Những trường hợp truyền tải điện phải xin giấy phép


Những trường hợp truyền tải điện phải xin giấy phép
Hoạt động điện lực bao gồm nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư phát triển, phát điện, truyền tải điện,... Những trường hợp truyền tải điện phải xin giấy phép? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu.

1. Có cần xin giấy phép hoạt động truyền tải điện không?

Hoạt động điện lực bao gồm nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư phát triển, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành thị trường điện lực, bán buôn và bán lẻ điện, cũng như tư vấn chuyên ngành trong ngành điện lực và các hoạt động liên quan.

Theo Thông tư 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương, các lĩnh vực hoạt động điện lực cần phải có giấy phép, bao gồm:

 • Tư vấn chuyên ngành điện lực, có thể là tư vấn thiết kế và giám sát thi công cho các loại công trình như thủy điện, điện gió, điện mặt trời, nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp;
 • Phát điện;
 • Truyền tải điện;
 • Phân phối điện;
 • Bán buôn điện;
 • Bán lẻ điện.

Thông tư cũng quy định các trường hợp được miễn giấy phép, bao gồm:

 • Phát điện để tự sử dụng mà không bán điện cho người khác;
 • Phát điện với công suất lắp đặt dưới 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện ở vùng đó. 

 

Xin giấy phép hoạt động
Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực

Do đó, trong khi tham gia hoạt động điện lực, tổ chức và cá nhân cần xin giấy phép theo quy định pháp luật, trừ những trường hợp được miễn giấy phép.

2. Các trường hợp truyền tải điện phải xin giấy phép

Theo quy định tại Luật Điện lực 2004 (sửa đổi 2012), các trường hợp truyền tải điện phải xin giấy phép bao gồm:

 • Xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, di dời, ngừng, chấm dứt hoạt động các công trình lưới điện truyền tải điện có công suất định mức trên 220 kV;
 • Xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, di dời, ngừng, chấm dứt hoạt động các công trình lưới điện truyền tải điện có công suất định mức từ 220 kV trở xuống nhưng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Cụ thể, các công trình lưới điện truyền tải điện bao gồm:

 • Đường dây truyền tải điện: là đường dây dẫn điện từ nhà máy điện đến trạm biến áp phân phối hoặc đến các khu vực tiêu thụ điện;
 • Trạm biến áp truyền tải điện: là trạm biến áp có nhiệm vụ biến đổi điện áp từ cấp điện cao hơn xuống cấp điện thấp hơn để đấu nối với lưới điện phân phối hoặc để truyền tải điện trên các tuyến đường dây dài.

3. Trình tự, thủ tục xin giấy phép truyền tải điện

Theo quy định tại tiểu mục 5 Mục A Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 1206/QĐ-BCT năm 2023 về trình tự cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối điện cấp Trung ương, quy trình cấp giấy phép truyền tải điện được thực hiện như sau:

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trực tuyến:

 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin giấy phép đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. Sau đó, họ sử dụng tài khoản đã đăng ký để khai báo và gửi hồ sơ trực tuyến;
 • Trong khoảng thời gian 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và thông tin liên quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương;
 • Nếu sau thời hạn trên mà không có sự sửa đổi hoặc bổ sung theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực thẩm định và cấp giấy phép.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực không qua trực tuyến:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về không đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;
 • Trong văn bản thông báo, phải rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.
 • Trong khoảng thời gian 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và thông tin liên quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi trả lời bằng văn bản;
 • Hết thời hạn trên, nếu không có sự sửa đổi hoặc bổ sung theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

 

Thủ tục cấp giấy phép
Tong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép
hoạt động điện lực thẩm định và cấp giấy phép

 

4. Không có giấy phép hoạt động truyền tải điện bị xử lý thế nào

Dựa trên quy định của Điều 5 Nghị định 134/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP), vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực sẽ bị xử phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Xử phạt hành chính:

- Phạt tiền tổ chức từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng cho một số hành vi vi phạm, bao gồm:

 • Hoạt động điện lực mà không có Giấy phép hoạt động điện lực (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều này);
 • Hoạt động điện lực trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc nộp lại Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 và điểm a khoản 5;
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hoạt động điện lực trong thời gian vi phạm để sung vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4, điểm b khoản 5 và khoản 6.

Ngoài ra, theo Điều 3 Nghị định 134/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP), các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và mức phạt tiền được quy định như sau:

Mức phạt tiền:

 • Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực điện lực là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức;
 • Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính được quy định do tổ chức thực hiện tại các điều khoản khác của Nghị định.

5. Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện tại Luật Ánh Ngọc

Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện tại Luật Ánh Ngọc là một giải pháp toàn diện và chuyên sâu, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu và thách thức liên quan đến quá trình đăng ký và quản lý Giấy phép hoạt động truyền tải điện. Chúng tôi hiểu rõ rằng việc tuân thủ các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Đặc điểm nổi bật của Dịch vụ của chúng tôi bao gồm sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hành chính và pháp lý điện lực. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi không chỉ có kiến thức sâu rộng về Luật Ánh Ngọc mà còn luôn cập nhật những thay đổi mới nhất trong lĩnh vực này, giúp khách hàng của chúng tôi luôn được hỗ trợ với những thông tin chính xác và chi tiết nhất.

Quy trình làm việc của chúng tôi bao gồm đăng ký tài khoản trực tuyến, khai báo và gửi hồ sơ trực tuyến, và hỗ trợ trong quá trình bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép. Chúng tôi cam kết đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho khách hàng, giúp họ tập trung hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh của mình mà không phải lo lắng về các thủ tục phức tạp. Đồng thời, chúng tôi còn cung cấp giải pháp linh hoạt và chuyên nghiệp cho những tình huống đặc biệt, nhằm đảm bảo khách hàng hoạt động theo cách thức phù hợp và bền vững nhất trong lĩnh vực truyền tải điện.

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài trường hợp truyền tải điện phải xin giấy phép. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về trường hợp truyền tải điện phải xin giấy phép, Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác