Có được sửa đổi, bổ sung giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Có được sửa đổi, bổ sung giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu là một trong những diều kiện tiên quyết để thương nhân có thể kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu hợp pháp tại Việt Nam.

Bên cạnh được cấp lại giấy phép, pháp luật cho phép doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung (điều chỉnh) giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu. Vậy trường hợp nào doanh nghiệp được phép điều chỉnh giấy xác nhận đủ điều kiện đại lý bán lẽ xăng dầu?

1. Các trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân nhằm xác nhận thương nhân đã đủ các điều kiện để kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho thương nhân thực hiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu, pháp luật hiện hành cho phép được sửa đổi, bổ sung giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu trong trường hợp có sự thay đổi bất kỳ nội dung nào trong giấy phép đã được cấp. theo đó, thương nhân có thể thay đổi các nội dung:

- Thông tin về doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở chính;

- Thông tin về thương nhân cung cấp xăng dầu;

- Phạm vi, địa bàn thực hiện kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu;

...

Bên cạnh đó, để được thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng được điều kiện quy định tại tiết 5.11, tiểu mục 5, mục II, Phần II ban hành kèm theo quyết định 2729/BCT là thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu trước đó. 

Pháp luật quy định các đối tượng sau được xin sửa đổi, bổ sung giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu:

- Thương nhân Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Thương mại hiện hành;

- Thương nhân bán lẻ xăng dầu có hệ thống từ hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên và có trụ sở chính trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hồ sơ thực hiện sửa đổi, bổ sung giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu bao gồm các nội dung được quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

 

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép đại lý bán xăng
Một bộ hồ sơ bao gồm các nội dung sau

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Nghị định này;

- Bản gốc giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp trước đó;

- Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh tùy theo các nội dung xin sửa đổi, bổ sung giấy phép.

3. Trình tự thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép theo trình tự, thủ tục được quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Thương nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ được trình bày tại mục 2 và nộp đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Pháp luật quy định 03 hình thức thương nhân có thể thực hiện nộp hồ sơ, đó là: nộp trực tiếp tại trụ sợ Sở công thương, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Cổng thông điện tử do Sở công thương thông báo.

Thương nhân nộp kèm lệ phí theo quy định của pháp luật để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung giấy phép.

- Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận cho thương nhân;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm gửi văn bản thông báo để hướng dẫn thương nhân sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép

+ Trong trường hợp 30 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành thẩm định và sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân theo mẫu số 10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung giấy phép cho thương nhân, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối cấp để thương nhân được biết.

4. Một số câu hỏi thường gặp

 

Thắc mắc liên quan
Luật Ánh Ngọc giải đáp thắc mắc liên quan vấn đề này như sau

4.1. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu được giải quyết trong bao lâu?

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được bộ hồ sơ đầy đủ do thương nhân nộp.

(Căn cứ pháp lý: khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP)

4.2. Thời hạn của giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, thời hạn của giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu là 5 năm kể từ ngày được cấp phép.

4.3. Giải đáp tình huống về thẩm quyền sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Câu hỏi: Công ty tôi có 03 đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đã được Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu năm 2022. Hiện nay, tôi muốn thay đổi thông tin trên giấy phép của mình. Tuy  nhiên, tôi băn khoăn không biết nộp hồ sơ đến đâu. Mong được Luật sư giải đáp. 

Luật Ánh Ngọc giải đáp: 

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, cơ quan sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho thương nhân. Theo đó:

- Bộ Công thương thực hiện hoặc ủy quyền cho Sở Công thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu có thẩm quyền cấp giấy phép trong trường hợp thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trở lên;

- Sở Công thương cấp giấy phép cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn mình quản lý trong trường hợp đã đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép và có hệ thống từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến Sở công thương tỉnh Bắc Giang theo một trong ba hình thức đã được trình bày ở trên để được kiểm tra, thẩm định và sửa đổi, bổ sung giấy phép.

4.4. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, đại lý bán lẻ xăng dầu có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Quyền của đại lý bán lẻ xăng dầu: 

+ Thương nhân được quyền bán lẻ xăng dầu theo giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định;

+ Thương nhân được bán xăng dầu theo hình thức là bên đại lý hoặc thương nhân phân phối, thương nhân đầu mối xăng dầu, đồng thời sẽ được hưởng thù lao theo quy định.

- Nghĩa vụ của đại lý bán lẻ xăng dầu:

+ Thương nhân phải đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu với bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước ngày 05/01 hàng năm. Đồng thời, đại lý bán lẻ có sự thay đổi trong hệ thống phải gửi đăng ký điều chỉnh về bên giao đại lý và Sở Công Thương nơi thương nhân trong thời hạn mười (10) ngày làm việc;

+ Thương nhân phải ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 21 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP: Chỉ được ký hợp đồng với tối đa 03 thương nhân đầu mối hoặc phân phối xăng dầu;

+ Đại lý bán lẻ xăng dầu phải bảo đảm cung ứng liên tục xăng dầu ra thị trường và không được bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân phân phối hoặc đầu mối đã quy định;

+ Đại lý bán lẻ xăng dầu phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về các điều kiện liên quan đến giá niêm yết xăng dầu bán ra, chất lượng, số lượng xăng dầu;

+ Phải tuân thủ các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong suốt quá trình làm đại lý bán lẻ xăng dầu;

+ Đảm bảo tuân thủ pháp luật Sở hữu trí tuệ khi treo biển hiệu, tên thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý,... 

+ Bên cạnh đó, thương nhân phải có trách nhiệm từ chối tiếp nhận xăng dầu của bên giao đại lý nếu có cơ sở chứng minh xăng dầu không bảo đảm chất lượng.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác