Thừa kế theo di chúc và quản lý tài sản: Tối ưu hóa di sản thừa kế


Thừa kế theo di chúc và quản lý tài sản: Tối ưu hóa di sản thừa kế
Thừa kế theo di chúc có vai trò đảm bảo quyền lợi của người thừa kế, tối ưu hóa quản lý tài sản, tránh tranh chấp và xung đột gia đình, bảo vệ tài sản và giữ gìn gia đình.

Chào quý công ty luật. Tôi muốn hỏi thừa kế theo di chúc là gì? Và làm thế nào để quản lý tài sản khi nhận được từ di chúc? Quy trình tối ưu hóa tài sản là như thế nào? Cách xây dựng một chiến lược quản lý tài sản hiệu quả (Câu hỏi từ anh Hoàng Xuân Lộc - Hà Nội)

Xem thêm bài viết>>> Đặt cọc mua bán Bất động sản như nào là đúng luật?

Xem thêm bài viết>>> Quyền nhân thân là gì? Quy định của pháp luật về quyền nhân thân

1. Thế nào là thừa kế theo di chúc 

Thừa kế theo di chúc là quá trình phân phối tài sản của người đã mất theo ý muốn được ghi lại trong di chúc. Việc thừa kế này phải tuân theo các quy định pháp luật và được thực hiện bởi những người được chỉ định trong di chúc. Nếu không có di chúc hoặc di chúc không rõ ràng, thì tài sản sẽ được phân phối theo quy định của pháp luật.

Theo pháp luật Việt Nam, thừa kế theo di chúc phải tuân theo các quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Theo đó, người viết di chúc có quyền tự do lựa chọn người thừa kế và phần chia tài sản của mình theo ý muốn. Tuy nhiên, việc thừa kế này phải tuân theo các quy định về tỷ lệ phần chia tài sản giữa các thừa kế theo quy định của pháp luật. Nếu di chúc không tuân theo quy định pháp luật thì sẽ bị coi là vô hiệu.

 

Thừa kế theo di chúc
Thừa kế theo di chúc

 

1.1 Người thừa kế theo di chúc gồm những ai?

Người thừa kế theo di chúc gồm những người được người viết di chúc chỉ định trong tài sản của mình. Thông thường, những người này là những người thân trong gia đình, như con cái, vợ/chồng, cha/mẹ, anh chị em ruột, hoặc những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, người viết di chúc có quyền lựa chọn bất kỳ ai làm người thừa kế theo di chúc của mình.

1.2 Quyền lợi của người thừa kế theo di chúc 

Người thừa kế theo di chúc có quyền lợi như sau:

 • Quyền nhận tài sản: Người thừa kế theo di chúc có quyền nhận phần tài sản được chỉ định trong di chúc.
 • Quyền thừa kế ưu tiên: Người thừa kế theo di chúc có quyền ưu tiên thừa kế trước những người thừa kế theo quy định của pháp luật.
 • Quyền thừa kế theo ý muốn: Người thừa kế theo di chúc được thừa kế theo ý muốn của người viết di chúc, có thể nhận được phần chia tài sản lớn hơn so với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, quyền lợi của người thừa kế theo di chúc cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật và điều kiện được quy định trong di chúc.

2. Quy trình tối ưu hóa di sản từ người thừa kế

 Quy trình tối ưu hóa di sản từ người thừa kế có thể được thực hiện như sau:

 • Tìm hiểu về tài sản thừa kế: Người thừa kế cần tìm hiểu về tài sản được thừa kế, bao gồm các tài sản động sản và tài sản tĩnh sản, để biết được giá trị và tình trạng của chúng.
 • Đánh giá khả năng quản lý và sử dụng tài sản: Người thừa kế cần đánh giá khả năng của mình để quản lý và sử dụng tài sản thừa kế. Nếu cần thiết, họ có thể thuê các chuyên gia tài chính hoặc luật sư để được tư vấn.
 • Xác định mục tiêu sử dụng tài sản: Người thừa kế cần xác định mục tiêu sử dụng tài sản, bao gồm việc giữ lại, bán hoặc đầu tư tài sản.
 • Thực hiện các biện pháp tối ưu hóa di sản: Sau khi xác định mục tiêu sử dụng tài sản, người thừa kế có thể thực hiện các biện pháp như tái cấu trúc tài sản, đầu tư vào các lĩnh vực sinh lợi cao, hoặc bán tài sản không cần thiết để thu về tiền mặt.
 • Thực hiện theo kế hoạch: Người thừa kế cần lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp tối ưu hóa di sản theo đúng kế hoạch đã đề ra.

2.1 Phân loại và đánh giá tài sản

Giá trị của di sản được xác định bằng cách phân loại và đánh giá các tài sản có trong di sản. Dưới đây là một số phân loại và phương pháp đánh giá tài sản phổ biến:

1. Tài sản vật chất: Bao gồm tài sản như nhà đất, xe cộ, trang thiết bị, hàng hóa, và các tài sản động khác. Đánh giá có thể dựa trên giá trị thị trường hiện tại hoặc giá trị sử dụng của tài sản.

2. Tài sản vô hình: Bao gồm các tài sản như quyền sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền), quyền thương mại, giấy tờ chứng nhận và các quyền khác. Đánh giá có thể dựa trên giá trị thị trường hoặc giá trị sử dụng của tài sản.

3. Tài sản doanh nghiệp: Bao gồm cổ phần, vốn góp, quỹ dự phòng và các khoản nợ thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Đánh giá có thể dựa trên giá trị thị trường hoặc giá trị sổ sách của tài sản.

Đánh giá tài sản có thể được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính hoặc luật sư sử dụng các phương pháp định giá chuyên dụng như phương pháp so sánh, phương pháp chiết khấu dòng tiền, hoặc phương pháp tương lai thu nhập. Quy trình đánh giá tài sản cũng tuân theo các quy định pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

 

Thừa kế theo di chúc
Thừa kế theo di chúc

 

2.2 Xây dựng một chiến lược quản lý tài sản hiệu quả

 Để xây dựng một chiến lược quản lý tài sản hiệu quả, bạn có thể tuân theo các bước sau:

1. Định rõ mục tiêu: Xác định mục tiêu của việc quản lý tài sản, bao gồm việc bảo vệ tài sản, tăng giá trị tài sản, đảm bảo sự linh hoạt trong sử dụng tài sản, hay tối ưu hóa lợi nhuận từ tài sản.

2. Phân loại và đánh giá tài sản: Xác định và phân loại các loại tài sản mà bạn sở hữu. Đánh giá giá trị của từng loại tài sản để hiểu rõ về tổng giá trị tài sản của bạn.

3. Thiết lập hệ thống quản lý tài sản: Xây dựng hệ thống quản lý tài sản để theo dõi, kiểm soát và bảo vệ tài sản. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập cơ sở dữ liệu tài sản, quy trình kiểm kê định kỳ, và việc xác định trách nhiệm và vai trò của từng người trong quá trình quản lý tài sản.

4. Đánh giá rủi ro: Xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản và xây dựng các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro. Điều này có thể bao gồm việc mua bảo hiểm, thực hiện bảo dưỡng định kỳ, hoặc áp dụng các biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho tài sản.

5. Tối ưu hóa sử dụng tài sản: Xem xét cách tối ưu hóa sử dụng tài sản để đạt được mục tiêu của bạn. Điều này có thể bao gồm việc tái cấu trúc danh mục đầu tư, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, hoặc tái chế và sử dụng lại tài sản không cần thiết.

6. Theo dõi và đánh giá: Thực hiện theo dõi định kỳ và đánh giá hiệu quả của chiến lược quản lý tài sản. Điều này giúp bạn điều chỉnh và cải thiện chiến lược theo thời gian.

3. Các yếu tố pháp lý liên quan đến thừa kế theo di chúc

Để nắm bắt các yếu tố pháp lý liên quan đến thừa kế theo di chúc theo pháp luật Việt Nam, bạn có thể tham khảo các điểm sau:

 • Điều luật của BL Dân sự 2015: Đây là văn bản cơ bản quy định về thừa kế theo di chúc tại Việt Nam. Nó quy định về những người được thừa kế theo di chúc, quyền lợi và nghĩa vụ của họ, và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thừa kế theo di chúc.
 • Di chúc: Đây là tài liệu pháp lý mà người viết di chúc sử dụng để chỉ định những người được thừa kế và chia tài sản của mình. Di chúc phải được lập bằng văn bản, có ngày tháng, năm và chữ ký của người viết.
 • Quyền thừa kế theo quy định của pháp luật: Nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ, tài sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Những người được thừa kế theo quy định của pháp luật bao gồm con cái, vợ/chồng, cha/mẹ và anh chị em ruột.
 • Thủ tục thừa kế: Người thừa kế cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý để được công nhận là người thừa kế và có quyền lợi đối với tài sản. Các thủ tục này bao gồm việc nộp đơn xin công nhận quyền thừa kế, xác định danh tính và quyền lực của người thừa kế, và xác định giá trị của tài sản.
 • Thời hạn khiếu nại: Người thừa kế có quyền khiếu nại và yêu cầu kiểm tra lại quyết định về việc thừa kế tài sản. Tuy nhiên, họ cần phải tuân thủ các quy định về thời hạn khiếu nại được quy định trong pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình.

 

Thừa kế theo di chúc
Thừa kế theo di chúc

 

4. Tư vấn chuyên gia và sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quản lý tài sản

Để tối ưu hóa quản lý tài sản, bạn có thể tư vấn với các chuyên gia tài chính hoặc luật sư để được hỗ trợ và tư vấn về các quy trình và chiến lược quản lý tài sản hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ sau để giúp quản lý tài sản một cách hiệu quả:

1. Phần mềm quản lý tài sản: Các phần mềm này giúp bạn theo dõi và kiểm soát các tài sản của mình, bao gồm việc xác định vị trí, giá trị và tình trạng của chúng. Một số phần mềm quản lý tài sản có tính năng báo cáo và phân tích dữ liệu, giúp bạn đưa ra quyết định quản lý tài sản thông minh.

2. Công cụ định giá tài sản: Các công cụ này giúp bạn đánh giá giá trị của các tài sản, bao gồm các tài sản động và tĩnh. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị của tài sản và đưa ra quyết định quản lý tài sản phù hợp.

3. Công cụ quản lý rủi ro: Các công cụ này giúp bạn xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản của mình. Điều này giúp bạn đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

4. Công cụ quản lý chi phí: Các công cụ này giúp bạn theo dõi và kiểm soát các chi phí liên quan đến việc sở hữu và sử dụng tài sản.

Việc thừa kế theo di chúc và quản lý tài sản thông minh giúp đảm bảo quyền lợi của người thừa kế, tối ưu hóa lợi nhuận, bảo vệ tài sản, tăng giá trị tài sản và tránh tranh chấp về di chúc.

Công ty Luật Ánh Ngọc là một công ty luật chuyên về tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực thừa kế theo di chúc. Công ty này có đội ngũ luật sư có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về các quy định và quy trình liên quan đến thừa kế và di chúc.

Công ty Luật Ánh Ngọc cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm, đảm bảo rằng quyền lợi của khách hàng được bảo vệ và các thủ tục thừa kế được thực hiện một cách suôn sẻ. Đội ngũ luật sư tại công ty này sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc lập di chúc, xác định và phân chia tài sản, giải quyết các tranh chấp liên quan đến di chúc, và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Công ty Luật Ánh Ngọc có tầm nhìn là trở thành đối tác tin cậy cho khách hàng trong việc quản lý và thừa kế tài sản theo di chúc.

Trên đây là bài viết về Thừa kế theo di chúc và quản lý tài sản: Cách tối ưu hóa di sản từ người thừa kế. Hy vọng, bài viết sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích. Luật Ánh Ngọc chúc bạn sức khỏe, thành công và hẹn gặp bạn vào các bài viết sau nhé!


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác