Phạt không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm là xử phạt hành chính? [Giải đáp]


Phạt không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm là xử phạt hành chính? [Giải đáp]

Phạt không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm là một quy định được nhà nước ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm về việc xin cấp giấy vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy mức phạt khi không có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm là như thế nào? Có được mua giấy an toàn vệ sinh thực phẩm không? Bài viết dưới đây Luật Ánh Ngọc sẽ cung cấp thêm thông tin đến khách hàng. 

1. Phạt không có Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm 

Phạt không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm với hình thức xử phạt là hình thức xử phạt hành chính, cụ thể là phạt tiền, được áp dụng đối với tổ chức (cá nhân) khi tham gia hoạt động kinh doanh thực phẩm mà không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Căn cứ tại Khoản 8 Điều 01 Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ quy định mức phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, với hành vi kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tùy thuộc tính chất, mức độ vi phạm khác nhau khi thực hiện hành vi kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức tiền phạt không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ khác nhau:

Mức tiền phạt Hành vi
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà:

  • Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
  • Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực.

(trừ trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm).

30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà:

  • Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
  • Có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực.

(trừ trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm).

40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

1. Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà:

  • Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (sau đây gọi tắt là GMP);
  • Có Giấy chứng nhận GMP nhưng đã hết hiệu lực.

(trừ trường hợp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên dây chuyền sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền hoặc trường hợp khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế);

2. Buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu khi đã: 

  • Được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  • Được Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước ngày 01 tháng 7 năm 2019 (mà không thực hiện bổ sung Giấy chứng nhận GMP hoặc chứng nhận tương đương trước khi sản xuất).

 

Chi tiết quy định về mức tiền phạt khi không có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm
02 trường hợp về mức tiền phạt

Có thể biết thêm thông tin về Giấy phép tại đây: Thông tin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

2. 04 bước của quy trình xử phạt không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

Không qua 01 lần trên năm, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo kế hoạch đã được chỉ đạo cùng với quy định của pháp luật, thanh tra, kiểm tra các cơ sở có hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn mà mình quản lý. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra về an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm. 

Khi xảy ra vi phạm liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng thực hiện quy trình xử phạt không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm: 

- Bước 01: Thanh tra, kiểm tra

Cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở có hoạt động kinh doanh trên địa bàn;

- Bước 02: Tiến hành xử phạt 

Cá nhân hoặc tổ chức có hoạt động kinh doanh xảy ra vi phạm không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, dựa vào mức độ thực hiện hành vi, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh vi phạm;

- Bước 03: Khắc phục hậu quả

Ngoài việc thực hiện tuân thủ các hình thức xử phạt, cơ quan chức năng có thể yêu cầu cơ sở có hoạt động kinh doanh xảy ra vi phạm thực hiện những biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: 

+ Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm: Buộc tổ chức có hành vi vi phạm thu hồi toàn bộ thực phẩm ra khỏi thị trường, không để sản phẩm vi phạm tiếp cận người tiêu dùng; 

+ Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế đối với thực phẩm vi phạm: Với những thực phẩm không thể thu hồi hoặc tiêu hủy, buộc tổ chức có hành vi vi phạm thay đổi mục đích hoặc tái chế đổi với thực phẩm để bảo đảm tính an toàn và hợp pháp; 

+ Buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm: Với sản phẩm không thể bảo đảm tính an toàn, hợp pháp và không thể tái chế, có thể yêu cầu tổ chức có hành vi vi phạm tiêu hủy sản phẩm để ngăn ngừa nguy cơ cho người tiêu dùng. 

- Bước 4: Một vài lưu ý cần tuân thủ

Để giảm thiểu hành vi vi phạm khi không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như hạn chế những hành vi không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi có hoạt động kinh doanh thực phẩm, cơ quan có thẩm quyền có một vài yêu cầu đối với tổ chức hoặc cá nhân khi kinh doanh thực phẩm như sau: 

+ Yêu cầu tuân thủ các quy định về việc kinh doanh thực phẩm: Để đảm bảo tính an toàn, sau khi vi phạm, tổ chức phải tuân thủ các quy định liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là phải có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngoài việc tuân thủ các điều kiện để được phép kinh doanh thực phẩm, tổ chức còn phải lưu ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (chất lượng thực phẩm nhập vào, quy trình chế biến, thành phẩm, đóng gói,....) trong quá trình hoạt động;

+ Yêu cầu bồi thường thiệt hại: Nhằm đảm bảo về quyền và trách nhiệm của tổ chức và khách hàng, khi có vấn đề liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm gây ra, có thể yêu cầu tổ chức bồi thường thiệt hại; 

+ Các vấn đề liên quan đến khởi kiện và tố tụng: Nếu tổ chức không thực hiện theo quy trình xử phạt, cơ quan có thẩm quyền có thể khởi kiện và đưa ra tố tụng pháp lý. 

3. Một vài câu hỏi liên quan đến vấn đề phạt không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm

3.1. Có mua giấy an toàn vệ sinh thực phẩm được không?

Câu hỏi: Hiện nay, có một vài trường hợp nhằm lẫn tránh việc kiểm tra, thẩm định và đáp ứng đủ điều kiện cho việc xin cấp giấy an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như tránh việc bị phạt do không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm thì tổ chức (cá nhân) hoạt động kinh doanh thực phẩm có muốn mua giấy an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy có mua giấy an toàn vệ sinh thực phẩm được không?

Giải đáp:

Việc mua giấy an toàn vệ sinh thực phẩm là hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì:

- Thứ nhất: Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm là một văn bản pháp lý được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền cho tổ chức hoặc cá nhân có hoạt động kinh doanh thực phẩm nhằm kiểm soát chất lượng.

- Thứ hai: Bên cạnh đó, đây còn là một cam kết giữa tổ chức (cá nhân) hoạt động kinh doanh thực phẩm đối với khách hàng về việc cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn và không gây nguy hại đến sức khỏe con người. Cho nên nếu mua giấy an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ không đảm bảo được chất lượng, những điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dẫn đến, nếu tổ chức (cá nhân) thực hiện hành vi mua giấy an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ thuộc hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu mức xử phạt theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

3.2. Không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm có cách phòng tránh việc bị phạt không? 

Khi kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, vẫn là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Tùy thuộc vào mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động.

Cho nên không có cách nào phòng tránh việc bị phạt do không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng, trừ trường hợp không cần phải xin Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, để giảm nhẹ việc bị Phạt không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm thì cá nhân hoặc tổ chức phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể:

- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm (tiêu chuẩn mẫu nước phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước sinh hoạt số 02:2009/BYT);

- Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;

- Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, đối với các tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn phải đảm bảo một số điều kiện sau:

- Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối: Nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn và an toàn cho người sử dụng;

- Nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan:

+ Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau;

+ Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Y, Dược, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan.

- Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng (theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày);

- Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện, quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập; 

- Trong quá trình sản xuất, thường xuyên áp dụng các biện pháp kiểm tra để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo;

- Sao lưu lại đầy đủ hồ sơ, tài liệu (về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối và ghi chép các hoạt động khác thực hiện tại cơ sở) để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm; 

- Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự.

3.3. Lưu ý và biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nguy cơ bị phạt

Khi kinh doanh thực phẩm, không có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm thường xảy ra với các hành vi trong trường hợp không có Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc là Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm đã hết hạn.

Vậy nên, để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nguy cơ bị phạt không có Giấy an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Ánh Ngọc đưa ra một vài lưu ý và biện pháp hỗ trợ sau:

- Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình sản xuất;

- Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Tuân thủ quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực phẩm không an toàn do mình sản xuất gây ra;

- Thực hiện đăng ký xin cấp Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm ngay khi có điều kiện thực hiện;

- Nếu thuộc trường hợp giấy vệ sinh an toàn thực phẩm hết hiệu lực thì để ý mốc thời gian và phải xin cấp lại Giấy phép hợp lệ.

Với bài đọc trên, Luật Ánh Ngọc đã cung cấp cho khách hàng những thông tin về những quy định liên quan đến mức phạt không có Giấy vệ sinh an toàn thực phẩm giúp khách hàng có những thông tin hữu ích và cái nhìn tổng quát để tránh vi phạm khi kinh doanh các cơ sở sản xuất thực phẩm mà không có giấy phép.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác