Dự án đầu tư là gì? Phân loại dự án đầu tư


Dự án đầu tư là gì? Phân loại dự án đầu tư
Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động được thực hiện để bỏ vốn và nguồn lực với mục tiêu đạt được kết quả kinh tế hoặc xã hội nhất định. Điều này được quy định theo Luật Đầu tư, trong đó dự án đầu tư được phân loại thành ba nhóm chính dựa trên tổng mức đầu tư là dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C

1. Dự án đầu tư là gì?

Khái niệm Dự án đầu tư theo Điều 3 Luật Đầu tư 2020 được xác định là việc tổ chức một quy hoạch có kế hoạch, bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh tại một địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian nhất định.

 

Khái niệm dự án đầu tư
Khái niệm dự án đầu tư

2. Phân loại dự án đầu tư

"Phân loại dự án đầu tư" dựa trên tổng mức đầu tư vào dự án. Bao gồm dự án đầu tư nhóm A, nhóm B và nhóm C.

2.1. Dự án đầu tư nhóm A

Theo Điều 8 Luật Đầu tư công 2019, dự án đầu tư nhóm A được phân loại dựa trên các tiêu chí quan trọng sau:

 • Quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật: Bao gồm các dự án liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia, có mức độ bảo mật cao, chẳng hạn như nghiên cứu, phát triển, và sản xuất công nghệ, thiết bị hoặc hệ thống quan trọng;
 • Sản xuất chất độc hại, chất nổ: Liên quan đến sản xuất, xử lý hoặc vận chuyển các chất độc hại hoặc chất nổ, nhưng có thể cũng áp dụng cho các lĩnh vực như ngành công nghiệp hóa chất, vật liệu nổ, hoặc các hoạt động khác liên quan đến chất độc hại và chất nổ;
 • Hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Bao gồm xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống cấp nước, điện, viễn thông để phục vụ sản xuất và kinh doanh trong khu vực đó;
 • Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ: Liên quan đến xây dựng, nâng cấp hoặc mở rộng hạ tầng giao thông để cải thiện vận chuyển và thông tin giữa các địa điểm;
 • Công nghiệp điện: Liên quan đến xây dựng và phát triển các nguồn năng lượng điện, bao gồm nhà máy điện, thủy điện, điện gió và các công trình liên quan;
 • Khai thác dầu khí: Dự án liên quan đến khai thác, sản xuất và xử lý dầu khí, như các cơ sở khai thác, nhà máy lọc dầu, xử lý khí đốt;
 • Hóa chất, phân bón, xi măng: Dự án liên quan đến sản xuất hóa chất, phân bón, xi măng;
 • Chế tạo máy, luyện kim: Dự án liên quan đến chế tạo và sản xuất máy móc, thiết bị và sản phẩm luyện kim;
 • Giao thông, trừ cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Thủy lợi: Dự án liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi, như đập, hồ chứa, kênh mương, thủy điện;
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải, hạ tầng kỹ thuật khác: Liên quan đến xây dựng và quản lý hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải và hạ tầng kỹ thuật khác;
 • Kỹ thuật điện: Dự án liên quan đến sản xuất, phân phối và sử dụng điện;
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử: Liên quan đến sản xuất, lắp ráp và phân phối thiết bị thông tin và điện tử;
 • Hóa dược: Dự án liên quan đến sản xuất và chế tạo sản phẩm hóa dược;
 • Sản xuất vật liệu, trừ lĩnh vực hóa chất, phân bón, xi măng;
 • Công trình cơ khí, trừ chế tạo máy, luyện kim;
 • Bưu chính, viễn thông: Liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống bưu chính, viễn thông;
 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản: Liên quan đến xây dựng và vận hành trang trại, nhà kính, cơ sở chế biến, và các công trình liên quan đến sản xuất và gia công sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên: Dự án nhằm bảo vệ và duy trì các hệ sinh thái độc đáo và bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm;
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới: Bao gồm xây dựng và cải thiện hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, điện để tạo môi trường sống thuận lợi và bền vững;
 • Y tế, văn hóa, giáo dục: Các dự án có thể liên quan đến xây dựng và nâng cấp bệnh viện, trường học, cơ sở y tế, thư viện, cơ sở văn hóa;
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình: Các dự án này có thể bao gồm xây dựng và cải tiến các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trạm phát sóng, trạm truyền hình;
 • Kho tàng: Dự án nhằm tạo không gian lưu giữ và trưng bày các tư liệu, hiện vật quý giá;
 • Du lịch, thể dục thể thao: Bao gồm xây dựng và nâng cấp cơ sở du lịch, khu vui chơi giải trí, sân vận động, cơ sở thể dục thể thao;
 • Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định;
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật Đầu tư công 2019.

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn quy trình thủ tục thẩm định dự án đầu tư mới nhất

2.2. Dự án đầu tư nhóm B

Dự án thuộc nhóm B được phân loại dựa trên mức đầu tư và thuộc các lĩnh vực khác nhau như sau:

Thứ nhất: Dự án có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng và thuộc các lĩnh vực sau:

 • Giao thông: Bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Công nghiệp điện: Liên quan đến xây dựng và phát triển các nguồn năng lượng điện;
 • Khai thác dầu khí: Dự án liên quan đến khai thác, sản xuất và xử lý dầu khí;
 • Hóa chất, phân bón, xi măng: Sản xuất và chế tạo các sản phẩm hóa chất, phân bón và xi măng;
 • Chế tạo máy, luyện kim: Liên quan đến chế tạo và sản xuất máy móc, thiết bị và sản phẩm luyện kim;
 • Khai thác, chế biến khoáng sản: Dự án liên quan đến khai thác và chế biến các nguồn tài nguyên khoáng sản;
 • Xây dựng khu nhà ở: Bao gồm xây dựng và phát triển các khu đô thị, khu nhà ở.

Thứ hai: Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng và thuộc các lĩnh vực sau:

 • Giao thông: Trừ cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Thủy lợi: Liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi;
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Xây dựng và quản lý hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải và các công trình hạ tầng khác;
 • Kỹ thuật điện: Sản xuất, phân phối và sử dụng điện;
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử: Sản xuất, lắp ráp và phân phối thiết bị thông tin và điện tử;
 • Hóa dược: Sản xuất và chế tạo các sản phẩm hóa dược;
 • Sản xuất vật liệu: Trừ dự án hóa chất phân bón, xi măng;
 • Công trình cơ khí: Trừ dự án chế tạo máy, luyện kim;
 • Bưu chính, viễn thông: Xây dựng và phát triển hệ thống bưu chính, viễn thông.

Thứ ba: Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng và thuộc các lĩnh vực sau:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản: Xây dựng và vận hành trang trại, nhà kính, cơ sở chế biến;
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên: Bảo vệ và duy trì các hệ sinh thái, bảo tồn động, thực vật quý hiếm;
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới: Xây dựng và cải thiện hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, điện;
 • Công nghiệp: Trừ dự án công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công năm 2019.

Thứ tư: Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng và thuộc các lĩnh vực sau:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục: Bao gồm xây dựng và nâng cấp bệnh viện, trường học, cơ sở y tế;
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình: Xây dựng và cải tiến các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trạm phát sóng;
 • Kho tàng: Tạo không gian lưu giữ và trưng bày tư liệu, hiện vật quý giá;
 • Du lịch, thể dục thể thao: Xây dựng và nâng cấp cơ sở du lịch, khu giải trí, sân vận động;
 • Xây dựng dân dụng: Trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công năm 2019;
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật Đầu tư công năm 2019.

Xem thêm bài viết: Trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư vi phạm trong các dự án

 

Phân loại dự án đầu tư
Phân loại dự án đầu tư

2.3. Dự án đầu tư nhóm C

Dự án thuộc nhóm C được phân loại dựa trên mức đầu tư và thuộc các lĩnh vực khác nhau như sau:

Thứ nhất: Dự án có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng và thuộc các lĩnh vực sau:

 • Giao thông: Bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Công nghiệp điện: Liên quan đến xây dựng và phát triển các nguồn năng lượng điện;
 • Khai thác dầu khí: Dự án liên quan đến khai thác, sản xuất và xử lý dầu khí;
 • Hóa chất, phân bón, xi măng: Sản xuất và chế tạo các sản phẩm hóa chất, phân bón và xi măng;
 • Chế tạo máy, luyện kim: Liên quan đến chế tạo và sản xuất máy móc, thiết bị và sản phẩm luyện kim;
 • Khai thác, chế biến khoáng sản: Dự án liên quan đến khai thác và chế biến các nguồn tài nguyên khoáng sản;
 • Xây dựng khu nhà ở: Bao gồm xây dựng và phát triển các khu đô thị, khu nhà ở.

Thứ hai: Dự án có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng và thuộc các lĩnh vực sau:

 • Giao thông: Trừ cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ;
 • Thủy lợi: Liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi;
 • Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Xây dựng và quản lý hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải và các công trình hạ tầng khác;
 • Kỹ thuật điện: Sản xuất, phân phối và sử dụng điện;
 • Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử: Sản xuất, lắp ráp và phân phối thiết bị thông tin và điện tử;
 • Hóa dược: Sản xuất và chế tạo các sản phẩm hóa dược;
 • Sản xuất vật liệu: Trừ dự án hóa chất phân bón, xi măng;
 • Công trình cơ khí: Trừ dự án chế tạo máy, luyện kim;
 • Bưu chính, viễn thông: Xây dựng và phát triển hệ thống bưu chính, viễn thông.

Thứ ba: Dự án có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng và thuộc các lĩnh vực sau:

 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản: Xây dựng và vận hành trang trại, nhà kính, cơ sở chế biến;
 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên: Bảo vệ và duy trì các hệ sinh thái, bảo tồn động, thực vật quý hiếm;
 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới: Xây dựng và cải thiện hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, điện;
 • Công nghiệp: Trừ dự án công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Luật Đầu tư công năm 2019.

Thứ tư: Dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng và thuộc các lĩnh vực sau:

 • Y tế, văn hóa, giáo dục: Bao gồm xây dựng và nâng cấp bệnh viện, trường học, cơ sở y tế;
 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình: Xây dựng và cải tiến các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trạm phát sóng;
 • Kho tàng: Tạo không gian lưu giữ và trưng bày tư liệu, hiện vật quý giá;
 • Du lịch, thể dục thể thao: Xây dựng và nâng cấp cơ sở du lịch, khu giải trí, sân vận động;
 • Xây dựng dân dụng: Trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công năm 2019;
 • Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Trừ dự án quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Luật Đầu tư công năm 2019.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác