Quy định pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại mới nhất


Quy định pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại mới nhất
Hiện nay, quy định pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại mới nhất đã được cập nhật, đặc biệt chú trọng vào việc tăng cường tính công bằng trong thương mại. Luật Thương mại chi tiết hóa các cách thức xúc tiến thương mại, bao gồm quảng cáo, khuyến mãi, triển lãm, trưng bày, giới thiệu hàng hoá và dịch vụ.

1. Khái niệm về xúc tiến thương mại

"Xúc tiến thương mại" là một loạt các hoạt động được thực hiện để thúc đẩy và tạo cơ hội trong quá trình mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Các hoạt động này bao gồm khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa và dịch vụ, cũng như việc tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại.

Mục tiêu của xúc tiến thương mại là tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy doanh số bán hàng, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch kinh doanh.

 

Khái niệm về xúc tiến thương mại
Khái niệm về xúc tiến thương mại

2. Đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại

Hoạt động xúc tiến thương mại có những đặc điểm pháp lý quan trọng như sau:

  • Tính chất: Xúc tiến thương mại là một loại hoạt động thương mại, nhằm mục đích tạo cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Hoạt động này được thực hiện chủ yếu bởi thương nhân với ý nghĩa hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh mua bán, có mục tiêu sinh lời;
  • Chủ thể: Chủ thể thực hiện xúc tiến thương mại chủ yếu là thương nhân, nhưng cũng có sự tham gia của tổ chức và cá nhân không phải là thương nhân, như các tổ chức truyền thông hay đơn vị cho thuê phương tiện quảng cáo. Các chủ thể này đều chịu sự quy định của Luật Thương mại;
  • Mục đích: Mục đích chính của xúc tiến thương mại là tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội mua bán và cung ứng dịch vụ, tạo điều kiện cho đầu tư và đáp ứng nhu cầu lợi nhuận của thương nhân;
  • Cách thức thực hiện: Pháp luật thương mại chỉ quy định cách thức xúc tiến thương mại do thương nhân tiến hành, bao gồm tự xúc tiến và thuê thương nhân khác thực hiện. Các hoạt động cụ thể như khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá và dịch vụ được điều chỉnh để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong thương mại.

Xem thêm bài viết: Kinh doanh xuất khẩu gạo có cần xin phép? Có trường hợp ngoại lệ không

 

Đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại
Đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại

3. Quy định về các hoạt động xúc tiến thương mại

3.1. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Phần quan trọng của xúc tiến thương mại là hoạt động trưng bày và giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, nơi thương nhân giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình cho khách hàng. Các phương tiện trưng bày và giới thiệu bao gồm mở phòng trưng bày, tổ chức sự kiện tại trung tâm thương mại, hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, và nghệ thuật. Hội nghị, hội thảo cũng là cơ hội để trưng bày và giới thiệu hàng hoá, dịch vụ. Đồng thời, sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông khác được quy định để thúc đẩy xúc tiến thương mại theo quy định của Điều 117 và Điều 120 của Luật Thương mại 2005.

3.2. Quảng cáo thương mại

Hoạt động quảng cáo thương mại, theo quy định của Điều 102 Luật Thương mại 2005, là phương tiện xúc tiến thương mại của doanh nghiệp để giới thiệu với khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của mình. Các phương tiện thực hiện quảng cáo thương mại có thể bao gồm các phương tiện thông tin đại chúng, truyền tin, xuất bản phẩm, bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, phương tiện giao thông, hoặc các vật thể di động khác. Các quy định chi tiết về hoạt động quảng cáo thương mại được quy định tại Khoản 2 của Điều 106 Luật Thương mại 2005.

3.3. Khuyến mại

Hoạt động khuyến mại là một phần quan trọng trong xúc tiến thương mại, được định nghĩa theo Điều 88 của Luật Thương mại 2005. Khuyến mại là sự tạo điều kiện và đưa ra những ưu đãi cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Thương nhân thực hiện khuyến mại có thể là chính họ hoặc có thể thực hiện khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận.

Các hình thức khuyến mại được quy định tại Điều 92 của Luật Thương mại 2005, bao gồm việc dùng hàng mẫu miễn phí, tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ miễn phí, giảm giá bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ kèm theo quyền tham gia các chương trình khuyến mại và các hoạt động giáo dục văn hóa, giải trí. Các hình thức này đều nhằm tạo ra lợi ích cụ thể để thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời thúc đẩy doanh số bán hàng và tạo ấn tượng tích cực về thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

3.4. Hội chợ, triển lãm thương mại

Theo Điều 129 của Luật Thương mại 2005, hoạt động hội chợ và triển lãm thương mại là các sự kiện tập trung được tổ chức trong một khoảng thời gian và tại một địa điểm cụ thể, nhằm mục đích thúc đẩy và tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá và dịch vụ. Trong khuôn khổ này, thương nhân có cơ hội trưng bày và giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình, tạo điều kiện để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và ký kết các hợp đồng mua bán và cung ứng dịch vụ. Hội chợ và triển lãm thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc gặp gỡ, tạo mối quan hệ kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của thị trường thương mại.

Nhìn chung, luật Thương mại xác định rõ vai trò và trách nhiệm của thương nhân trong xúc tiến thương mại. Luật quy định về việc thương nhân phải tuân thủ các quy tắc trong quảng cáo, không được sử dụng thông điệp ảo, đánh lừa khách hàng. Bên cạnh đó cũng quy định rõ về trách nhiệm của thương nhân đối với sản phẩm, dịch vụ mà họ quảng cáo và khuyến mại. Các thương nhân cần nắm rõ những quy định này để thực hiện các thủ tục cấp phép đúng quy định pháp luật.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác