Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế


Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là một trong những giấy tờ quan trọng đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để có thể đạt được giấy chứng nhận này, các công ty phải tuân thủ một số quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây của Luật Ánh Ngọc, chúng ta sẽ điểm qua những quy định cơ bản mà bạn cần biết khi muốn đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

1. Căn cứ pháp lý

2. Đặt cược bóng đá quốc tế là gì?

 

đặt cọc bóng đá là gì
Đặt cược bóng đá quốc tế là gì?

 

2.1. Khái niệm đặt cược bóng đá quốc tế

Kinh doanh đặt cược dựa trên các sự kiện đặt cược bao gồm cuộc đua ngựa, đua chó, trận đấu và giải thi đấu bóng đá quốc tế được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược sử dụng để người chơi tham gia đặt cược.

Bóng đá quốc tế là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá được tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc được các tổ chức quốc tế đứng ra tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, đặt cược bóng đá quốc tế là hoạt động đặt cược tiền vào các trận đấu bóng đá diễn ra ở trên quốc tế. Theo cách này, người chơi có thể đặt cược vào kết quả của các trận đấu trong các giải đấu toàn cầu như World Cup, Euro, Champions League, Premier League và nhiều giải đấu khác. Có nhiều loại cược khác nhau trong bóng đá quốc tế, bao gồm cược trực tiếp, cược châu Á, cược tổng số bàn thắng, cược chấp, cược đúng điểm, và nhiều loại cược khác.

2.2. Điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật nên doanh nghiệp muốn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. 

Để có thể có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định tại Điều 38 của Nghị định 06/2017/NĐ-CP trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

+ Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho quá trình kinh doanh, trong đó hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định.

Xem thêm bài viết tại: Lợi ích của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

hồ sơ đề nghị cấp GCN

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm các tài liệu sau:

(1) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

(3) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;

(4) Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;

(5) Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho quá trình kinh doanh như là: hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định;

(6) Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

4. Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi 05 bộ hồ sơ chính thức để thẩm định.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ tài chính;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Trình tự thủ tục thẩm định hồ sơ:

  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký đầu tư;
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan nêu trên, Bộ Tài chính thành lập đoàn công tác liên ngành gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký đầu tư kiểm tra thực địa tại địa bàn kinh doanh đặt cược và trụ sở chính của doanh nghiệp xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;
  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra thực địa, cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về những nội dung được lấy ý kiến;
  • Sau khi nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan nêu trên, Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến và xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

5. Xử phạt đối với hành vi không công khai thể lệ đặt cược bóng đá quốc tế

 

Xử phạt đối với hành vi không công khai thể lệ đặt cược bóng đá quốc tế
Xử phạt đối với hành vi không công khai thể lệ đặt cược bóng đá quốc tế

 

Mức phạt tiền cho hành vi không công khai thể lệ đặt cược bóng đá quốc tế được quy định tại Điều 14 Nghị định 137/2021/NĐ-CP như sau:

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi gửi Thể lệ đặt cược cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, gửi Điều lệ đua cho Hội đồng giám sát cuộc đua không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;

- Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không công bố công khai Thể lệ đặt cược/ Điều lệ đua theo quy định của pháp luật; không gửi Thể lệ đặt cược cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, không gửi Điều lệ đua cho Hội đồng giám sát cuộc đua theo quy định của pháp luật;

- Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không xây dựng và ban hành Thể lệ đặt cược/ Điều lệ đua theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng 

Như vậy, xây dựng, ban hành và công bố công khai Thể lệ đặt cược/ Điều lệ đua là trách nhiệm của cơ sở kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trước khi đưa vào kinh doanh, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2021/NĐ-CP thì hành vi không công bố công khai Thể lệ đặt cược theo quy định của pháp luật sẽ có thể bị phạt tiền từ 90 triệu đến 100 triệu đồng. 

Có thể bạn quan tâm:

>> Tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản có cần giấy phép không?

>> Giá trị Giấy phép hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về những quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp của Luật Ánh Ngọc qua điện thoại: 0878.548.558 hoặc email: lienhe@luatanhngoc.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Rất mong nhận được phản hồi từ Quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác