Quy định của pháp luật đối với hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân


Quy định của pháp luật đối với hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân
Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân là hành vi xâm nhập trái phép vào thông tin hoặc không gian cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý của họ. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về chủ đề xâm phạm quyền riêng tư cá nhân

1. Quyền riêng tư cá nhân là gì?

Quyền riêng tư, một trong những quyền cơ bản của con người, được công nhận và bảo vệ bởi Hiến pháp năm 2013 và luật pháp hiện hành. Đây là một khía cạnh của cuộc sống cá nhân mà đã được nhân loại nhận thức và tôn trọng trong một khoảng thời gian dài.

Mọi người, không phân biệt địa vị xã hội, đều được coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của họ. Điều này nghĩa là các khía cạnh của đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình phải được coi trọng và không được xâm phạm, và mọi người đều có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ không cho xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Xâm phạm quyền riêng tư là một hành vi vi phạm pháp luật, mà trong đó một người tiết lộ hoặc phát tán thông tin riêng tư về cá nhân khác mà không có sự đồng ý của người đó. Điều này đề cập đến việc tiết lộ, phát tán hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng tình của người chủ sở hữu thông tin đó. Điều này áp dụng cho mọi loại thông tin riêng tư, bao gồm hình ảnh, thông tin cá nhân, danh dự, uy tín, thư tín, cuộc gọi điện thoại, và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.

Bên cạnh Hiến pháp Việt Nam Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân. Tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự 2015, quy định rõ rằng pháp luật bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của cá nhân, và cấm mọi hành vi xâm phạm vào những quyền này một cách trái luật. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính riêng tư và quyền tự quyết của mỗi cá nhân. Tất cả mọi người đều có quyền được bảo vệ khỏi việc xâm phạm thông tin cá nhân của họ mà họ không muốn tiết lộ. Việc này thể hiện sự tôn trọng và giữ gìn tính cá nhân của mỗi người.

Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân là một hành vi nghiêm trọng và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân bị ảnh hưởng. Do đó, việc tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của mọi người là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống pháp luật và xã hội.

Xem thêm bài viết: Phân biệt sự vi phạm quyền riêng tư và hậu quả pháp lý

 

Quyền riêng tư cá nhân là gì?
Quyền riêng tư cá nhân là gì?

2. Các nội dung liên quan đến quyền riêng tư cá nhân

Quyền riêng tư là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống cá nhân, và nó được bảo vệ bởi pháp luật với bốn nội dung cơ bản:

- Sự riêng tư về thông tin cá nhân: Đây là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quyền riêng tư. Nó bao gồm việc quản lý thông tin cá nhân, như thông tin tín dụng, hồ sơ y tế và các hồ sơ chính quyền liên quan đến công dân. Điều này thường được gọi là "bảo vệ dữ liệu," và nó đặt ra các quy định về việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và tránh xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

- Sự riêng tư về cơ thể: Điều này liên quan đến việc bảo vệ thân thể và sức khỏe của mỗi người. Mọi người có quyền được bảo vệ khỏi bất kỳ xâm phạm nào đối với thân thể và tình dục của họ mà họ không đồng ý.

- Sự riêng tư về thông tin liên lạc: cũng là một khía cạnh quan trọng của quyền riêng tư. Nó bao gồm các quy định về bảo mật và riêng tư liên quan đến thư từ, bưu phẩm, điện thoại, thư điện tử và các phương tiện truyền thông khác. Việc bảo vệ thông tin liên lạc của mỗi người là quan trọng để đảm bảo tính riêng tư và an toàn.

- Sự riêng tư về nơi cư trú: đây là một khía cạnh khác của quyền riêng tư. Nó liên quan đến việc xác định và xử phạt việc xâm nhập trái phép vào nơi ở hoặc nơi làm việc của người khác mà không có sự cho phép của họ. Điều này đảm bảo rằng mọi người có quyền được bảo vệ khỏi việc xâm phạm đến nơi cư trú của họ.

Bên cạnh đó, Điều 21 Hiến pháp Việt Nam năm 2013, cũng xác định quyền riêng tư với những quy định cụ thể như sau:

 • Bất khả xâm phạm đời sống riêng tư: Mọi công dân đều có quyền được bảo vệ sự riêng tư của họ, bao gồm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, cũng như quyền bảo vệ danh dự và uy tín cá nhân;
 • Bảo vệ thông tin riêng tư: Điều này bao gồm quyền bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín và mọi hình thức trao đổi thông tin riêng tư. Không ai được phép can thiệp, kiểm soát hoặc thu giữ thông tin riêng tư của người khác một cách trái pháp luật xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Đồng thời, Bộ luật dân sự năm 2015 cũng có những quy định liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Mặc dù chưa có một đạo luật cụ thể về quyền riêng tư, nhưng các đạo luật khác đã quy định trực tiếp hoặc gián tiếp về việc bảo vệ quyền riêng tư. Vì vậy, trong trường hợp có hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hành vi đó sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác là một hành vi nghiêm trọng và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân bị ảnh hưởng. Do đó, pháp luật cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của mỗi người, và không ai được phép xâm phạm. Nếu xâm phạm xảy ra, pháp luật đã định quy định các biện pháp chế tài để đảm bảo tuân thủ và tuân thủ nghiêm ngặt, đòi hỏi không ai được xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

3. Quy định pháp luật về xâm phạm quyền riêng tư cá nhân

Hiện tại, Bộ luật hình sự 2015 đã đề ra các quy định về xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và xác định mức hình phạt tương ứng. Theo đó, bất kỳ ai có hành vi vi phạm quyền riêng tư của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 159 của Bộ luật hình sự.

Mức hình phạt cho việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác được chia thành hai khung hình phạt chính về tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân:

Khung 1: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, và vẫn tiếp tục vi phạm, sẽ phải chịu một trong các hình phạt sau đây:

 • Cảnh cáo;
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
 • Hoặc phạt cải tạo không giam giữ trong khoảng thời gian lên đến 03 năm.

Các hành vi được xem là xâm phạm quyền riêng tư trong khung 1 bao gồm:

 • Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax, hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax, hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông;
 • Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật;
 • Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật;
 • Các hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác.

Khung 2: Nếu việc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây, người vi phạm sẽ phải chịu một mức hình phạt nghiêm trọng hơn, bao gồm:

 • Tù từ 01 năm đến 03 năm.

Các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng hoặc tái phạm được xác định như sau:

 • Có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt; làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;
 • Làm nạn nhân tự sát.

Hình phạt bổ sung bao gồm:

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;
 • Cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm;

Những quy định này là để đảm bảo rằng quyền riêng tư cá nhân của mọi người được bảo vệ và không ai có quyền xâm phạm. Nếu xâm phạm xảy ra, pháp luật đã thiết lập một hệ thống hình phạt cụ thể để đảm bảo sự tuân thủ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Xem thêm bài viết: Quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp lý

 

Quy định pháp luật về xâm phạm quyền riêng tư cá nhân
Quy định pháp luật về xâm phạm quyền riêng tư cá nhân

4. Bố mẹ có quyền xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của con không?

Một câu hỏi phổ biến mà nhiều người thắc mắc là liệu bố mẹ có quyền can thiệp và xâm phạm quyền riêng tư của con cái hay không. Điều này đặt ra một vấn đề quan trọng về sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, bất kể đối tượng đó là người lớn hay trẻ con.

Quyền riêng tư là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống cá nhân, và nó cũng áp dụng cho trẻ em. Mọi cá nhân, dù lớn hay nhỏ, đều có quyền được bảo vệ quyền riêng tư của họ. Bố mẹ, dù có quyền và trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc con cái, cũng không được tự ý xâm phạm hoặc vi phạm quyền riêng tư của các con.

Tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em là điều cực kỳ quan trọng. Việc xâm phạm vào quyền riêng tư của trẻ có thể gây hậu quả tinh thần và tạo sự căng thẳng trong mối quan hệ gia đình. Bố mẹ cần hiểu rằng việc giữ gìn quyền riêng tư của con cái không chỉ là việc luật pháp đòi hỏi, mà còn là một nhiệm vụ tạo điều kiện cho sự phát triển và hình thành cá nhân của trẻ.

Dù có lý do gì đi nữa, việc xâm phạm quyền riêng tư của con cái không bao giờ được chấp nhận. Bố mẹ cần xây dựng mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và lắng nghe, đồng thời cung cấp cho trẻ con sự hiểu biết về quyền riêng tư và cách bảo vệ nó. Nếu có sự lo ngại về an toàn của con cái, bố mẹ nên tìm cách khám phá và thảo luận mở cửa để đảm bảo sự an toàn mà không xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Tóm lại, quyền riêng tư của trẻ em cũng cần được tôn trọng và bảo vệ như bất kỳ người lớn nào. Bố mẹ có trách nhiệm tạo điều kiện cho sự phát triển và hình thành cá nhân của con cái một cách tôn trọng, và việc tôn trọng quyền riêng tư của họ là một phần quan trọng của nhiệm vụ này.

5. Bị người khác đọc trộm tin nhắn, có khởi kiện được không?

Nếu một người bị người khác xem trộm tin nhắn trên mạng xã hội hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử, liệu họ có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của họ không? Câu hỏi này đặt ra vấn đề quan trọng về việc xâm phạm quyền riêng tư và khả năng bảo vệ quyền này qua hệ thống pháp luật về xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Trước hết, để đưa ra một vụ kiện về xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, người bị xâm phạm cần phải cung cấp bằng chứng về sự thiệt hại thực tế mà họ đã gánh chịu do hành vi xâm phạm. Thiệt hại này có thể bao gồm cả mất mát về mặt vật chất lẫn tinh thần. Điều này có nghĩa là họ cần phải chứng minh rằng việc xem trộm tin nhắn đã gây ra hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống của họ, chẳng hạn như tổn thất tinh thần hoặc thiệt hại tài sản.

Sau khi có đủ bằng chứng về thiệt hại thực tế, người bị xâm phạm có thể nộp đơn khởi kiện lên tòa án nhân dân quận/huyện có thẩm quyền để giải quyết vụ việc. Trong đơn khởi kiện, họ có thể đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại để đòi lại những tổn thất họ đã phải chịu về xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Tuy nhiên, quá trình khởi kiện về xâm phạm quyền riêng tư không phải lúc nào cũng đơn giản. Việc thu thập bằng chứng và chứng minh thiệt hại thực tế có thể đòi hỏi nỗ lực và thời gian đáng kể. Ngoài ra, việc giải quyết vụ kiện cũng sẽ tuân theo các quy định và quy trình pháp lý cụ thể của quốc gia.

Tóm lại, việc bị người khác xem trộm tin nhắn có thể dẫn đến quyền khởi kiện để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, nhưng điều quan trọng là phải có đủ bằng chứng về thiệt hại thực tế và tuân theo quy trình pháp lý để giải quyết vụ việc này.

6. Những điều cần lưu ý khi bị xâm phạm quyền riêng tư cá nhân

Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân là một vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong cuộc sống hàng ngày. Điều này đặc biệt trở nên nổi bật trong thời đại số hóa và mạng xã hội, khi thông tin và cuộc sống riêng tư của mỗi người dễ dàng trở thành "mồi ngon" cho sự tò mò của người khác. Tuy nhiên, quyền riêng tư cá nhân là một trong những quyền cơ bản của con người, và nó phải được tôn trọng và bảo vệ.

Vấn đề này đặc biệt nổi lên khi liên quan đến việc xem trộm tin nhắn, email, hoặc thông tin trên mạng xã hội. Điều quan trọng là người dùng phải luôn cảnh giác và tôn trọng quyền riêng tư của người khác trên mạng, chia sẻ thông tin cá nhân một cách cẩn thận và không thể tự ý xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác.

Xem thêm bài viết: Tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì xử lý thế nào?

7. Ví dụ về xâm phạm quyền riêng tư cá nhân

Trong thời đại hiện nay, internet đã trở thành một công cụ vô cùng tiện lợi, cho phép mọi người tạo và quản lý tài khoản cá nhân của họ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc chia sẻ thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội có thể mang đến nhiều rủi ro nếu không thực hiện cẩn thận. Thông tin mà bạn đăng tải trên mạng xã hội có thể dễ dàng trở nên công cộng, trừ khi bạn thiết lập quyền riêng tư.

Việc tiết lộ thông tin cá nhân như hình ảnh, nơi ở, nơi làm việc, thông tin về tình trạng tâm lý, sức khỏe, và các mối quan hệ gia đình, bạn đang tạo cơ hội cho người khác biết nhiều về bạn hơn bạn nghĩ. Ví dụ, thông qua tài khoản mạng xã hội của một người mẹ, người khác có thể dễ dàng biết con cái cô đang học ở trường nào, bố mẹ làm nghề gì, và tình hình gia đình. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, bởi người khác có thể tận dụng thông tin này để xâm phạ hoặc tấn công gia đình.

Ví dụ, nếu người mẹ đăng trạng thái trên mạng xã hội rằng "Chồng đi công tác, con đang ở nhà một mình và mình bận rộn với công việc", đây có thể trở thành thông tin quý giá cho kẻ có ý đồ xấu. Họ có thể sử dụng thông tin này để xâm nhập nhà cửa, bắt cóc con cái hoặc thậm chí thực hiện các hoạt động tội phạm khác. Hay vì một lý do nào đó, nhà riêng của bạn bị kẻ gian đặt máy quay lén, những thước phim mà kẻ gian ghi lại có thể trở thành công cụ để chúng phát tán lên không gian mạng hoặc tống tiền chính bạn.  

Do đó, việc cân nhắc kỹ lưỡng và bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

 

Những điều cần lưu ý khi bị xâm phạm quyền riêng tư cá nhân
Những điều cần lưu ý khi bị xâm phạm quyền riêng tư cá nhân

Tổng kết lại, việc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân là một vấn đề nghiêm trọng và cần được xem xét một cách cẩn thận. Mọi người cần phải hiểu rõ quyền riêng tư của họ và cách bảo vệ nó, đồng thời luôn tôn trọng quyền riêng tư của người khác để xây dựng mối quan hệ xã hội lành mạnh và đáng tin cậy. Nếu Quý khách còn thắc mắc về Quy định của pháp luật đối với hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, hãy liên hệ với Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng những vấn đề đang gặp phải.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác