Chứng chỉ hành nghề y: Hồ sơ làm và điều kiện cấp [Từ A -Z]


Chứng chỉ hành nghề y: Hồ sơ làm và điều kiện cấp [Từ A -Z]

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y, hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y, địa điểm nộp hồ sơ làm, những lưu ý,.... là những quy định về chứng chỉ hành nghề y mà ai có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề y nên tìm hiểu và hiểu rõ. Bài viết dưới đây, Luật Ánh Ngọc cung cấp chi tiết thông tin về những quy định trên đến người đọc. 

1.Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y

Khi một cá nhân có mong muốn hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực khám chữa bệnh thì ngoài năng lực, trình độ chuyên môn và nỗ lực cống hiến trong lĩnh vực Y học thì cá nhân đó còn phải có chứng chỉ hành nghề y. Khi đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề y thì cá nhân phải đáp ứng đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y.

Tùy vào từng trường hợp, điều kiện cấp chức chỉ hành nghề y sẽ khác nhau, cụ thể gồm:

Trường hợp 01: Các chức danh là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng thì khi có nhu cầu được xin cấp chứng chỉ hành nghề y cần đảm bảo tuân thủ những điều kiện sau:  Trường hợp 02: Các chức danh là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền thì khi có nhu cầu được xin cấp chứng chỉ hành nghề y cần đảm bảo tuân thủ những điều kiện sau: 
  1. Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

  2. Có đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

  3. Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

  4. Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

  1. Có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

  2. Có đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

  3. Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

  4. Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2.Hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y

Pháp luật quy định hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y với những giấy tờ pháp lý cần thiết để cá nhân khi có nhu cầu làm chứng chỉ hành nghề y nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể 01 bộ hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y cần nộp, gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

+ Văn bằng chuyên môn y;

+ Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;

+ Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;

+ Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

- Giấy xác nhận quá trình thực hành hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Hai ảnh chân dung màu, nền trắng, kích thước (04 cm x 06 cm), được chụp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.

3.Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc xin cấp chứng chỉ hành nghề y

3.1.Những trường hợp nào được áp dụng điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y

Ngoài ra, với việc đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y và thực hiện đầy đủ hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y theo quy định, khi cá nhân có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh còn phải thuộc một trong những trường hợp được áp dụng cấp chứng chỉ hành nghề y (Giấy phép hành nghề y) sau:

- Người lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hành nghề;

- Người hành nghề thay đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép hành nghề;

- Người bị thu hồi giấy phép hành nghề thuộc trường hợp cấp mới theo quy định của Chính phủ;

- Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ:

Như là trường hợp cá nhân hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cấp giấy phép hành nghề: Sau khi được tuyển dụng vào lực lượng vũ trang, họ có nhu cầu cấp lại giấy phép hành nghề (Thời gian kể từ khi chấm dứt hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đến khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề trên 60 tháng). 

Có thể tham khảo thêm tại đây: Những Trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề y theo quy định mới nhất. 

Ngoài ra, chứng chỉ hành nghề y được áp dụng đối với các cá nhân. Cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng). Cụ thể bao gồm:

Chi tiết các chức danh phải có cấp chứng chỉ hành nghề y
Các chức danh chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề y

3.2.Thời hạn của chứng chỉ hành nghề y

Trên lãnh thổ Việt Nam, mỗi cá nhân hành nghề chỉ được cấp 01 Chứng chỉ hành nghề y (Giấy phép hành nghề y), có giá trị trong phạm vi toàn quốc và có thời hạn là 05 năm. 

3.3.Cần lưu ý gì trước khi nộp hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y để được chấp thuận ngay lần đầu nộp

Để được chấp thuận ngay từ lần đầu nộp hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y, cá nhân hành nghề cần lưu ý một số điều trước khi nộp hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y. Cụ thể là

- Thứ nhất: Phải tuân thủ quy định về việc học những kiến thức liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh cũng như là vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề;

- Thứ 2: Thời gian thực hành, thực tập nghề phải đúng và đầy đủ theo quy định;

- Thứ 3: Phải đáp ứng đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y;

- Thứ 4: Phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y và phải nộp hồ sơ đúng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp. 

Với bài đọc trên, Luật Ánh Ngọc đã cung cấp cho khách hàng những thông tin về "Điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề y, hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề y và những quy định liên quan đến việc xin cấp chứng chỉ hành nghề y" Để từ đó, giúp khách hàng có những thông tin hữu ích và cái nhìn tổng quát để tránh sai sót trong quá trình tìm hiểu, làm hồ sơ và thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề y. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác