Kinh doanh khí theo quy định pháp luật mới nhất năm 2023


Kinh doanh khí theo quy định pháp luật mới nhất năm 2023

Trong thời gian gần đây, kinh doanh khí đã trở thành một lĩnh vực đầy triển vọng và hấp dẫn nhưng đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong bài viết này, Luật Ánh Ngọc sẽ chia sẻ với các bạn về những quy định pháp luật  và tầm quan trọng của chúng đối với kinh doanh khí mới nhất năm 2023. Cùng khám phá và cập nhật thông tin mới nhất về lĩnh vực này!

1. Kinh doanh khí là gì?

 

Kinh doanh khí là gì?
Kinh doanh khí là gì?

 

1.1. Khí kinh doanh là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các loại khí kinh doanh bao gồm: khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén.

  • Khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquefied Petroleum Gas - LPG): Đây là một dạng khí được lưu trữ và vận chuyển dưới dạng lỏng nhờ áp suất cao. LPG bao gồm propane và butane chủ yếu và được sử dụng rộng rãi trong gia đình, công nghiệp, hàng hải và ngành năng lượng. Tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.
  • Khí thiên nhiên hóa lỏng (Liquefied Natural Gas - LNG): LNG là dạng khí tự nhiên đã được làm lạnh và nén thành dạng lỏng để thuận tiện cho việc vận chuyển và lưu trữ. Nó thường được sử dụng làm nguồn năng lượng cho việc tạo điện, sưởi ấm, và cung cấp năng lượng cho các phương tiện giao thông. LNG là một nguồn năng lượng sạch và hiệu quả hơn so với các loại nhiên liệu truyền thống.
  • Khí thiên nhiên nén (Compressed Natural Gas - CNG): CNG là dạng khí tự nhiên có áp suất cao (200 đến 250 bar) được nén lại để thuận tiện cho vận chuyển và sử dụng. Nó thường được sử dụng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông, bao gồm ô tô, xe buýt và xe tải. CNG cũng là một nguồn năng lượng sạch và ít gây ô nhiễm so với nhiên liệu hóa thạch.

Các loại khí này đều được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc kinh doanh các loại khí này cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và đối đãi công bằng với các bên liên quan. 

1.2. Thế nào là hoạt động kinh doanh khí

Hoạt động kinh doanh khí là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm nhập tái xuất; cho thuê bồn chứa, chai chứa khí, kho chứa LPG chai, cầu cảng; giao nhận và vận chuyển khí nhằm mục đích sinh lời.

(Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP)

Xem thêm bài viết: Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

2. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

Kinh doanh khí nói chung và hoạt động kinh doanh mua bán khí nói riêng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật nên thương nhân muốn thực hiện kinh doanh mua bán khí cần đáp ứng các điều kiện tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

2.1. Điều kiện chung

- Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;

- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2.2. Điều kiện riêng

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện chung còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện chung phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện về thành lập theo quy định pháp luật, điều kiện về phòng cháy chữa cháy còn phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

 

Thương nhận cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG, bao gồm: 

(1) Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

(3) Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

(4) Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định như trên phải bổ sung các giấy tờ sau:

  • Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;
  • Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định như trên phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy định như trên phải bổ sung và tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định chung cần phải bổ sung:

  • Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;
  • Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;
  • Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Xem thêm bài viết: Cơ quan nào có quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí?

4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh khí theo quy định  gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ 

Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do..

Lưu ý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Xem thêm bài viết: Thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với sản xuất, sửa chữa chai LPG là bao lâu?

Xem thêm bài viết: Cấp lại, điều chỉnh Chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG

5. Có thể cho thuê để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí được không?

Chỉ những thương nhân đủ điều kiện kinh doanh mua bán khí, được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí mới được hoạt động trong lĩnh vực mua bán khí nên hành vi cho thuê để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí.

- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với các hành vi vi phạm này;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

(Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí)

Trong trường hợp quý khách có vướng mắc về quy định pháp luật Việt Nam về kinh doanh khí hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác