Quy định chi tiết về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán


Quy định chi tiết về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu

1. Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Căn cứ khoản 37 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 giải thích quỹ đầu tư chứng khoán khi cấp giấy phép thành lập  và hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

 

Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?
Quỹ đầu tư chứng khoán là gì?

Ví dụ: Quỹ đầu tư cổ phiếu TCEF của Công ty Quản lý Quỹ TCBS đầu tư 100% vào rổ cổ phiếu VN30, bao gồm các công ty có vốn hóa lớn và thanh khoản cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán theo Điều 99 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

 

Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán
Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

3. Thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán

Thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ đầu tư khi kinh doanh chứng khoán theo Điều 100 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

 

Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán
Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán

4. Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán

Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán theo Điều 103 Luật Chứng khoán 2019 quy định về thành lập và phê duyệt được dự thảo và thông qua bởi Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện. Đặc biệt nội dung chính của điều lệ được quy định như sau:

 

Nội dung chính của điều lệ
Nội dung chính của điều lệ

5. Hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định về việc hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán theo Điều 105 Luật Chứng khoán 2019 là như sau:

 

Hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán
Hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán

Xem thêm: Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh

6. Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Theo Điều 104 Luật Chứng khoán 2019, quy định về giải thể quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

Các trường hợp giải thể quỹ

  • Kết thúc thời hạn hoạt động theo Điều lệ;
  • Quyết định giải thể của Đại hội nhà đầu tư;
  • Công ty quản lý bị thu hồi giấy phép hoặc giải thể, phá sản;
  • Ngân hàng giám sát bị thu hồi giấy chứng nhận hoạt động;
  • Giá trị tài sản ròng giảm xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 6 tháng;
  • Các trường hợp khác theo Điều lệ.

Quy trình giải thể

  • Trong 3 tháng trước giải thể hoặc 30 ngày kể từ sự kiện giải công ty quản lý và ngân hàng giám sát phải tổ chức Đại hội nhà đầu tư để thông qua kế hoạch giải thể.

Trách nhiệm của công ty quản lý và ngân hàng giám sát 

  • Chịu trách nhiệm hoàn tất thanh lý tài sản và phân chia cho nhà đầu tư theo kế hoạch Đại hội nhà đầu tư.

Thanh toán các khoản chi phí

  • Tiền thu được từ thanh lý và tài sản còn lại được thanh toán theo thứ tự: nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, các khoản phải trả cho công ty quản lý và ngân hàng giám sát, phần còn lại thanh toán cho nhà đầu tư theo tỷ lệ góp vốn.

Xem thêm: Giấy phép cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thông tin, quy định của pháp luật về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để được tư vấn bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác