Tư vấn kinh doanh đặt cược tại Việt Nam


Tư vấn kinh doanh đặt cược tại Việt Nam
Bài viết sau đây của Luật Ánh Ngọc xin được cung cấp cho quý khách một số thông tin cần thiết về kinh doanh đặt cược tại Việt Nam. Hy vọng sẽ giúp ích được cho quý khách!

1. Thế nào là kinh doanh đặt cược?

1.1. Đặt cược là gì?

Đặt cược là trò chơi giải trí, trong đó người chơi đặt tiền vào một trận đấu, sự kiện hoặc một hoạt động nào đó để dự đoán kết quả của nó. Người chơi sẽ đặt tiền vào lựa chọn mà họ tin là sẽ thắng và nếu dự đoán đúng thì họ sẽ nhận được tiền thưởng hoặc lợi nhuận theo thể lệ của trận đặt cược. Đặt cược dựa trên các sự kiện đặt cược là các cuộc đua ngựa, đua chó, trận đấu và giải thi đấu bóng đá quốc tế được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược sử dụng để người chơi tham gia đặt cược.

- Ở Việt Nam, pháp luật quy định các loại hình đặt cược được phép kinh doanh bao gồm:

(Căn cứ pháp lý: Điều 2 Nghị định 06/2017/NĐ-CP)

1.2. Kinh doanh đặt cược

 

Kinh doanh đặt cược

Kinh doanh đặt cược

Kinh doanh đặt cược là việc tổ chức, cung cấp sản phẩm đặt cược cho người chơi theo nguyên tắc người chơi bỏ tiền ra mua vé đặt cược và được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trả thưởng khi trúng thưởng. Kinh doanh đặt cược có thể được thực hiện thông qua các nhà cái hay các tổ chức cờ bạc trực tuyến. Tuy nhiên, hoạt động này có tính chất rủi ro cao và cần được thực hiện với sự cân nhắc và kiểm soát tài chính thận trọng.

Kinh doanh đặt cược phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc theo quy định của pháp luật như sau:

+ Kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển tại Việt Nam nên các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 06/2017/NĐ-CP mới được kinh doanh đặt cược.

+ Việc tổ chức kinh doanh đặt cược phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia.

+ Các đồng tiền sử dụng để mua vé cá độ và trả thưởng trong hoạt động kinh doanh cá độ phải là đồng Việt Nam.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

Các hành vi sau đây bị nghiêm cấp trong kinh doanh đặt cược để đảm bảo tính trung thực và tuân thủ pháp luật của cơ sở kinh doanh đặt cược: 

+ Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, trừ các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 06/2017/NĐ-CP

+ Kinh doanh đặt cược không đúng với nội dung được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kinh doanh và tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế ngoài quy định của pháp luật dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện.

+ Cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

+ Kinh doanh đặt cược trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

+ Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trừ các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 06/2017/NĐ-CP.

+ Kinh doanh đặt cược trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

+ Tham gia đặt cược khi không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định 06/2017/NĐ-CP.

+ Cho người không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược  mượn, sử dụng thông tin của mình để đăng ký mở tài khoản tham gia đặt cược theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 06/2017/NĐ-CP

+ Tham gia dàn xếp hoặc thỏa thuận làm sai lệch kết quả sự kiện đặt cược.

+ Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.

+ Để các cá nhân thuộc đối tượng không được phép tham gia đặt cược theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 06/2017/NĐ-CP tham gia đặt cược với bất kỳ hình thức, lý do nào.

+ Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để tổ chức hoạt động đặt cược trái với quy định pháp luật.

+ Cung cấp thông tin về tỷ lệ cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược xây dựng mà không được doanh nghiệp đồng ý hoặc ủy quyền.

+ Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để thực hiện các hình thức rửa tiền.

+ Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi, giải trí để kinh doanh đặt cược trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.

+ Gây mất trật tự công cộng tại trường đua, địa điểm bán vé đặt cược.

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

3. Người chơi đặt cược

 

Người chơi đặt cược

Người chơi đặt cược

- Người chơi đặt cược phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Bên cạnh đó, có một số đối tượng không được phép tham gia đặt cược như: 

 • Người chưa đủ 21 tuổi hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
 • Cán bộ quản lý, điều hành, nhân viên và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tham gia đặt cược của chính doanh nghiệp mình tổ chức;
 • Các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của các thành viên Hội đồng giám sát cuộc đua tham gia đặt cược các cuộc đua ngựa, đua chó mà mình thực hiện nhiệm vụ giám sát;
 • Các nài ngựa, cầu thủ, Trọng tài và bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột của nài ngựa, cầu thủ, Trọng tài tham gia đặt cược vào các cuộc đua, trận đấu và giải thi đấu mà mình tham dự, điều khiển;
 • Các đối tượng thuộc diện bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia đặt cược;
 • Các đối tượng đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành xong hình phạt mà chưa được xóa án tích; người đang trong thời gian bị lập hồ sơ, chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Quyền và nghĩa vụ của người chơi đặt cược

- Người chơi đặt cược có các quyền sau đây:

 • Được doanh nghiệp xác nhận và trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng theo quy định tại Thể lệ đặt cược được công bố;
 • Người chơi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi trúng thưởng được phép mua ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để chuyển, mang ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;
 • Được pháp luật bảo vệ các quyền lợi hợp pháp phát sinh từ việc tham gia đặt cược và bảo đảm bí mật đối với các thông tin trúng thưởng của cá nhân;
 • Được quyền khiếu nại, tố cáo đối với doanh nghiệp về kết quả trả thưởng, các hành vi gian lận của doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan;
 • Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và Thể lệ đặt cược được công bố.

- Người chơi đặt cược có các nghĩa vụ sau đây:

 • Xuất trình giấy tờ cá nhân để chứng minh thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược và Thể lệ đặt cược được công bố;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Không được thực hiện bất kỳ hành vi gian lận nào trong quá trình tham gia đặt cược;
 • Giữ gìn vé đặt cược để lĩnh thưởng khi trúng thưởng.

5. Giới hạn mức tham gia đặt cược

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải quy định rõ mức đặt cược tối thiếu và tối đa theo quy định của pháp luật. Mức giới hạn này được đặt ra nhắm giới hạn về số tiền cược tối thiểu và tối đa cho mỗi lần đặt cược, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa người chơi và cơ sở kinh doanh. Ngoài ra, người chơi cũng nên tự giới hạn số tiền cược để tránh rủi ro và bảo vệ tài chính của mình.

- Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

- Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Lưu ý: Mức đặt cược tối thiểu và tối đa này được điều chỉnh thay đổi trong từng thời kì vào do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trình Chính phủ quyết định

Hãy liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc qua email: lienhe@luatanhngoc.vn hoặc điện thoại: 0878.548.558 nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến quy định pháp luật về kinh doanh đặt cược tại Việt Nam hoặc các vấn đề pháp lý khác để được tư vấn, giải đáp nhanh chóng. Luật Ánh Ngọc rất mong khi nhận được sự phản hồi của Qúy khách. Xin cảm ơn!


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác