Hiểu thế nào về hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản?


Hiểu thế nào về hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản?

Bài viết "Hiểu thế nào về Hoa hồng và Thù lao môi giới bất động sản" trình bày một cái nhìn toàn cảnh về khái niệm và vai trò của hoa hồng và thù lao môi giới trong lĩnh vực bất động sản.

1. Giới thiệu về hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản

Hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực môi giới bất động sản, đóng vai trò quyết định trong quá trình mua bán và giao dịch bất động sản. Để hiểu rõ hơn về hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản, chúng ta cần khám phá cách chúng hoạt động, tầm quan trọng của chúng, và cách chúng có thể ảnh hưởng đến quyết định mua bán bất động sản của bạn.

Hoa hồng là khoản tiền môi giới nhận được dưới dạng phần trăm từ giá bán của bất động sản mà các môi giới đã thành công trong việc đưa ra thị trường và bán. Thường được tính dựa trên giá bán cuối cùng, hoa hồng là một phần quan trọng đối với thu nhập của môi giới. Điều này tạo động lực cho họ để tìm kiếm và thúc đẩy việc mua bán bất động sản một cách hiệu quả.

Thù lao môi giới bất động sản là một khoản tiền cố định mà người mua hoặc người bán trả cho môi giới bất động sản dựa trên dịch vụ và công việc họ cung cấp. Thù lao này thường được thiết lập và thỏa thuận trước khi bắt đầu giao dịch và không phụ thuộc vào giá bán cuối cùng. Điều này có thể giúp người mua và người bán biết trước mức phí mà họ sẽ phải trả.

Tầm quan trọng của hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản không thể bỏ qua. Chúng đóng vai trò quyết định trong việc quyết định liệu bạn nên tự mua bán bất động sản hay thuê một môi giới. Khái niệm này đặt ra câu hỏi về sự công bằng và tính minh bạch trong giao dịch bất động sản, và điều quyết định này thường phụ thuộc vào mức độ tiện ích và phù hợp của từng tình huống cụ thể.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào việc hiểu cách hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản hoạt động, cũng như sự quan trọng của chúng trong giao dịch bất động sản và các yếu tố ảnh hưởng đến mức hoa hồng và thù lao này.

Xem thêm bài viết: Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất ở

 

Giới thiệu về hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản
Giới thiệu về hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản

2. Hoa hồng trong môi giới bất động sản

Mức hoa hồng thường được thỏa thuận giữa môi giới và người bán bất động sản trước khi đưa bất động sản vào thị trường. Điều này thường diễn ra trong hợp đồng môi giới. Mức hoa hồng thường dao động từ 5% đến 6% của giá bán, tuy nhiên, nó có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường, vị trí, loại bất động sản, và mức độ cạnh tranh trong ngành.

Hoa hồng được chia thành hai phần: một phần dành cho môi giới của bên bán (người đại diện bán) và một phần cho môi giới của bên mua (người đại diện mua), nếu cả hai bên đều có môi giới. Trong trường hợp một môi giới đại diện cả bên bán và bên mua (gọi là "môi giới đại diện cả hai"), họ thường nhận được toàn bộ mức hoa hồng hoặc sẽ thỏa thuận về phần trăm phân chia hoa hồng.

Hoa hồng có vai trò quan trọng trong quyết định của người mua và người bán khi họ tham gia vào giao dịch bất động sản. Điều này đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và công bằng trong việc xác định mức hoa hồng và liệu nó có ảnh hưởng đến quyết định của bên mua và bên bán.

Một số lưu ý quan trọng về hoa hồng trong môi giới bất động sản bao gồm:

 • Người mua và người bán thường phải trả mức hoa hồng này.
 • Khách hàng cần hiểu rõ chi phí này và thỏa thuận với môi giới trước khi bắt đầu quá trình mua bán.
 • Thường thì người bán chịu trách nhiệm trả hoa hồng cho cả môi giới đại diện bên mua và bên bán.

3. Thù lao môi giới bất động sản

Mức thù lao môi giới bất động sản thường được thỏa thuận giữa môi giới và khách hàng trước khi bắt đầu giao dịch. Điều này có thể dựa trên một số yếu tố như loại bất động sản, vị trí, khả năng đàm phán của môi giới, và thị trường cụ thể.

Thù lao môi giới bất động sản thường được sử dụng trong các tình huống mà việc tính toán hoa hồng dựa trên giá bán cuối cùng có thể trở nên phức tạp hoặc không thích hợp. Nó có thể là một phương thức thanh toán tốt hơn trong các trường hợp sau:

 • Giao dịch bất động sản độc quyền: Khi một người môi giới có quyền độc quyền đại diện cho một bên mua hoặc bên bán trong một giao dịch cụ thể, họ có thể thỏa thuận về thù lao môi giới để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc thanh toán;
 • Dự án bất động sản: Trong các dự án phát triển bất động sản lớn, môi giới có thể nhận thù lao cố định dựa trên việc họ giới thiệu và hỗ trợ trong việc mua bán nhiều đơn vị bất động sản trong dự án;
 • Dịch vụ tư vấn đặc biệt: Trong trường hợp môi giới cung cấp các dịch vụ tư vấn đặc biệt, chẳng hạn như tư vấn đầu tư bất động sản hoặc quản lý tài sản, thù lao môi giới có thể được ưa chuộng hơn để đánh giá công việc của họ.

Thù lao môi giới bất động sản mang lại tính minh bạch và đơn giản hóa quá trình thanh toán cho cả môi giới và khách hàng. Nó cung cấp một cách tốt để xác định trước chi phí và giảm bất kỳ không rõ ràng nào trong việc tính toán hoa hồng dựa trên giá bán cuối cùng.

Xem thêm bài viết: Cho vay nặng lãi bao nhiêu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản

Khi thảo luận về hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản, không thể không xem xét các yếu tố quyết định giá trị và tính hợp lý của chúng. Dưới đây là những yếu tố chính ảnh hưởng đến mức hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản:

 • Giá trị giao dịch: Giá trị giao dịch bất động sản đóng vai trò quan trọng trong xác định mức hoa hồng và thù lao. Thường thì mức hoa hồng là một phần trăm nhỏ của giá trị giao dịch, vì vậy giao dịch có giá trị cao sẽ dẫn đến mức hoa hồng cao hơn;
 • Loại bất động sản: Loại bất động sản cũng quyết định mức hoa hồng và thù lao. Một căn nhà thường có mức hoa hồng thấp hơn so với một tòa nhà thương mại hoặc một dự án bất động sản lớn;
 • Vị trí: Vị trí của bất động sản là một yếu tố quyết định. Các khu vực có giá trị bất động sản cao hơn thường dẫn đến mức hoa hồng và thù lao cao hơn;
 • Mức độ cạnh tranh: Sự cạnh tranh trong ngành môi giới bất động sản cũng ảnh hưởng đến mức hoa hồng và thù lao. Trong một thị trường có nhiều môi giới cạnh tranh, mức hoa hồng thường bị ép giảm để thu hút khách hàng;
 • Thỏa thuận hợp đồng: Loại hợp đồng mà môi giới và khách hàng thỏa thuận cũng quan trọng. Có các loại hợp đồng môi giới cố định, tỷ lệ, hoặc kết hợp cả hai. Mức hoa hồng và thù lao sẽ phụ thuộc vào loại hình hợp đồng này;
 • Khả năng đàm phán: Mức độ khéo léo trong đàm phán của môi giới có thể ảnh hưởng đến mức hoa hồng và thù lao. Môi giới có kỹ năng đàm phán tốt có thể thỏa thuận được điều kiện tốt hơn cho họ và khách hàng của họ;
 • Tính độc quyền: Trong trường hợp môi giới có quyền độc quyền đại diện cho bên mua hoặc bên bán trong một giao dịch cụ thể, họ có thể thỏa thuận về mức hoa hồng và thù lao cao hơn để bù đắp cho sự đặc biệt này;
 • Dự án bất động sản: Trong các dự án phát triển bất động sản lớn, môi giới có thể nhận được mức hoa hồng và thù lao lớn dựa trên việc họ giới thiệu và hỗ trợ trong việc mua bán nhiều đơn vị bất động sản trong dự án.

Nhận thức về những yếu tố này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản hoạt động và đảm bảo bạn có sự nhận thức tốt khi đưa ra quyết định liên quan đến giao dịch bất động sản.

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn làm mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi chính xác nhất

 

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản
Những yếu tố ảnh hưởng đến hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản

5. Các quy định pháp lý liên quan đến hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản

5.1. Các quy định pháp lý liên quan đến hoa hồng môi giới bất động sản

Điều 65 Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014 tại Việt Nam quy định rõ về hoa hồng môi giới bất động sản, cụ thể như sau:

 • Hoa Hồng Môi Giới Bất Động Sản: Doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, hoặc cho thuê mua bất động sản. Điều này đồng nghĩa với việc môi giới sẽ nhận hoa hồng dựa trên việc họ thực hiện thành công dịch vụ môi giới cho khách hàng;

 • Mức Hoa Hồng Môi Giới Bất Động Sản: Mức hoa hồng môi giới bất động sản không được quy định cố định bởi nhà nước. Thay vào đó, mức hoa hồng môi giới bất động sản sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng môi giới. Điều này có nghĩa rằng môi giới và khách hàng sẽ tự thương lượng và đưa ra thỏa thuận về mức hoa hồng trong hợp đồng của họ.

Tóm Lại:

Theo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014, hoa hồng môi giới bất động sản được quy định dựa trên việc khách hàng ký hợp đồng thành công và mức hoa hồng sẽ do thỏa thuận giữa môi giới và khách hàng. Điều này tạo sự linh hoạt trong việc thương lượng và đảm bảo rằng mức hoa hồng được xác định theo cách công bằng và minh bạch trong từng giao dịch bất động sản.

5.2. Các quy định pháp lý liên quan đến thù lao môi giới bất động sản

Điều 64 của Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014 tại Việt Nam có quy định rõ về thù lao môi giới bất động sản. Dưới đây là nội dung của Điều 64 và giải thích về những điểm quan trọng:

 • Thù Lao Môi Giới Bất Động Sản Không Phụ Thuộc Kết Quả Giao Dịch: Doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả của giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại hoặc cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba. Điều này có nghĩa là môi giới được trả thù lao dựa trên dịch vụ và công việc họ thực hiện, không phụ thuộc vào việc giao dịch có được thành công hay không;

 • Mức Thù Lao Môi Giới Theo Thỏa Thuận: Mức thù lao môi giới bất động sản không được quy định cố định bởi nhà nước. Thay vào đó, mức thù lao môi giới bất động sản sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng môi giới. Điều này có nghĩa rằng môi giới và khách hàng sẽ tự thương lượng và đưa ra thỏa thuận về mức thù lao trong hợp đồng của họ.

Tóm Lại:

Điều 64 của Luật Kinh Doanh Bất Động Sản tại Việt Nam xác định rằng môi giới bất động sản được trả thù lao dựa trên thỏa thuận giữa họ và khách hàng. Mức thù lao không phụ thuộc vào kết quả của giao dịch, mà thay vào đó, nó phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng môi giới. Điều này giúp tạo sự linh hoạt và tự do trong việc thương lượng thù lao giữa môi giới và khách hàng, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của cả hai bên.

 

Các quy định pháp lý liên quan đến hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản
Các quy định pháp lý liên quan đến hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản

6. Lợi ích và Rủi ro của Hoa hồng và Thù lao môi giới bất động sản

Khi thảo luận về hoa hồng và thù lao môi giới bất động sản, cần xem xét cả lợi ích và rủi ro của cả hai phía: môi giới và khách hàng. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về những điều này:

 • Lợi ích của Môi giới Bất động sản
 • Kiến thức và kỹ năng: Môi giới thường có kiến thức sâu rộng về thị trường bất động sản và quy trình giao dịch, giúp họ cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp cho khách hàng;
 • Tiếp cận thị trường: Môi giới có khả năng tiếp cận nhiều giao dịch và bất động sản khác nhau, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn;
 • Đàm phán chuyên nghiệp: Môi giới có kỹ năng đàm phán, giúp khách hàng đạt được giá tốt nhất cho giao dịch của họ;
 • Thời gian và tiết kiệm công sức: Môi giới giúp giảm bớt công việc và thời gian mà khách hàng phải dành cho quá trình mua bán bất động sản.
 • Rủi ro của Môi giới Bất động sản:
 • Không phụ thuộc vào thành công của giao dịch: Môi giới thường làm việc với nhiều khách hàng và không phải mọi giao dịch đều thành công. Họ phải tự chịu rủi ro về việc không có thu nhập từ một số giao dịch;
 • Áp lực cạnh tranh: Ngành môi giới bất động sản thường rất cạnh tranh, với nhiều môi giới cố gắng thu hút khách hàng. Điều này có thể dẫn đến áp lực giảm giá hoa hồng và thù lao để cạnh tranh.
 • Lợi ích của Khách hàng
 • Sự hỗ trợ chuyên nghiệp: Khách hàng được hưởng sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ môi giới, giúp họ hiểu rõ quy trình giao dịch và quyền lợi của mình;
 • Tiết kiệm thời gian và công sức: Khách hàng không phải tự tìm kiếm thông tin về bất động sản và giao dịch, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức;
 • Hỗ trợ đàm phán: Môi giới giúp khách hàng đàm phán với bên bán để đạt được giá tốt nhất.
 • Rủi ro của Khách hàng
 • Phí môi giới: Khách hàng phải trả hoa hồng và thù lao cho môi giới, là một khoản chi phí bổ sung trong giao dịch;
 • Khả năng thiếu minh bạch: Mặc dù có quy định về tính minh bạch, nhưng có thể có trường hợp môi giới không thông báo rõ ràng về hoa hồng và thù lao.

Trong tổng thể, môi giới bất động sản có thể đem lại nhiều lợi ích cho cả hai bên, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro. Quyết định sử dụng dịch vụ môi giới hoặc tự mua bán bất động sản nên dựa trên nhu cầu cụ thể của từng người và tình hình thị trường.

7. Giải đáp các thắc mắc về thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản

Dưới đây là các giải đáp cho một số thắc mắc thường gặp liên quan đến hoa hồng môi giới trong lĩnh vực bất động sản:

 • Mức Thù Lao và Hoa Hồng Môi Giới Có Được Thỏa Thuận?
 • Không có quy định cố định về tỷ lệ hoa hồng mà phải trả cho môi giới. Thay vào đó, các bên môi giới có thể thương lượng tỷ lệ hoa hồng tùy thuộc vào loại giao dịch, dịch vụ, và quan hệ. Trong môi giới bất động sản, mức thù lao và mức hoa hồng được quyết định thông qua thỏa thuận giữa các bên, không phụ thuộc vào giá trị của giao dịch.
 • Cần Đóng Thuế Cho Phần Hoa Hồng Môi Giới Không?
 • Các khoản tiền hoa hồng môi giới được xem như tiền công, tiền lương mà người môi giới nhận được từ người sử dụng lao động. Do đó, phần hoa hồng này phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Người nhận hoa hồng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền này.
 • Khi Người Môi Giới Nhận Hoa Hồng?
 • Theo quy định thông thường, người môi giới sẽ nhận hoa hồng khi họ hoàn thành công việc giới thiệu và giúp hai bên đạt thỏa thuận cuối cùng. Thêm vào đó, theo Điều 65 của Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014, người môi giới bất động sản sẽ nhận hoa hồng khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, hoặc cho thuê mua bất động sản.

Những giải đáp này giúp làm rõ các khía cạnh của hoa hồng môi giới bất động sản và cách áp dụng các quy định liên quan tại Việt Nam. Tham khảo thêm bài viết Quyền và nghĩa vụ của Công ty môi giới trong kinh doanh Bất động sản để hiểu chi tiết hơn nữa. 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác