Điều kiện cần đảm bảo để có thể kinh doanh tiền chất thuốc nổ


Điều kiện cần đảm bảo để có thể kinh doanh tiền chất thuốc nổ
Anh Ngọc (Mỹ Đình – Hà Nội): Hiện nay, tôi và một vài người bạn đang có định hướng kinh doanh tiền chất thuốc nổ, không biết pháp luật quy định những điều kiện như thế nào để có thể kinh doanh tiền chất thuốc nổ? Luật Ánh Ngọc xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Mong rằng bài viết dưới đây của Luật Ánh Ngọc có thể giải đáp thắc mắc được cho bạn.

1. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

 

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ
Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

 

1.1. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ là gì?

Tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ. Chúng là những chất cơ bản, thường là hợp chất hóa học, có khả năng chứa năng lượng cao và tạo ra hiệu ứng nổ khi được kích thích. Vì tính chất nguy hiểm của tiền chất thuốc nổ, việc sử dụng, sản xuất và vận chuyển chúng thường phải tuân theo các quy định và luật pháp nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn.

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ là việc mua bán các loại tiền chất thuốc nổ trong ngành công nghiệp thuốc nổ. Kinh doanh này đòi hỏi phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến an toàn về vật chất nổ, quy trình kiểm soát chất lượng và các quy định về an toàn lao động.

Các doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ thường phải được cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và có kiến thức chuyên môn về công nghệ sản xuất thuốc nổ, nắm vững quy trình sản xuất và biết cách xử lý và vận chuyển một cách an toàn các loại tiền chất này. Việc kinh doanh tiền chất thuốc nổ yêu cầu một cơ sở hạ tầng vững chắc, như kho lưu trữ an toàn, các thiết bị kiểm tra và đánh giá chất lượng, cùng với đội ngũ nhân viên có kỹ năng chuyên môn và hiểu biết về quy định và luật pháp liên quan đến ngành công nghiệp chất nổ.

1.2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ

Tiền chất thuốc nổ là chất nguy hiểm nên tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiền chất thuốc nổ cần tuân thủ theo các nguyên tắc về quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật: 

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải đúng thẩm quyền, đối tượng và bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Người quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định.

- Người ra mệnh lệnh hoặc quyết định sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải chịu trách nhiệm về mệnh lệnh, quyết định của mình

- Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định, hạn chế thiệt hại đối với người, tài sản và môi trường.

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, trang bị, mang, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy xác nhận.

- Tiền chất thuốc nổ không còn nhu cầu sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng phải được thu hồi, thanh lý hoặc tiêu hủy.

- Tiền chất thuốc nổ và các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ bị mất phải được kịp thời báo cáo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền

- Tiền chất thuốc nổ phải được thử nghiệm, kiểm định, đánh giá và đăng ký theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam.

2. Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ

 

Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ
Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ

 

Để kinh doanh tiền chất thuốc nổ, tổ chức, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và điều kiện do pháp luật quy định. Những điều kiện đó như sau:

- Do doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện;

- Địa điểm kho, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự; có trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm khoảng cách an toàn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan; kho chứa hoặc kho thuê theo hợp đồng để chứa tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm điều kiện về bảo quản chất lượng trong thời gian kinh doanh; công cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm chất lượng và vệ sinh môi trường; phương tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm; có chứng từ hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp loại tiền chất thuốc nổ kinh doanh; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường;

- Có kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của Luật Hóa chất;

- Người trực tiếp quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất, phòng cháy và chữa cháy.

3. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

 

Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ
Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

 

3.1. Đề nghị cấp mới Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp muốn kinh doanh tiền chất thuốc nổ cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ, bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có ngành, nghề liên quan đến hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ là Amoni nitrat có hàm lượng từ 98,5% trở lên;

(4) Bản sao văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho, phương tiện chuyên dùng vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

(5) Bảng kê khai hệ thống kho, bến cảng, nhà xưởng của cơ sở kinh doanh, văn bản cho phép đưa công trình vào sử dụng; danh sách các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao giấy phép lưu hành; kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

(6) Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ có thời hạn 05 năm.

3.2. Thủ tục cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ 

- Khi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ hết hạn thì doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ lam thủ tục cấp đổi. Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị cấp đổi; trường hợp tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện kinh doanh thì phải cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung thay đổi;

- Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được cấp lại trong trường hợp bị mất, hư hỏng. Thời hạn hiệu lực của giấy phép cấp lại không thay đổi. Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại; văn bản nêu rõ lý do mất, hư hỏng và kết quả xử lý;

- Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được điều chỉnh trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến tổ chức đăng ký. Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh; giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép không thay đổi;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ: Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Những người tham gia vào hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ cần tuân thủ các điều kiện về kỹ thuật an toàn để tránh rủi ro trong quá trình mua bán, vận chuyển tiền chất thuốc nổ. Ví dụ người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ cần đảm bảo các yêu cầu theo quy định pháp luật như: 

  • Người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.
  • Người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ đã được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp không phải thực hiện huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

Pháp luật Việt Nam quy định về nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ bao gồm: 

- Yêu cầu về an toàn khi tiếp xúc với tiền chất thuốc nổ.

- Quy định của pháp luật về bảo quản tiền chất thuốc nổ: Yêu cầu về kho chứa; phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn, phòng cháy, chữa cháy kho bảo quản tiền chất thuốc nổ; các quy định về chống sét, kiểm soát tĩnh điện kho bảo quản tiền chất thuốc nổ.

- Thành phần, tính chất, phân loại và yêu cầu về chất lượng thử nghiệm, kiểm tra, biện pháp bảo đảm chất lượng tiền chất thuốc nổ; yêu cầu về bao bì, ghi nhãn tiền chất thuốc nổ.

- Cách sắp xếp, bảo quản tiền chất thuốc nổ; yêu cầu về an toàn khi bốc xếp, vận chuyển tiền chất thuốc nổ trong phạm vi kho và trên phương tiện vận chuyển.

- Quy trình xuất, nhập, thống kê tiền chất thuốc nổ.

- Trách nhiệm của người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ.

5. Để mất tiền chất thuốc nổ do không bố trí lực lượng bảo vệ và tổ chức canh gác có bị xử phạt không?

Theo quy định pháp luật, tiền chất thuốc nổ phải được bố trí lực lượng bảo vệ và tổ chức canh gác 24/24, trường hợp để mất tiền chất thuốc nổ do không bố trí lực lượng bảo vệ và tổ chức canh gác là vi phạm quy định về bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng bên cạnh đó còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ xung và buộc khắc phục hậu quả: 

- Đình chỉ hoạt động bảo quản tiền chất thuốc nổ từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm này.

- Buộc di chuyển hàng vật liệu nổ công nghiệp dự trữ đến kho, địa điểm theo quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về điều kiện cần đảm bảo để có thể kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp lý của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Rất mong nhận được phản hồi từ Quý khách hàng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác