Quy định chi tiết về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư


Quy định chi tiết về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư
Quy định chi tiết về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư là một phần quan trọng trong hệ thống luật pháp nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc triển khai các dự án đầu tư. Theo quy định này, cơ quan chuyên môn về xây dựng, tổ chức quản lý công trình xây dựng, và các đơn vị chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì thẩm định nội dung của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

1. Quy định về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, quy định như sau:

 • Cơ quan chuyên môn Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ giao, dự án nhóm A, B, C của các Bộ, cơ quan ở trung ương, và dự án trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên;
 • Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định đối với các dự án nhóm B, dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh;
 • Sở quản lý xây dựng chuyên ngành TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định cho các dự án do ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư;
 • Cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư, có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt dự án. Các trường hợp khác do người quyết định đầu tư xem xét, giao cơ quan chuyên môn tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt;
 • Quy định về thẩm quyền thẩm định dự án xây dựng không sử dụng ngân sách nhà nước.

 

Quy định về thẩm quyền thẩm định dự án xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước
Quy định về thẩm quyền thẩm định dự án xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước được quy định như sau:

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ giao, dự án nhóm A, B, C của cơ quan ở trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, hoặc tổng công ty trực thuộc Bộ quyết định đầu tư, và dự án trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên;
 • Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh;
 • Sở quản lý xây dựng chuyên ngành TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở cho dự án do ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư;
 • Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có) và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định, tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự án; chủ trì thẩm định dự án có nội dung chủ yếu về mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ có cấu phần xây dựng dưới 05 tỷ đồng.
 • Trường hợp tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có đủ năng lực và có đề nghị được tự to chức thẩm định, Bộ trưởng Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm B, dự án nhóm C có công trình xây dựng từ cấp II trở xuống do tập đoàn, tổng công ty nhà nước quyết định Đầu tư.

Xem thêm bài viết: Một số lưu ý khi kí kết Hợp đồng mua bán Bất động sản trong các dự án

 

Quy định về thẩm quyền thẩm định dự án xây dựng không sử dụng ngân sách nhà nước
Quy định về thẩm quyền thẩm định dự án xây dựng không sử dụng ngân sách nhà nước

2. Nội dung quy trình thẩm định dự án đầu tư

Chi phí chuẩn bị dự án bao gồm nhiều công việc quan trọng như khảo sát xây dựng, lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chấp thuận chủ trương đầu tư, lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, và các công việc liên quan khác.

Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án theo quy định. Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài cũng được lập, thẩm định, và phê duyệt theo quy định tại các điều khoản tương ứng. Dự toán chi phí chuẩn bị dự án sau khi được phê duyệt được cập nhật vào tổng mức đầu tư xây dựng.

Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng:

Thẩm định dự án là quá trình đánh giá, phân tích toàn diện về nội dung của dự án xây dựng. Lợi ích của công tác thẩm định dự án bao gồm lựa chọn giải pháp đầu tư chất lượng và hiệu quả, đánh giá sự cần thiết của dự án đối với kinh tế, xã hội, và môi trường.

Công tác này cũng bao gồm đánh giá các phương án tài chính và khả năng thu hồi vốn. Thẩm định kỹ thuật bao gồm kiểm tra, đánh giá và phân tích về quy mô, công nghệ, thiết bị, nguyên liệu, và vị trí triển khai dự án.

Các yếu tố đầu vào như cung ứng nguyên vật tư, nguyên liệu ngoại nhập, và vị trí triển khai cũng được đánh giá. Công tác tổ chức, đánh giá, và quản lý dự án cũng được xem xét, bao gồm khả năng quản lý của chủ đầu tư, đội ngũ nhân công kỹ thuật, và nguồn vốn tài chính.

Thẩm định dự án đầu tư công trình xây dựng - lợi ích và phạm vi:

 • Bước 1: Đánh giá phương án đầu tư để lựa chọn giải pháp tối ưu;
 • Bước 2: Đánh giá sự cần thiết của dự án liên quan đến kinh tế, xã hội, và môi trường;
 • Bước 3: Đánh giá các phương án tài chính và khả năng thu hồi vốn;
 • Bước 4: Đánh giá khả năng vốn tài chính của dự án;
 • Bước 5: Đánh giá vị trí triển khai, kỹ thuật, và khả năng mở rộng của dự án;
 • Bước 6: Đánh giá công tác tổ chức, quản lý, và triển khai của dự án;
 • Bước 7: Đánh giá kỹ thuật về quy mô, công nghệ, và vị trí triển khai.

Các công tác trên đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án đầu tư trước khi triển khai thi công xây dựng.

Xem thêm bài viết: Xử lý như nào khi chủ dự án vi phạm thời hạn bàn giao nhà

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác