĩnh vực quản lý cho thuê và tư vấn thuê bất động sản;
 • Công nghệ và truy cập thông tin: Công nghệ thông tin đang thay đổi cách công ty môi giới bất động sản làm việc và tương tác với khách hàng. Sử dụng các công cụ và nền tảng trực tuyến có thể giúp họ tiếp cận nhiều khách hàng hơn và cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn;
 • Tạo sự đột phá trong dịch vụ: Cơ hội để công ty môi giới bất động sản tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ của họ thông qua sáng tạo, quản lý tài sản và tư vấn chuyên nghiệp có thể tạo ra lợi ích cạnh tranh và tạo dựng danh tiếng.

Tóm lại, công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng có cơ hội để phát triển và thành công trong môi trường thị trường bất động sản đầy tiềm năng này. Sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tuân thủ pháp luật sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tận dụng những cơ hội này.

 

Thách thức và cơ hội cho công ty môi giới bất động sản
Thách thức và cơ hội cho công ty môi giới bất động sản

5. Kết luận

Công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam có vai trò quan trọng trong quá trình giao dịch bất động sản và đóng góp vào sự phát triển của ngành bất động sản. Để thành công, họ cần tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và thích nghi với biến động thị trường. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình là điều quan trọng để đảm bảo hoạt động môi giới bất động sản được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả.

Trên đây là tư ván của Luật Ánh Ngọc về vấn đề Quyền và nghĩa vụ của Công ty môi giới trong hoạt động kinh doanh Bất động sản? Quý khách hàng có bất cứ vấn đề pháp lý cần hỗ tợ, liên hệ ngay với chúng tôi để được đội ngũ luật sư chuyên nghiệp tư vấn. 

Xem thêm bài viết: Đền bù không thoả đáng: Điều gì làm nên sự không hài lòng


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác