Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần phải báo trước không?


Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần phải báo trước không?
Nghỉ việc trong thời gian thử việc không cần phải báo trước theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Điều này có nghĩa là người lao động thử việc có quyền nghỉ việc bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo trước cho người sử dụng lao động. Quy định này bảo vệ quyền lợi của người lao động và giúp họ tự do trong việc quyết định về tương lai công việc của họ trong giai đoạn thử việc mà không cần lo ngại về việc báo trước hay bị xử phạt.

1. Giới thiệu về vấn đề nghỉ việc trong thời gian thử việc

Việc nghỉ việc trong thời gian thử việc là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực lao động tại Việt Nam. Điều này thường xảy ra khi một người đang trong giai đoạn thử việc tại một công ty hoặc tổ chức. Trong bối cảnh này, đây có thể là một quyết định quan trọng đối với người lao động, và nó đôi khi có thể gây ra một số khó khăn cho cả người sử dụng lao động và người lao động.

Điều này đề cập đến tình huống khi một người đang trong giai đoạn thử việc và quyết định nghỉ việc. Việc này có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như không hài lòng với công việc, môi trường làm việc, hoặc bất kỳ lý do cá nhân nào khác.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, có một số quyền và nghĩa vụ được định rõ đối với cả người lao động và người sử dụng lao động trong tình huống này. Trong trường hợp người lao động muốn nghỉ việc, quy định không yêu cầu họ phải báo trước cho người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa rằng người lao động có quyền quyết định nghỉ việc ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Một lợi ích quan trọng của quyền này là mức độ linh hoạt mà người lao động có trong việc quyết định về tương lai của họ tại một công ty. Nó giúp họ có thời gian để đánh giá xem công việc có phù hợp hay không, và nếu không, họ có khả năng tìm kiếm cơ hội khác mà không cần phải hoàn thành toàn bộ thời gian thử việc.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là trong trường hợp này, người lao động sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào nếu họ quyết định nghỉ việc. Thêm vào đó, người lao động cũng không chịu trách nhiệm phải xử phạt lao động theo quy định của pháp luật.

Nói cách khác, việc nghỉ việc trong thời gian thử việc không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về quy định của pháp luật mà còn phụ thuộc vào quyết định cá nhân của người lao động. Nó thể hiện sự cân nhắc cẩn trọng khi đối mặt với tình huống này và sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cả hai bên.

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn viết mẫu đơn xin nghỉ việc trong thời gian thử việc mới nhất

2. Quy định về thời gian thử việc trong Luật lao động

Quy định về thời gian thử việc trong lĩnh vực lao động tại Việt Nam được định rõ trong Điều 25 của Bộ luật Lao động năm 2019. Điều này cung cấp một khung thời gian cụ thể cho thời gian thử việc, phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Dưới đây là mô tả chi tiết về quy định này:

Thời gian thử việc theo quy định Điều 25 của Bộ luật Lao động 2019:

 • Người quản lý doanh nghiệp: Đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp, như được quy định bởi Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, thời gian thử việc không được vượt quá 180 ngày;
 • Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ cao: Trong trường hợp công việc đòi hỏi trình độ cao, chẳng hạn như cần có bằng cấp từ cao đẳng trở lên, thời gian thử việc không được quá 60 ngày;
 • Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ trung cấp hoặc thấp hơn: Đối với công việc yêu cầu trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, thời gian thử việc không được vượt quá 30 ngày;
 • Các công việc khác: Trong trường hợp các công việc không rơi vào các danh mục trên, thời gian thử việc không được quá 6 ngày làm việc.

Quy định này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển dụng và thử việc. Nó xác định một giới hạn tối đa cho thời gian thử việc tùy thuộc vào sự phức tạp của công việc và mức độ chuyên môn cần thiết. Điều này giúp bảo vệ quyền của người lao động, đảm bảo họ không phải thử việc quá lâu và đảm bảo tính hợp lý trong quản lý lao động.

2. Quy định về thời gian thử việc trong Luật lao động
Quy định về thời gian thử việc trong Luật lao động

3. Không cần báo trước khi nghỉ việc trong thời gian thử việc

Đây là một quyền của người lao động được đảm bảo bởi Điều 27 của Bộ luật Lao động năm 2019 tại Việt Nam. Quy định này cung cấp sự linh hoạt cho người lao động trong việc quyết định về tương lai tại một công ty khi họ đang trong giai đoạn thử việc.

Theo Điều 27 của Bộ luật Lao động, người lao động có quyền nghỉ việc trong thời gian thử việc mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa rằng họ có quyền quyết định ngừng làm việc ngay lập tức mà không cần phải thông báo trước về quyết định này.

Việc này đặt sự quyết định vào tay của người lao động, cho phép họ có khả năng đánh giá xem công việc thử việc có phù hợp hay không, và nếu không, họ có thể tìm kiếm cơ hội khác mà không cần phải hoàn thành toàn bộ thời gian thử việc.

Lợi ích quan trọng của quyền này là tính linh hoạt mà người lao động có trong việc quyết định về tương lai của họ tại một công ty. Điều này giúp họ có thời gian để đánh giá xem công việc có phù hợp hay không và quyết định xem họ nên tiếp tục hoặc nghỉ việc 

Ngoài việc không phải báo trước, quy định cũng đảm bảo rằng người lao động không phải chịu bất kỳ khoản bồi thường nào nếu họ quyết định nghỉ việc trong thời gian thử việc. Điều này là một yếu tố quan trọng đối với tính công bằng và sự cân nhắc của quyền của người lao động, đặc biệt trong những tình huống mà công việc không phù hợp với họ.

Vì vậy, quyền của người lao động là nghỉ việc mà không cần phải báo trước được đảm bảo bởi pháp luật và giúp tạo ra một môi trường làm việc minh bạch và cân nhắc cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

 

3. Không cần báo trước khi nghỉ việc trong thời gian thử việc
Không cần báo trước khi nghỉ việc trong thời gian thử việc

4. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu

Khi người lao động đang trong giai đoạn thử việc và công việc thử việc không đạt yêu cầu, có quyền họ đề nghị kết thúc hợp đồng lao động. Điều này là một quyền được đảm bảo bởi pháp luật và có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng trong quan hệ lao động.

Trong tình huống này, người lao động có quyền đưa ra đề nghị kết thúc hợp đồng lao động mà không phải chịu bất kỳ khoản bồi thường nào. Điều này giúp bảo vệ quyền của họ khi công việc thử việc không phù hợp hoặc không đạt yêu cầu.

Điều này đặt sự quyết định vào tay của người lao động, cho phép họ đánh giá xem công việc có phù hợp với họ hay không. Nếu họ nhận thấy rằng công việc thử việc không đạt yêu cầu, họ có quyền quyết định kết thúc hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường.

Quyền này đảm bảo tính công bằng trong quá trình thử việc, cho phép người lao động chủ động trong việc xác định xem công việc có phù hợp với năng lực và mong muốn của họ hay không. Điều này cũng đảm bảo rằng người lao động không phải gắn bó với một công việc không phù hợp và có cơ hội tìm kiếm công việc khác mà phù hợp hơn với họ.

Tóm lại, trong trường hợp công việc thử việc không đạt yêu cầu, người lao động có quyền quyết định kết thúc hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ khoản bồi thường nào. Quyền này giúp đảm bảo tính công bằng và tính linh hoạt trong quan hệ lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình tuyển dụng và thử việc.

 

4. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu
Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu

5. Xử phạt hành chính đối với người sử dụng lao động không trả lương thử việc

Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP, việc không trả lương thử việc cho người lao động có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt khá nặng nề. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của người lao động trong quá trình thử việc.

Theo quy định của Nghị định 12/2022/NĐ-CP, việc trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quan hệ lao động. Nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc này, họ sẽ phải đối mặt với mức phạt hành chính tương ứng.

Mức phạt hành chính được quy định tại khoản 2, Điều 17 của Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Theo đó, mức phạt sẽ phụ thuộc vào số lượng người lao động bị vi phạm như sau:

 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
 • Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
 • Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
 • Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
 • Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Mức phạt này nhấn mạnh tính nghiêm trọng của việc không trả lương thử việc và khuyến khích người sử dụng lao động tuân thủ quy định của pháp luật. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt là trong tình huống mà họ đang trong giai đoạn thử việc và cần có nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống hàng ngày.

Ngoài mức phạt hành chính, Nghị định 12/2022/NĐ-CP cũng đề cập đến biện pháp khắc phục hậu quả. Trong trường hợp vi phạm quy định về trả lương thử việc, người sử dụng lao động sẽ bị buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt. Điều này đảm bảo rằng người lao động sẽ nhận được mức bồi thường xứng đáng nếu họ bị vi phạm quyền lương thử việc của họ.

Tóm lại, việc không trả lương thử việc cho người lao động có thể dẫn đến sự phạt hành chính nặng nề và phải đối mặt với việc khắc phục hậu quả bằng cách trả đủ tiền lương và lãi suất cho người lao động. Điều này nhấn mạnh tính quan trọng của việc tuân thủ quy định về lương thử việc trong quan hệ lao động và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả

Biện pháp khắc phục hậu quả là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động khi có vi phạm về trả lương thử việc. Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động sẽ bị buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi cho người lao động khi vi phạm quy định về trả lương thử việc.

Biện pháp này đảm bảo rằng người lao động sẽ nhận được bồi thường xứng đáng nếu họ bị vi phạm quyền lương thử việc của họ. Nếu người sử dụng lao động không trả lương thử việc theo đúng quy định, họ sẽ phải buộc trả đủ số tiền lương mà người lao động đã phải nhận, cộng thêm một khoản tiền lãi dựa trên mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Biện pháp này giúp người lao động thu hồi số tiền mà họ đã phải chịu thiệt hại do việc không trả lương thử việc đúng quy định. Điều này bảo vệ quyền lợi của họ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm tính công bằng trong quan hệ lao động.

Tóm lại, biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm trả lương thử việc là một cơ chế quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo tính công bằng trong quan hệ lao động. Người sử dụng lao động sẽ phải trả đủ số tiền lương mà họ đã phải nhận, cộng thêm khoản tiền lãi dựa trên lãi suất tiền gửi cao nhất tại thời điểm xử phạt. Điều này đảm bảo rằng người lao động sẽ không bị thiệt hại khi họ bị vi phạm quyền lương thử việc của họ.

7. Điểm quan trọng về thời gian thử việc

Thời gian thử việc là một phần quan trọng của quá trình tuyển dụng và là một yếu tố quyết định trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Quy định về thời gian thử việc trong Bộ luật Lao động và Nghị định 12/2022/NĐ-CP rất quan trọng và có những điểm cần được nhấn mạnh:

 • Tính linh hoạt trong tuyển dụng: Thời gian thử việc cho phép người sử dụng lao động và người lao động cùng kiểm tra tính phù hợp của công việc với nhu cầu và mong muốn của cả hai phía. Điều này giúp tạo ra sự linh hoạt trong quá trình tuyển dụng và đảm bảo rằng công việc được giao kết sẽ phù hợp với người làm;
 • Bảo vệ quyền lợi của người lao động: Quy định về thời gian thử việc đảm bảo rằng người lao động có thời gian để đánh giá công việc và quyết định liệu họ có phù hợp với nó hay không. Nếu công việc không phù hợp hoặc không đạt yêu cầu, họ có quyền kết thúc hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường;
 • Quy định cụ thể: Bộ luật Lao động và Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã quy định cụ thể về thời gian thử việc, tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Điều này giúp xác định thời gian thử việc phù hợp với từng trường hợp cụ thể;
 • Xử phạt vi phạm: Quy định về việc trả lương thử việc và mức phạt hành chính trong Nghị định 12/2022/NĐ-CP đảm bảo tính nghiêm trọng của việc không tuân thủ quy định. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động thử việc;
 • Bảo vệ quyền lương của người lao động: Mức phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không trả lương thử việc đảm bảo rằng người lao động sẽ không bị thiệt hại và sẽ nhận được bồi thường nếu họ bị vi phạm quyền lương thử việc.

Thời gian thử việc có vai trò quan trọng trong quan hệ lao động và trong việc đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động. Quy định cụ thể và mức phạt hành chính đảm bảo rằng quyền lương của người lao động sẽ được bảo vệ và việc tuân thủ quy định sẽ được thúc đẩy.

Thời gian thử việc không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quan hệ lao động mà còn là một yếu tố quyết định trong quá trình tuyển dụng. Điều này đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Quy định cụ thể về thời gian thử việc giúp xác định thời gian phù hợp cho từng trường hợp công việc cụ thể, dựa trên tính chất và mức độ phức tạp của công việc. Điều này giúp tạo ra môi trường tuyển dụng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của cả hai bên.

Mức phạt hành chính được đề ra trong Nghị định 12/2022/NĐ-CP đảm bảo tính nghiêm trọng của việc không tuân thủ quy định về trả lương thử việc. Điều này không chỉ đảm bảo rằng người lao động sẽ không bị thiệt hại, mà còn khuyến khích người sử dụng lao động tuân thủ quy định và bảo vệ quyền lương của người lao động.

Tóm lại, thời gian thử việc và các quy định liên quan là một phần quan trọng trong quan hệ lao động, đảm bảo tính công bằng, quyền lợi của cả hai bên, và khuyến khích tính chuyên nghiệp trong quá trình tuyển dụng.

Xem thêm bài viết: Có được ký tiếp hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản?

Xem thêm bài viết: Quy định về điều chuyển công việc của người lao động như thế nào?


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác