Quy trình, thủ tục xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ mới nhất


Quy trình, thủ tục xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ mới nhất
Trong quá trình xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O là chứng từ pháp lý cần thiết để xác minh xuất xứ hàng hóa. Vậy xin C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ được thực hiện như thế nào? Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O ra sao? Có những lưu ý gì đối với việc đề nghị xin cấp C/O?

1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O là văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, nguồn gốc của hàng hóa đó.

Hiện nay đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, doanh nghiệp thường đề nghị cấp C/O mẫu B – Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không ưu đãi.

Thẩm quyền cấp C/O mẫu B duy nhất thuộc về Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Để có thể "xin C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ", hàng hóa đó phải đáp ứng được một trong những tiêu chí xuất xứ hàng hóa sau đây:

  • Tiêu chí xuất xứ thuần túy (WO) yêu cầu hàng hóa phải được sản xuất, nuôi trồng, chế biến nội địa trong lãnh thổ của một nước, nhóm nước thành viên FTA.
  • Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) yêu cầu hàng hóa phải có sự chuyển đổi mã số HS ở cấp độ chương ( hai số đầu của mã HS), chuyển đổi ở cấp độ nhóm ( 04 số đầu của mã HS), chuyển đổi mã số HS ở cấp dộ phân nhóm (06 số đầu của mã HS) giữa nguyên liệu không có xuất xứ và sản phẩm ở giai đoạn thành phẩm cuối cùng.
  • Tiêu chí tỷ lệ phần trăm giá trị LVC hoặc tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực RVC yêu cầu nguyên liệu không có xuất xứ phải đạt được tỷ lệ phần trăm nhất định thì mới được coi là hàng hóa có xuất xứ. Tùy thuộc vào mỗi loại hàng hóa và quy định của Hiệp định thương mại tự do mà tỷ lệ này là khác nhau.

2. Thủ tục xin C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ

2.1. Đăng ký hồ sơ thương nhân

Trong trường hợp thương nhân xuất khẩu lần đầu xin C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ, thương nhân phải đăng ký hồ sơ thương nhân trên Hệ thống của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (COMIS):

 

Đăng ký hồ sơ thương nhân trên hệ thống COMIS
Đăng ký hồ sơ thương nhân trên hệ thống COMIS

Trong đó, hồ sơ đăng ký thương nhân bao gồm các giấy tờ sau:

  • Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, ký Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mẫu con dấu.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( có dấu sao y bản chính của thương nhân)
  • Danh mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp C/O nếu có.

2.2. Khai báo C/O trên hệ thống COMIS

 

Khai báo C_O trên COMIS
Khai báo C/O trên COMIS

2.3. Chuẩn bị hồ sơ xin C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ

 

Hồ sơ xin cấp C/O
Hồ sơ xin cấp C/O

Xem thêm bài viết: Xin C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ cần những gì?

2.4. Thủ tục nộp hồ sơ xin C/O và nhận kết quả xử lý hồ sơ

 

Thủ tục nộp hồ sơ xin C_O và nhận kết quả xử lý hồ sơ
Thủ tục nộp hồ sơ xin C/O và nhận kết quả xử lý hồ sơ

3. Giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy trình xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ

3.1. Có trường hợp nào thương nhân bị từ chối xin cấp C/O không?

 

Các trường hợp từ chối cấp CO
Các trường hợp từ chối cấp C/O

3.2. Chi phí xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ là bao nhiêu?

Căn cứ theo Thông tư 36/2023/TT-BTC, chi phí xin cấp C/O lần đầu là 60.000 đồng một bộ C/O. Trường hợp doanh nghiệp xin cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thì chi phí cấp lại là 30.000 đồng/ bộ C/O.

Trường hợp hồ sơ đề nghị xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ đã được nộp phí nhưng bị trả lại do cần chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin, chứng từ thì sau khi hoàn thiện hồ sơ (giữ nguyên số tham chiếu), doanh nghiệp vẫn được tiếp nhận hồ sơ mà không cần nộp thêm phí.

Phí cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không được hoàn lại kể cả trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng được quy tắc xuất xứ sau khi được xét duyệt hoặc trường hợp doanh nghiệp không còn nhu cầu đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sau khi nộp phí.

Xem thêm bài viết: Dịch vụ xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ

Trên đây là hướng dẫn thủ tục xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu sang Mỹ. Có thể thấy, quá trình thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tương đối phức tạp và trải qua nhiều bước. Việc xác định nhầm lẫn mã số HS hoặc các thông tin về vận tải đơn, hải quan cũng có thể là nguyên nhân khiến hồ sơ xin cấp C/O không hợp lệ.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác