Dịch vụ pháp lý về giải thể doanh nghiệp


Dịch vụ pháp lý về giải thể doanh nghiệp
Chào mừng đến với dịch vụ pháp lý về giải thể doanh nghiệp của chúng tôi - giải pháp hoàn hảo cho công ty Luật Ánh Ngọc và các doanh nghiệp khác trong năm 2023. Với giá cạnh tranh nhất trên thị trường, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng một trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời và tiết kiệm chi phí đáng kể. Hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện những vấn đề về giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc giải thể doanh nghiệp là một trong những vấn đề pháp lý cần được quan tâm và giải quyết đúng cách. Việc tìm hiểu và tự giải quyết các vấn đề liên quan đến giải thể có thể gây áp lực và nhiều khó khăn cho chủ doanh nghiệp. Đối với công ty Luật Ánh Ngọc, dịch vụ pháp lý về giải thể doanh nghiệp sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể chủ động, nhanh chóng thực hiện các thủ tục giải thể một cách đúng luật, tránh các rủi ro pháp lý và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Hãy cùng tìm hiểu thêm về dịch vụ này từ Luật sư.

Tình huống pháp lý: Công ty TNHH AB, kinh doanh về lĩnh vực.... Trong thời gian kinh doanh, ông B đã quyết định rời khỏi công ty vì lý do sức khỏe, không thể tiếp tục quản lý công ty cùng thành viên còn lại. Sau 06 tháng kể từ ngày ông B rời khỏi công ty, công ty không tìm được thành viên nào thay thế và gặp nhiều vấn đề khó khăn về nợ thuế, nợ tiền công lao động. Công ty không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh nữa, muốn Luật sư tư vấn: thủ tục giải thể công ty, hồ sơ giải thể, chi phí và một số khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là gì?

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Quá trình giải thể phải đáp ứng các điều kiện và trình tự thủ tục do pháp luật quy định.

2. Giải thể doanh nghiệp trong bao lâu?

Giải thể doanh nghiệp là một quá trình phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức pháp lý. Thời gian giải thể doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, việc giải thể doanh nghiệp sẽ phải tuân theo các quy định về thủ tục, thời hạn và các thủ tục liên quan khác. Thông thường, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thời gian giải thể doanh nghiệp sẽ từ 03 - 06 tháng, tuy nhiên có thể kéo dài hơn nếu gặp phải các trở ngại trong quá trình thực hiện.

3. Các trường hợp thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp 

(Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020)

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể trong các trường hợp sau:

Giải thể doanh nghiệp tư nguyện:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Lưu ý, thủ tục giải thể doanh nghiệp khi công ty không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần phải đảm bảo công ty đã thực hiện xong các nghĩa vụ của mình. Khác với thủ tục phá sản doanh nghiệp là công ty không còn khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ đến hạn;

 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Giải thể doanh nghiệp bắt buộc:

 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

4. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

5. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Hợp đồng lao động và các giấy tờ liên quan đến người lao động nếu có;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Ngoài ra, còn có thể yêu cầu các giấy tờ khác tùy thuộc vào quy định của pháp luật địa phương và loại hình doanh nghiệp.
Hồ sơ giải thể cần gì
Hồ sơ giải thể cần gì?

6. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp?

6.1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần họp và thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác;
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Bước 3: Gửi thông báo giải thể doanh nghiệp

 • Gửi tới Sở Kế hoạch và đầu tư: làm thủ tục Công bố giải thể doanh nghiệp;
 • Gửi tới cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan;
 • Gửi tới cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;
 • Gửi tới Cơ quan thuế: Làm thủ tục quyết toán đóng cửa mã số thuế;
 • Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;
 • Gửi quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Thời hạn gửi quyết định: Thời hạn 07 ngày kể từ ngày công ty ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp.

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).
 • Cơ quan Hải quan có trách nhiệm xác nhận nghĩa vụ hải quan cho doanh nghiệp;
 • Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Hồ sơ công bố thông tin giải thể doanh nghiệp

 • Thông báo về việc giải thể;
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố quyết định giải thể: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 5: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của doanh nghiệp.

Bước 6: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế

 • Gửi công văn xin giải thể doanh nghiệp lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế);
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế;
 • Đóng các loại thuế còn nợ;
 • Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 7: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

 • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì doanh nghiệp có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Bước 8: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

 • Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giải thể Doanh nghiệp như thế nào

Thủ tục giải thể Doanh nghiệp như thế nào

6.2. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

 • Không được tiếp nhận bất kỳ khoản thu nào từ khách hàng hoặc đối tác;
 • Không được thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán hoặc vay nợ mới;
 • Không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nhằm kiếm lời hoặc tăng trưởng doanh thu;
 • Không được tuyển dụng nhân viên mới hoặc tham gia vào bất kỳ hợp đồng lao động nào;
 • Không được sử dụng tài sản của doanh nghiệp để thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào;
 • Không được thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào như đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh;
 • Không được thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến việc quản lý tài chính của doanh nghiệp;
 • Không được thực hiện bất kỳ hoạt động quảng cáo hoặc tiếp thị nào với mục đích kiếm lời.

Tuy nhiên, các hoạt động cần thiết để giải quyết các khoản nợ và trả lại tài sản cho chủ sở hữu doanh nghiệp vẫn được phép thực hiện trong quá trình giải thể.

Tóm lại, dịch vụ pháp lý giải thể doanh nghiệp là một sự lựa chọn thông minh để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc ngừng hoạt động của doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình giải quyết các thủ tục pháp lý phức tạp.

Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp của các luật sư, khách hàng có thể yên tâm tin tưởng vào chất lượng dịch vụ và đạt được kết quả như mong muốn. Công ty Luật Ánh Ngọc luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Ánh Ngọc để được tư vấn cụ thể.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác