Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cấp Trung ương: Một số lưu ý


Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cấp Trung ương: Một số lưu ý
Trong lĩnh vực in xuất bản phẩm, giấy phép hoạt động là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng của các sản phẩm. Việc cấp giấy phép hoạt động in xuất bản là một quy trình quan trọng mà các doanh nghiệp và tổ chức trong ngành này cần nắm rõ. Qua bài viết dưới đât, Luật Ánh Ngọc sẽ mang đến cho Qúy khách hàng những thông tin cần viết về quy trình cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương).

1. In xuất bản phẩm

 

In xuất bản phẩm
In xuất bản phẩm

1.1. In xuất bản phẩm là gì?

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

 • Sách in;
 • Sách chữ nổi;
 • Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;
 • Các loại lịch;
 • Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

In là quá trình sử dụng thiết bị in để tạo ra xuất bản phẩm từ bản mẫu. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, in xuất bản phẩm là một hoạt động kinh doanh được quy định cụ thể trong Luật xuất bản năm 2012. Như vậy, in xuất bản phẩm là việc sản xuất các tài liệu văn hóa, kiến thức chuyên nghiệp trong mục đích phổ biến tri thức, giáo dục, giải trí, tôn vinh giá trị văn hóa của dân tộc. Luật Xuất bản quy định rõ việc sản xuất, phổ biến xuất bản phẩm phải đảm bảo các điều kiện về chất lượng, nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, không vi phạm đến quyền lợi của người khác. Các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động in xuất bản phẩm phải đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về sản phẩm mình sản xuất ra. Do vậy, các hoạt động in xuất bản phẩm phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng và phù hợp với mục đích sử dụng của sản phẩm.

1.2. Điều kiện nhận in xuất bản phẩm

Doanh nghiệp, tổ chức nhận in xuất bản phẩm phải tuân thủ các quy định sau: 

 • Đối với xuất bản phẩm thực hiện thông qua nhà xuất bản thì phải có quyết định xuất bản (bản chính) và bản thảo có chữ ký duyệt của tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản;
 • Đối với tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài không thực hiện qua nhà xuất bản thì phải có giấy phép xuất bản (bản chính) và bản thảo có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép quy định (Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương của cơ quan, tổ chức ở trung ương).
 • Đối với xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài phải có giấy phép in gia công và bản mẫu xuất bản phẩm đặt in gia công có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép là Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc nhận in xuất bản phẩm phải có hợp đồng theo quy định của pháp luật giữa cơ sở in với nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh. Số lượng xuất bản phẩm được in phải được thể hiện trong hợp đồng và phải phù hợp với quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

2. Cơ sở in xuất bản phẩm

 

Cơ sở in xuất bản phẩm
Cơ sở in xuất bản phẩm

2.1. Hoạt động của cơ sở in xuất bản phẩm

In xuất bản phẩm là một hoạt động quan trọng trong việc phát triển văn hóa, giáo dục và truyền thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và tránh những hậu quả không mong muốn của việc in ấn, Cơ sở in xuất bản phẩm sẽ phải tuân theo một số quy định về giấy phép và nhận in xuất bản phẩm.

Theo quy định hiện hành của pháp luật, để thực hiện hoạt động in xuất bản phẩm, các cơ sở in phải được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm từ cơ quan có thẩm quyền. Giấy phép này sẽ thể hiện rõ ràng quyền và nghĩa vụ hợp pháp của cơ sở in xuất bản phẩm, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm in ấn.

Các cơ sở in xuất bản phẩm chỉ được nhận in và sản xuất những tác phẩm đã được phê duyệt và xuất bản theo quy định của pháp luật, tuân thủ các điều kiện nhận in xuất bản phẩm và đảm bảo chất lượng tốt nhất cho độc giả. Trách nhiệm của các cơ sở in xuất bản phẩm là đảm bảo chất lượng in ấn, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về nội dung và hình thức in xuất bản phẩm. Đồng thời, để đảm bảo chất lượng tốt nhất và mang lại niềm tin cho khách hàng, cơ sở in xuất bản phẩm cần thường xuyên cập nhật thành phần vật liệu in, khám phá và phát triển các phương pháp mới trong ngành in ấn. Qua đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh in xuất bản phẩm sẽ tự động trở nên hiệu quả hơn và giá trị của sản phẩm được đảm bảo.

2.2. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm

Là người đứng đầu và có trách nhiệm quản lý hoạt động in xuất bản phẩm, người đứng đầu cơ sở in phải thực hiện đầy đủ các quy định về hoạt động của cơ sở in xuất bản phẩm, về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, các điều kiện nhận in xuất bản phẩm và in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đặc biệt, người đứng đầu cần phải lưu giữ và quản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm theo quy định được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, người đứng đầu cơ sở in còn phải báo cáo về hoạt động in xuất bản phẩm của cơ sở in theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản. Bên cạnh đó, cũng phải tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản tổ chức, để nâng cao trình độ, kỹ năng và hiểu biết của mình về lĩnh vực này.

Khi phát hiện xuất bản phẩm có nội dung vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm thì cơ sở in phải dừng việc in và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đồng thời thông báo với nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt in.

Cuối cùng, người đứng đầu cơ sở in phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động in xuất bản phẩm của cơ sở in. Tất cả các hành vi in ấn vi phạm pháp luật đều được xem là vi phạm trách nhiệm hợp pháp của người đứng đầu, từ đó gây tổn hại đến uy tín và sự tin cậy của cơ sở in xuất bản phẩm trong mắt khách hàng.

3. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

In xuất bản phẩm là hoạt động kinh doanh quan trọng trong ngành in ấn với vai trò quan trọng trong việc sản xuất sách, tạp chí, báo chí và các sản phẩm đồ họa khác. Việc cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm là một yếu tố quan trọng, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và quản lý cơ sở in. Dưới đây là chi tiết các bước về quy trình cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:

3.1. Điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cơ sở thực hiện kinh doanh in xuất bản phẩm cần tuân thủ các điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm:

(1) Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ sở in xuất bản phẩm là người đại diện theo pháp luật được ghi tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp cho người đứng đầu phải là bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng về in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

(2) Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm:

(3) Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;

(4) Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản và quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Quy định điều kiện để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm là rất cần thiết để đảm bảo quyền lợi đối với chủ sở hữu, cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và kiểm soát hoạt động in ấn.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm theo mẫu quy định;

- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in;

- Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm:

 • Đối với tài liệu chứng minh về mặt bằng sản xuất: Phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hay các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để sản xuất.
 • Đối với tài liệu chứng minh về thiết bị: Phải là bản sao giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị; trường hợp chưa có thiết bị, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải kèm theo danh mục thiết bị dự kiến đầu tư. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, cơ sở in phải hoàn thành việc mua hoặc thuê mua đủ thiết bị theo danh mục dự kiến đầu tư, gửi bản sao chứng từ mua, thuê mua thiết bị cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định: Là người đại diện theo pháp luật được ghi tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp cho người đứng đầu phải là bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng về in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

- Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Việc đề nghị và thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm đúng quy trình và đầy đủ giấy tờ là cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và kiểm soát hoạt động in ấn.

3.3. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm?

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:

 • Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở trung ương;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho cơ sở in ở địa phương.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm phải cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

4. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp lại khi bị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở in phải có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép.

Thẩm quyền giải quyết: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được nộp đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở.

Hình thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp
 • Nộp qua đường bưu chính
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở in phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử cửa Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Hồ sơ được lập thành một (01) bộ, gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy phép.
 • Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất.

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc sở phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. In gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

In gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
In gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

In gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính chính xác và độ chân thực của sản phẩm in ấn và tránh vi phạm các quy định pháp luật liên quan. Như vậy, cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nội dung xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài không được vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm:
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo mẫu quy định;
 • Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;
 • Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;
 • Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;
 • Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cơ sở in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trả kết quả 

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cấp giấy phép, đóng đấu vào hai bản mẫu và gửi trả lại cơ sở in một bản; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Lưu ý: 

- Giám đốc cơ sở in chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc in xuất bản phẩm in gia công. Tổ chức, cá nhân đặt in gia công chịu trách nhiệm về bản quyền đối với xuất bản phẩm đặt in gia công.

- Xuất bản phẩm in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải xuất khẩu 100%; trường hợp phát hành, sử dụng tại Việt Nam thì phải làm thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm theo quy định của Luật này.

Mọi vướng mắc chưa rõ về Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cấp Trung ương: Một số lưu ý hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác