Thủ tục xin cấp giấy xác nhận làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu


Thủ tục xin cấp giấy xác nhận làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Qua bài viết dưới đây, Luật Ánh Ngọc sẽ mang đến cho Qúy khách hàng những thông tin cần thiết về các bước cần thiết để xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. Nắm rõ quy trình này sẽ giúp quý vị có thể chuẩn bị tốt hơn để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình trong lĩnh vực này. Hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết!

1. Căn cứ pháp lý

2. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

Hoạt động kinh doanh xăng dầu của tổng đại lý xăng dầu theo quy định pháp luật Việt Nam thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên chỉ những thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu: 

(1) Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

(2) Có kho, bể chứa xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

(3) Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

(4) Có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên, trong đó có ít nhất ba (03) cửa hàng thuộc sở hữu; tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

(5) Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc các tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thực hiện các điều kiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc tuân thủ các quy định pháp luật mà còn đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng dầu an toàn, hiệu quả:

 • Quy định điều kiện giúp đảm bảo rằng tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm và an toàn. Điều này bao gồm việc đảm bảo những nguyên liệu và thiết bị sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn, quy trình vận hành an toàn, và các biện pháp bảo vệ môi trường.
 • Giúp tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng giữa các tổng đại lý. Bằng việc yêu cầu tuân thủ các yêu cầu cơ bản và tiêu chuẩn kinh doanh, quy định này đảm bảo rằng các tổng đại lý hoạt động trên cùng một nền tảng và không bị những tổ chức không đáp ứng yêu cầu cạnh tranh không lành mạnh.
 • Đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền được tiếp cận với xăng dầu chất lượng cao và an toàn. Việc thực hiện các quy chuẩn và quy trình liên quan đến chất lượng sản phẩm, công bằng giá cả, và dịch vụ hỗ trợ khách hàng giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh trong ngành xăng dầu. Thông qua việc áp dụng các yêu cầu và quy định, cơ quan quản lý có thể giám sát và kiểm tra hoạt động của các tổng đại lý để đảm bảo tuân thủ pháp luật và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

3. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu: kho, bể xăng, phương tiện vận chuyển xăng dầu, ...theo quy định của pháp luật, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định này, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

Lưu ý: Hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu là 05 năm kể từ ngày cấp mới. Trong trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới  và gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

3.2. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

- Thẩm quyền giải quyết: 

 • Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
 • Sở Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền

- Thời hạn giải quyết:

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung;
 • Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Phí và lệ phí cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu:

+ Phí thẩm định: 

 • Đối với doanh nghiệp ở khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 (đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định).
 • Đối với doanh nghiệp ở các khu vực khác: 600.000 (đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định)

+ Lệ phí: không

4. Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

- Thẩm quyền thu hồi: Cơ quan cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận.

- Các trường hợp bị thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu:

 • Thương nhân không tiếp tục làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Thương nhân không hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian một (01) tháng trở lên;
 • Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật;
 • Thương nhân không đáp ứng một trong các điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật;
 • Thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường

Việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đối với những thương nhân trong các trường hợp trên giúp đảm bảo việc quản lý các doanh nghiệp, thương nhân hoạt động kinh doanh linh vực xăng dầu và nâng cao sự an toàn trong ngành kinh doanh xăng dầu nói chung và người tiêu dùng nói riêng.

5. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

Tổng đại lý muốn hoạt đồng kinh doanh xăng dầu cần đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có thể bị xử lý vi phạm hành chính như sau:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu, về kho, bể chứa xăng dầu theo quy định.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Bên cạnh đó, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu còn bị tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu, về kho, bể chứa xăng dầu và không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Xem thêm bài viết: Yêu cầu để được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam

Hãy liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc qua email: lienhe@luatanhngoc.vn hoặc điện thoại: 0878.548.558  nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến trình tự, thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc các vấn đề pháp lý khác để được tư vấn, giải đáp nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác