Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Để được kinh doanh bán lẻ xăng dầu đúng pháp luật, các tổ chức, cá nhân phải xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Vậy để xin được giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

1. Điều kiện để được cấp giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Đại lý bán lẻ xăng dầu là cơ sở kinh doanh hoặc cửa hàng được ủy quyền bởi các công ty sản xuất và phân phối xăng dầu để bán các sản phẩm xăng dầu cho khách hàng. Đại lý bán lẻ xăng dầu là một phần quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng, và chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, cá nhân, tổ chức phải được cấp giấy xác nhận đại lý bán lẻ xăng dầu để được phép kinh doanh xăng dầu.

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân nhằm xác nhận thương nhân đã đủ các điều kiện để kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để được cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP bao gồm:

- Doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi ngành, nghề kinh doanh là kinh doanh xăng dầu;

- Thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của mình hoặc thuê cửa hàng với thời hạn thuê từ 05 năm trở lên, đồng thời đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định này;

- Đáp ứng được các điều kiện về nguồn nhân lực bao gồm: cán bộ quản lý và nhân viên làm việc trực tiếp tại cửa hàng phải được đào tạo và được cấp các chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như bảo vệ môi trường.

Các điều kiện này giúp ngành công nghiệp năng lượng duy trì tiêu chuẩn cao và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, nếu thương nhân không đáp ứng được các điều kiện trên thì không được cấp giấy xác nhận đại lý bán lẻ xăng dầu.

2. Chuẩn bị hồ sơ xin giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu được quy định khác nhau tùy trường hợp thương nhân xin cấp mới, trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép hay trường hợp cấp lại giấy phép. 

 

Hồ sơ xin cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu
Hồ sơ tương ứng với từng trường hợp quy định như sau

2.1. Hồ sơ xin cấp mới giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Đối với trường hợp xin cấp mới hoặc trường hợp giấy phép đã hết thời hạn sử dụng, thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều này, bao gồm:

- Đơn đề nghị xin cấp giấy phép theo mẫu số 09 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Danh sách nguồn nhân lực kèm theo bản sao hợp lệ các giấy tờ, chứng chỉ chứng minh nghiệp vụ của cán bộ quản lý cũng như các nhân viên làm việc trực tiếp tại cửa hàng;

- Bản kê khai kèm theo các tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc kinh doanh xăng dầu;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý, ghi rõ chủng loại xăng đầu có thời hạn tối thiểu 01 năm.

2.2. Hồ sơ trong trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép

Trong trường hợp có sự thay đổi bất kỳ nội dung nào trên giấy phép đã được cấp, hồ sơ xin cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu bao gồm các nội dung sau:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Nghị định này;

- Bản gốc giấy phép đã được cấp trước đó;

- Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh tùy theo các nội dung xin sửa đổi, bổ sung giấy phép.

2.3. Hồ sơ xin cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo các nội dung quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 20 như sau:

- Đơn đề nghị xin cấp lại giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo mẫu số 09 tại Nghị định này;

- Bản gốc (trong trường hợp còn bản gốc) hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp trước đó.

3. Nộp hồ sơ xin giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu thì:

Tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ công thương phối hợp hoặc ủy quyền cho Sở Công thương có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu:

- Sở Công thương cấp giấy phép cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn mình quản lý trong trường hợp đã đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép và có hệ thống từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố;

- Sở Công thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu có thẩm quyền cấp giấy phép trong trường hợp thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trở lên.

Theo đó, thương nhân có nhu cầu chuẩn bị hồ sơ và nộp tại các cơ quan trên dưới hình thức nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện.

4. Những lưu ý trong quá trình xin cấp giấy xác nhận

Trong quá trình xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân cần lưu ý một số vấn đề trong hồ sơ xin cấp phép như sau:

- Tìm hiểu về quy định pháp luật: Thương nhân cần nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh xăng dầu, đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ, vị trí và các tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Đảm bảo thông tin về doanh nghiệp: Tổ chức, cá nhân cần đảm bảo tất cả các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp là hợp lệ và đầy đủ. Điều này bao gồm các văn bản như Đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ khác liên quan đến quyền sở hữu và quản lý doanh nghiệp;

- Đảm bảo có giấy chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;

- Đảm bảo đầy đủ các tài liệu liên quan đến nguồn nhân lực của cửa hàng: Các giấy tờ chứng minh nghiệp vụ, đào tạo của cán bộ quản lý trực tiếp cũng như nhân viên kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép phải đảm bảo các điều kiện về quy hoạch, đất đai, xây dựng,... và các quy định pháp luật có liên quan trước khi thực hiện việc bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng của mình.

5. Các câu hỏi liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

 

Giải đáp thắc  mắc
Luật Ánh Ngọc giải đáp thắc mắc liên quan đến giấy phép này như sau

5.1. Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp mới giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu là bao lâu?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.

5.2. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có được phép gia hạn không?

Căn cứ quy định tại điểm d, khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, trường hợp giấy phép hết hiệu lực thi hành thì thương nhân phải xin cấp mới giấy phép.

Từ đó có thể khẳng định rằng, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu không được gia hạn, mà thương nhân phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép theo quy định. 

5.3. Thời hạn của giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Theo quy định của pháp luật hiện hành, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của  Luật Ánh Ngọc về hồ sơ xin cấp giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định hiện hành. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến nội dung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn chi tiết. 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác