Người lao động làm ca đêm thì tiền lương được tính như thế nào?


Người lao động làm ca đêm thì tiền lương được tính như thế nào?
Quy định về thời gian làm việc ca đêm là một phần quan trọng của pháp luật lao động áp dụng cho các công ty và doanh nghiệp. Điều này đề cập đến giới hạn thời gian lao động ban đêm, các yêu cầu về nghỉ giữa các ca làm việc ban đêm và tiền lương cho người làm việc vào ban đêm. Điều này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động và cung cấp sự linh hoạt cần thiết cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Quy định này cũng bảo vệ đặc biệt các lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ, cung cấp hướng dẫn về khi nào họ có thể làm việc vào ban đêm và trong trường hợp nào họ nên được miễn nhiệm. Quy định về thời gian làm việc ca đêm đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường làm việc công bằng và an toàn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

1. Thời gian làm ca đêm bắt đầu tư mấy giờ?

Thời gian làm ca đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, theo Điều 106 của Bộ luật Lao động 2019. Thông thường, doanh nghiệp phân ca làm việc thành hai loại: ca ngày và ca đêm. Ca ngày thường kéo dài từ 06 giờ sáng đến 18 giờ, trong khi ca đêm bắt đầu từ 18 giờ của ngày trước đến 06 giờ sáng của ngày sau. Điều quan trọng là quyền lợi liên quan đến làm việc ban đêm chỉ áp dụng cho thời gian làm việc từ 22 giờ đêm trở đi đến 06 giờ sáng hôm sau. Do đó, việc làm sau 18 giờ không được tính làm ca đêm theo quy định.

Xem thêm bài viết: Quyền lợi của người lao động và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 

 

Xử phạt người sử dụng lao động không trả đủ lương cho người lao động làm việc ca đêm
Thời gian làm ca đêm bắt đầu từ mấy giờ?

 

2. Tính lương cho người lao động làm ca đêm

Lương cho người lao động làm ca đêm được tính dựa trên quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Cụ thể, việc tính lương cho người làm ca đêm theo các điều khoản sau:

 • Làm ca đêm của ngày làm việc bình thường:

  Lương ca đêm = Lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 130%

 • Làm thêm giờ trong ca đêm của ngày làm việc bình thường:

  a. Trường hợp không làm thêm giờ vào ban ngày:

  Lương làm thêm = Lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 200%

  b. Trường hợp có làm thêm giờ vào ban ngày:

  Lương làm thêm = Lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 210%

 • Làm thêm giờ trong ca đêm của ngày nghỉ hằng tuần:

  Lương làm thêm = Lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 270%

 • Làm thêm giờ trong ca đêm của ngày nghỉ lễ, tết, hoặc ngày nghỉ có hưởng lương:

  Lương làm thêm = Lương thực trả của ngày làm việc bình thường x 390%

Tóm lại, lương làm ca đêm của người lao động được tính dựa trên lương thực trả của ngày làm việc bình thường, với các hệ số phụ thuộc vào loại công việc và thời gian làm việc vào ban đêm.

Xem thêm bài viết: Mẫu đơn khiếu nại không giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội mới nhất

 

 

Tính lương cho người lao động làm ca đêm
Tính lương cho người lao động làm ca đêm

 

3. Xử phạt người sử dụng lao động không trả đủ lương cho người lao động làm việc ca đêm

Theo Điều 94 của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương cho người lao động làm ca đêm một cách đầy đủ, đúng hạn, và theo quyền lợi mà họ đáng được hưởng. Nếu người sử dụng lao động không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người làm ca đêm, họ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Mức phạt được quy định như sau:

 • Phạt từ 05 đến 10 triệu đồng: Nếu không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm cho 01 người đến 10 người lao động.

 • Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng: Nếu không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm cho 11 người đến 50 người lao động.

 • Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng: Nếu không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm cho 51 người đến 100 người lao động.

 • Phạt từ 30 đến 40 triệu đồng: Nếu không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm cho 101 người đến 300 người lao động.

 • Phạt từ 40 đến 50 triệu đồng: Nếu không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm cho 301 người lao động trở lên.

Thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động làm ca đêm được quy định trong Điều 109 của Bộ luật Lao động 2019. Theo quy định này, người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được nghỉ ít nhất 45 phút liên tục.

Thời gian nghỉ này cũng được tính vào thời gian làm việc để hưởng lương nếu người lao động làm việc theo ca liên tục. Ca liên tục là ca làm việc có đủ các điều kiện sau:

 • Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ.

 • Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

Thời điểm nghỉ giữa ca đêm sẽ do người sử dụng lao động quyết định và bố trí vào lúc hợp lý. Tuy nhiên, quy định rằng thời gian nghỉ giữa ca không được sắp xếp vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc ca làm việc.

Nếu người sử dụng lao động vi phạm các quy định liên quan đến lương và thời gian làm việc của người làm ca đêm, họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, và các khoản phạt được quy định theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP tùy theo số lượng người lao động bị ảnh hưởng.

Tóm lại, việc trả lương đầy đủ và đúng hạn cho người làm ca đêm là một nghĩa vụ pháp lý của người sử dụng lao động, và việc vi phạm có thể dẫn đến xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết: Quyền và nghĩa vụ của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật

 

 

Xử phạt người sử dụng lao động không trả đủ lương cho người lao động làm việc ca đêm
Xử phạt người sử dụng lao động không trả đủ lương cho người lao động làm việc ca đêm

 

4. Một số ví dụ về tính lương cho người lao động làm việc ca đêm

Ví dụ 1: Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian

Công nhân X có mức lương hàng tháng là 8,000,000 đồng và làm việc 6 ngày mỗi tuần (nghỉ Chủ nhật). Mỗi ngày làm việc 8 giờ, trong đó có 2 giờ làm vào ban đêm.

Trong tháng vừa qua, có tổng cộng 30 ngày, trong đó có 25 ngày làm việc. Tổng số giờ làm việc là 200 giờ. Vì vậy, mức tiền lương thực trả của công nhân X cho mỗi giờ làm việc là 8,000,000 / 200 = 40,000 đồng.

Do đó, tiền lương cho công nhân X làm vào ban đêm cho mỗi giờ ít nhất là 40,000 đồng (lương thực trả) x 130% (mức tăng) x 2 (số giờ làm vào ban đêm) = 104,000 đồng.

Ví dụ 2: Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm

Công nhân Z thực hiện công việc theo hình thức trả lương dựa trên sản phẩm, với mức đơn giá là 15,000 đồng cho mỗi sản phẩm. Trong thời gian gần đây, Z đã phải làm việc vào ban đêm và đã hoàn thành 100 sản phẩm.

Do đó, tiền lương ít nhất cho công nhân Z làm vào ban đêm là: 15,000 x 130% x 100 = 1,950,000 đồng.

5. Bảo vệ quyền của lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ

Bảo vệ quyền của lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ là một phần quan trọng trong quy định về thời gian làm việc ca đêm. quy định về thời gian làm việc ca đêm này nhằm đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của lao động nữ trong giai đoạn thai kỳ và nuôi con nhỏ.

Theo Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ đang mang thai làm việc vào ban đêm từ tháng thứ 7 hoặc tháng thứ 6 nếu họ làm việc ở vùng cao. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người lao động nữ và sự phát triển của thai nhi.

Ngoài ra, quy định cấm lao động nữ đang nuôi con nhỏ làm việc vào ban đêm cũng được quy định rõ ràng. Theo quy định tại Điều 137, người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi làm việc vào ban đêm. Tuy nhiên, quy định về thời gian làm việc ca đêm này có điều kiện đồng ý trong trường hợp cụ thể. Điều này đồng nghĩa rằng, nếu người lao động nữ đồng ý và thấy rằng họ có đủ điều kiện để làm việc vào ban đêm trong thời gian nuôi con nhỏ, thì họ có quyền tham gia vào công việc này. Tuy nhiên, quyền này được bảo vệ và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng sức khỏe của người lao động nữ và con nhỏ được ưu tiên hàng đầu.

6. Kết luận về tầm quan trọng của tuân thủ quy định về thời gian làm việc ca đêm

Kết luận về tầm quan trọng của tuân thủ quy định về thời gian làm việc ca đêm đánh dấu sự kết thúc của việc tìm hiểu về quy định liên quan đến thời gian làm ca đêm trong pháp luật lao động. Những quy định này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động cũng như đảm bảo sự linh hoạt cho các công ty và doanh nghiệp.

Tóm tắt về các quy định về thời gian làm việc ca đêm, chúng ta thấy rằng Bộ luật Lao động năm 2019 quy định rõ ràng về thời giờ làm việc bình thường và thời giờ làm việc ban đêm. Thời gian nghỉ giữa các ca làm việc ban đêm cũng được đảm bảo để đảm bảo người lao động có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Đánh giá về tầm quan trọng của tuân thủ quy định về thời gian làm việc ca đêm này đối với các công ty và doanh nghiệp, có thể thấy rằng việc tuân thủ quy định về thời gian làm việc ca đêm không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn tạo ra môi trường làm việc tích cực và an toàn cho người lao động. Điều này có thể giúp nâng cao hiệu suất làm việc, giảm nguy cơ tai nạn lao động và giữ cho người lao động hài lòng hơn với công việc của họ.

Làm sáng tỏ về sự linh hoạt trong việc thực hiện các quy định về thời gian làm việc ca đêm này để đáp ứng nhu cầu sản xuất, công ty và doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp linh hoạt để tuân thủ quy định về thời gian làm ca đêm mà vẫn đảm bảo sự hiệu quả trong hoạt động sản xuất. Có thể áp dụng lịch làm việc xoay ca, tăng cường sự thay đổi quy định về thời gian làm việc ca đêm và cung cấp cho người lao động sự lựa chọn để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ quy định. Bên cạnh đó, sự hiểu biết về quy định về thời gian làm việc ca đêm không chỉ giúp cho các công ty và doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà còn mang lại nhiều lợi ích khác. Việc bảo vệ quyền của lao động là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và hấp dẫn, giúp tạo sự cam kết và tăng cường năng suất làm việc. Ngoài ra, quy định về thời gian làm ca đêm cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ quá làm việc, đảm bảo người lao động có đủ thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi, đặc biệt là đối với lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Như vậy, việc tuân thủ quy định về thời gian làm việc ca đêm không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của các công ty và doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người lao động. Sự linh hoạt trong thực hiện quy định về thời gian làm việc ca đêm giúp cân nhắc giữa tuân thủ và nhu cầu sản xuất, tạo ra môi trường làm việc lý tưởng cho tất cả các bên. Ngoài ra, việc tuân thủ quy định về thời gian làm việc ca đêm cũng tạo sự minh bạch và tránh được các xung đột lao động. Điều này có thể giúp tránh được các vụ kiện tụng và bảo vệ uy tín của doanh nghiệp. Các công ty và doanh nghiệp có thể thấy rằng việc thực hiện đúng quy định không chỉ giúp họ tuân thủ pháp luật mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và đảm bảo quyền lợi của người lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác