Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá


Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá đòi hỏi doanh nghiệp thẩm định giá phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và tiến hành qua một số bước xử lý chặt chẽ. Đầu tiên, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép tới Bộ Tài chính, chủ quản Cục Quản lý giá, thông qua Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính.

1. Các trường hợp được cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp thẩm định giá duy trì và phát triển hoạt động của mình.

Theo quy định của Bộ Tài chính và Nghị định 109/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp thẩm định giá khi có sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận hoặc khi giấy chứng nhận bị mất, rách, cháy, hoặc hủy hoại do thiên tai, địch họa, hoặc lý do bất khả kháng khác, họ cần tiến hành xin cấp lại giấy phép kinh doanh.

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá cần được chuẩn bị một cách đầy đủ và đúng quy định. Trong hồ sơ này, doanh nghiệp cần điền đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Đơn này sẽ bao gồm thông tin cơ bản về doanh nghiệp, lí do cần cấp lại giấy chứng nhận, và các thông tin liên quan.

Ngoài ra, hồ sơ cần kèm theo danh sách xác nhận của doanh nghiệp về vốn góp của các thành viên, đặc biệt là trong trường hợp không có thông tin về danh sách thành viên góp vốn và danh sách cổ đông tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này giúp Bộ Tài chính kiểm tra và xác nhận rằng doanh nghiệp vẫn duy trì các điều kiện kinh doanh thẩm định giá theo quy định.

Một phần quan trọng khác trong hồ sơ là biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Doanh nghiệp cần thanh toán phí này theo quy định để đảm bảo tiến trình xử lý hồ sơ diễn ra thuận lợi.

Quy trình xử lý hồ sơ diễn ra trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong trường hợp từ chối cấp lại giấy chứng nhận, Bộ Tài chính sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không khắc phục được vi phạm trong thời hạn được đình chỉ, giấy chứng nhận có thể bị thu hồi theo quy định của Luật giá.

3. Trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị

Doanh nghiệp thẩm định giá cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Hồ sơ này được nộp tại Bộ Tài chính, thông qua Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính, theo mẫu được quy định bởi Bộ Tài chính.

Bước 2: Chuyển hồ sơ

Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính sẽ chuyển hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tới Cục Quản lý giá để tiến hành xử lý theo quy định.

Bước 3: Xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận

Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) sẽ xem xét để cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định. Nếu có nhu cầu làm rõ thông tin trong hồ sơ, doanh nghiệp có thể được yêu cầu thẩm định viên về giá hoặc cung cấp tài liệu bổ sung.

Trường hợp từ chối cấp lại

Nếu doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ tài liệu giải trình hoặc tài liệu giải trình không chứng minh đầy đủ các thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) có quyền từ chối cấp lại Giấy chứng nhận. Trong trường hợp từ chối, Bộ Tài chính sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

 

lệ phí cấp giấy
Theo quy định của Bộ Tài chính, lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dịch vụ thẩm định giá là 2.000.000 đồng

4. Thẩm quyền cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá

Thẩm quyền cấp lại giấy phép kinh doanh thẩm định giá thuộc về Bộ Tài chính, cụ thể là Cục Quản lý giá. Đây là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm quản lý, giám sát, và điều hành các hoạt động liên quan đến giá cả và dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam.

Cụ thể, theo Phần 2 Thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, quyết định về việc cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được đưa ra bởi Cục Quản lý giá. Quy trình xem xét hồ sơ và quyết định cấp lại giấy phép được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ theo quy định và luật lệ có liên quan.

 

doanh nghiệp liên hệ
Doanh nghiệp khi gặp vấn đề liên quan đến giấy phép kinh doanh thẩm định giá, cần liên hệ
trực tiếp với Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính để được hỗ trợ
và hướng dẫn cụ thể về "thủ tục cấp lại giấy phép"

5. Một số câu hỏi liên quan

Câu hỏi: Người có hành vi thông đồng với doanh nghiệp thẩm định giá để làm sai lệch kết quả thẩm định giá bị xử phạt như thế nào?

Câu trả lời: Theo Điều 20, khoản 4, Nghị định 109/2013/NĐ-CP, người có hành vi mua chuộc, hối lộ, thông đồng với thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá để làm sai lệch kết quả thẩm định giá sẽ bị xử phạt tiền, trong khoảng từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu hỏi: Doanh nghiệp thẩm định giá cố tình làm sai lệch kết quả thẩm định giá thì bị xử phạt như thế nào?

Câu trả lời: Theo Điều 10, khoản 3 Luật Giá 2012, doanh nghiệp thẩm định giá không được thực hiện hành vi thông đồng với khách hàng thẩm định giá hoặc người có liên quan để làm sai lệch kết quả thẩm định giá. Cụ thể, nếu có hành vi này, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Khoản 13 của Điều 18 trong Nghị định trên quy định về xử phạt đối với doanh nghiệp thẩm định giá cố tình làm sai lệch hồ sơ tài sản thẩm định giá hoặc sai lệch thông tin liên quan đến tài sản thẩm định giá, dẫn đến thẩm định giá cao hoặc thấp hơn 10% đối với bất động sản, và 15% đối với vật tư, hàng hóa so với kết quả thẩm định giá cuối cùng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Phạt tiền trong khoảng từ 220.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng.

6. Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh thẩm định giá

Luật Ánh Ngọc là một tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép thẩm định giá, đặc biệt tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký và hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản. Dưới đây là mô tả chi tiết về dịch vụ này.

  • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị: Luật Ánh Ngọc cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc thu thập và tổ chức mọi thông tin cần thiết như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, và các văn bản khác liên quan.
  • Điền đầy đủ thông tin: Việc điền đầy đủ và chính xác thông tin theo mẫu quy định là quan trọng để đảm bảo quá trình xin cấp giấy phép diễn ra thuận lợi. Luật Ánh Ngọc hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo rằng mọi thông tin được cung cấp đều đúng đắn và đầy đủ.
  • Đảm bảo Điều Kiện Kinh Doanh: Dịch vụ này giúp doanh nghiệp kiểm tra và đảm bảo rằng họ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính. Điều này có thể bao gồm cả việc đảm bảo đội ngũ thẩm định viên về giá có đủ chứng chỉ và kinh nghiệm cần thiết.
  • Hướng dẫn về quy trình và tiêu chuẩn: Luật Ánh Ngọc cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình xin cấp giấy phép và các tiêu chuẩn cần đáp ứng. Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ về những yêu cầu pháp lý và kỹ thuật trong lĩnh vực thẩm định giá.
  • Hỗ trợ trong quá trình thanh toán lệ phí: Dịch vụ còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định mức lệ phí cần nộp và chuẩn bị hồ sơ liên quan. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thủ tục thanh toán diễn ra một cách thuận lợi.
  • Tư vấn pháp lý liên quan: Ngoài việc cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép, Luật Ánh Ngọc còn tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động thẩm định giá, giúp doanh nghiệp duy trì tuân thủ pháp lý và tránh rủi ro.

Tóm lại, dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh thẩm định giá tại Luật Ánh Ngọc không chỉ đơn thuần là quy trình hành chính mà còn là sự hỗ trợ toàn diện để doanh nghiệp có thể tự tin và hiệu quả trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác