Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tư vấn du học


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tư vấn du học
Du học là hoạt động giáo dục phổ biến được người học và doanh nghiệp khá quan tâm hiện nay. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tư vấn du học như thế nào? Hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu kỹ ở bài viết dưới đây.

Tình huống pháp lý: Công ty cổ phần Giáo dục ABC sắp tới sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó có thực hiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Hiện công ty đang thực hiện chính sách tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân sự về giáo dục. Công ty muốn hỏi Luật sư, khi công ty thực hiện hoạt động kinh doanh này, có phải xin Giấp phép không? Công ty cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Xin Luật sư giải đáp.

1. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là gì?

 

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là gì?
Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là gì?

 

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được hiểu là hoạt động của tổ chức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật thực hiện các hoạt động về giáo dục, cụ thể là du học đáp ứng theo yêu cầu của người học.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm các hoạt động sau:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học.
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học.
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, chủ thể kinh doanh phải đáp ứng được các điều kiện về chủ thể, nhân sự theo các quy định dưới đây.

2. Quy định về Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du họ phải đáp ứng các điều kiện về hình thức kinh doanh như sau:

 1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
 2. Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 3. Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Lưu ý: Theo quy định pháp luật, chủ thể được thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam => Do đó cá nhân, hộ kinh doanh không được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định hiện nay

Theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP, Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, bao gồm các yếu tố sau đây:

 1. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên.
 2. Đội ngũ này có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương.
 3. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.  Giấy chứng nhận tư vấn du học là gì?

Với nhu cầu xã hội phát triển, hoạt động giáo dục ngày càng được liên kết với nhiều quốc. Đặc biệt hình thức du học ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến đối với nhiều học sinh Việt Nam (du học Nhật Bản, du học Hàn Quốc,...). Do vậy, kiến thức pháp luật về lĩnh vực này là một vấn đề quan trọng mọi người cần lưu ý.

Vậy Giấy chứng nhận tư vấn du học là gì? Giấy chứng nhận tư vấn du học được hiểu là một loại chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo đúng quy định của pháp luật.

4.1 Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tư vấn du học

 

 Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tư vấn du học
Cap Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tư vấn du họction

 

Pháp luật hiện hành quy định cơ quan có thẩm quyền là "Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo" cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật.

4.2 Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận tư vấn du học

Tổ chức thực hiện thủ tục theo trinh tự các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, tổ chức chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 3. Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Hình thức nộp hồ sơ? Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nộp 01 hồ sơ theo quy định như trên -> nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Bước 2: Thẩm định, thẩm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ => Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định => Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

(Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như quy định như trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học).

5. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trong những trường hợp nào?

Khi tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đang hoạt động mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật.
 2. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
 3. Hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân.
 4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, tổ chức và cá nhân liên quan. 

Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh dịch vụ tư vấn dụ học?

=> Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Quyết định thu hồi phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo như quy định trên, giải đáp thắc mắc về tình huống trên:

 • Về mặt chủ thể: công ty cổ phần Giáo dục ABC đáp ứng được điều kiện để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 
 • Về nhân sự: công ty đang thực hiện chính sách tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân sự về giáo dục, công ty cần lưu ý nhân sự phải đảm bảo về trình độ bằng cấp, chứng chỉ liên quan (đối với nhân viên trực tiếp tư vấn).
 • Khi đáp ứng được các điều kiện, công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục xin phép theo như quy định pháp luật.Trong quá trình thực hiện, nếu gặp các vấn đề vướng mắc, khó khăn vui lòng liên hệ để được giải đáp.

Luật Ánh Ngọc chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý, trong đó thực hiện dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn. Hãy liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ và nhận tư chi tiết thông tin về gói dịch vụ này.     

Trong quá trình tham khảo bài viết Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tư vấn du học, nếu gặp các vấn đề thắc mắc cần trao đổi hay cần sử dụng dịch vụ pháp lý, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết nhất!

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác