Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế


Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Để khởi đầu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, đặc biệt là vận tải đa phương thức quốc tế thì ngoài những điều kiện cần thiết thì hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế là một bước quan trọng. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doan vận tải đa phương thức quốc tế gồm những giấy tờ pháp lý gì? Được quy định như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây

1. Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Căn cứ theo quy định tại Điều 05 Nghị định 87/2009/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 01 Nghị định 144/2018/NĐ-CP, để làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế , doanh nghiệp, hợp tác xã cần đáp ứng những điều kiện cụ thể sau:

(1) Điều kiện về cấp giấy phép đăng ký kinh doanh: 

- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cần thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Với Hợp tác xã, để thành lập cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 07 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể là doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức, cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thực quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp. 

(2) Điều kiện về trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp:  Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương hoặc có bảo lãnh tương đương. 

(3) Điều kiện về vốn góp: Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật.

(4) Điều kiện về quy mô: Từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.

2. Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Cơ quan giải quyết và có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế là Bộ Giao Thông Vận tải.

Đối tượng thực hiện là Doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức quốc tế hoặc doanh nghiệp là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức.

Để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế: Doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam khi đủ điều kiện kinh doanh vận tải đa phương quốc tế cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương quốc tế. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật. 

+ Khi nộp trực tiếp: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

+ Khi nộp qua đường bưu chính: Bản sao có chứng thực. 

- Báo cáo tài chính được kiểm toán. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện kiểm toán thì phải được tổ chức ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác bảo lãnh tương đương; hoặc có phương án tài chính thay thế theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định thì nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc giấy tờ tương đương do Cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp và đáp ứng đủ điều kiện, để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương quốc tế, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện quy trình cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, gồm những bước sau: 

Trình tự cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
Quy trình xin cấp giấy phép kinh doanh

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế: theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 144/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức quốc tế.

Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế: theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 144/2018/NĐ-CP/Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định về vận tải đa phương thức quốc tế.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Ngoài ra đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện là 03 ngày làm việc. 

3. Nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế ở đâu?

Địa điểm để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh
Địa điểm để nộp hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp, Hợp tác xã khi có nhu cầu muốn kinh doanh vận tải đa phương quốc tế, có thể nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh trực tiếp tại Bộ Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác theo quy định. 

Hình thức nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh
Phương thức nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh

4. Những lưu ý trong quá trình xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Trong quá trình xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã cần lưu ý những điều sau để có thể xin cấp giấy phép kinh doanh một cách thuận lợi, đúng quy định pháp luật: 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế, bao gồm các quy định về điều kiện kinh doanh, điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, điều kiện về môi trường, vệ sinh môi trường,...

- Nâng cao chất lượng và bộ máy hoạt động của nhân viên: Bộ máy hoạt động của đội ngũ nhân viên luôn được chú trọng và luôn đề cao chất lượng đội ngũ nhân viên, đáp ứng yêu cầu của công việc, bao gồm các tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ phục vụ,...

- Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

- Nếu có tổn thất toàn bộ hàng hóa, toàn bộ trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm đối với số hàng hóa tổn thất đó.

  • Nếu người kinh doanh vận tải đa phương thức phải chịu trách nhiệm về tổn thất do việc giao trả hàng chậm hoặc tổn thất tiếp theo do giao trả hàng chậm mà không phải là mất mát hoặc hư hỏng đối với chính hàng hóa đó, thì trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức được giới hạn trong số tiền không vượt quá số tiền tương đương với tiền cước vận chuyển theo hợp đồng vận tải đa phương thức.
  • Trong một công đoạn cụ thể của vận tải đa phương thức, mà ở công đoạn đó điều ước quốc tế hoặc pháp luật quốc gia có quy định một giới hạn trách nhiệm khác, nếu hàng hóa hư hỏng hoặc mất mát, mà hợp đồng vận tải được ký riêng cho công đoạn đó thì giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức đối với mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó hoặc của pháp luật quốc gia đó. 

5. Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế tại Luật Ánh Ngọc

Chúng tôi là Luật Ánh Ngọc, một văn phòng luật sư chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng doanh nghiệp và cá nhân, mang đến giải pháp pháp lý chất lượng cao.

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế là một trong những dịch vụ chính của Luật Ánh Ngọc mà quý khách có thể quan tâm. Đội ngũ luật sư của Luật Ánh Ngọc đã tích lũy kinh nghiệm rộng lớn trong lĩnh vực này, và chúng tôi cam kết hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân qua mọi bước quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp nhận được Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Chúng tôi đồng hành cùng bạn trong việc giải quyết quy trình, đảm bảo rằng tất cả các tài liệu và hồ sơ cần thiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Với tầm nhìn "Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, luôn đồng hành cùng bạn để thành công" chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng và hiệu quả, giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động mạnh mẽ và tuân thủ mọi quy định pháp lý.

Trên đây là những thông tin xoay quanh đề tài hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Để có thể được hỗ trợ cũng như tìm hiểu thêm thông tin, hoặc muốn biết thêm về dịch vụ của chúng tôi. Quý khách có thể liên hệ Luật Ánh Ngọc để mọi vấn đề được giải đáp một cách nhanh chóng bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác