Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới nhất


Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản mới nhất

Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cập nhật gần đây để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tài nguyên. Theo các quy định mới, các tổ chức và cá nhân muốn khai thác khoáng sản phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường, xác minh dự án khai thác, và có kế hoạch sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách bền vững. Quy trình xin cấp giấy phép bao gồm việc nộp hồ sơ, thẩm định và xem xét dự án và đảm bảo rằng mọi hoạt động khai thác đều tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

1. Điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Điều 53 của Luật Khoáng sản nêu rõ các điều kiện cần thiết để cấp "giấy phép khai thác khoáng sản":

 • Được phép khai thác khi có dự án tại khu vực đã được thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch, tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch. Dự án cần có kế hoạch sử dụng nguồn lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ tiên tiến. Đối với thăm dò khoáng sản độc hại, cần phải có sự đồng ý bằng văn bản từ Thủ tướng Chính phủ;
 • Phải có báo cáo hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường;
 • Có vốn sở hữu ít nhất 30% tổng vốn đầu tư cho dự án khai thác;
 • Hộ kinh doanh đã đăng ký ngành nghề khai thác được phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường và tận thu khoáng sản, tuân theo quy định của Chính phủ.

Điều 52 của Luật cũng nêu rõ rằng giấy phép chỉ được cấp tại những khu vực không có hoạt động khai thác hợp pháp và không thuộc các khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Đồng thời, không được phép chia cắt khu vực khai thác lớn để cấp cho nhiều người hoặc khai thác ở quy mô nhỏ.

 

Điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản

2. Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

2.1. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ yêu cầu để cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo Điều 59 của Luật Khoáng sản bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
 • Bản đồ miêu tả khu vực dự định khai thác khoáng sản;
 • Quyết định về trữ lượng khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Hồ sơ dự án khai thác khoáng sản, bao gồm quyết định phê duyệt dự án và bản sao giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo hoặc cam kết về tác động môi trường;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Trong trường hợp giành quyền khai thác qua đấu giá, cần có văn bản xác nhận việc giành quyền đấu giá;
 • Văn bản chứng nhận sở hữu ít nhất 30% tổng vốn đầu tư cho dự án khai thác khoáng sản.

2.2. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Theo Điều 82 của Luật Khoáng sản, quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản được phân chia như sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho việc sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn và các loại khoáng sản ở các khu vực mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định và công bố có khoáng sản phân tán hoặc nhỏ lẻ. Đây cũng bao gồm việc cấp giấy phép cho việc khai thác tận thu khoáng sản;
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan cấp giấy phép cho các trường hợp khai thác khoáng sản không thuộc các loại được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.

2.3. Thời hạn giải quyết hồ sơ khai thác khoáng sản

Theo Điều 60 của Luật Khoáng sản, thời hạn giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tối đa 90 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phải thu thập ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan, thời gian để lấy ý kiến này sẽ không được tính vào thời hạn 90 ngày trên.

 

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản
Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

2.4. Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Mức lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản được chỉ định trong Thông tư số 191/2016/TT-BTC như sau:

 • Giấy phép khai thác cát và sỏi trong lòng suối với công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm có lệ phí là 01 triệu đồng/giấy phép. Đối với công suất từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm, lệ phí là 10 triệu đồng/giấy phép và cho công suất trên 10.000 m3/năm là 15 triệu đồng/giấy phép;
 • Đối với giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nếu diện tích khai thác dưới 10 ha và công suất dưới 100.000 m3/năm, lệ phí là 15 triệu đồng/giấy phép. Khi diện tích khai thác từ 10 ha trở lên và công suất dưới 100.000 m3/năm hoặc diện tích dưới 10 ha nhưng công suất từ 100.000 m3/năm trở lên hoặc khai thác than bùn, lệ phí là 20 triệu đồng/giấy phép. Với diện tích từ 10 ha trở lên và công suất từ 100.000 m3/năm trở lên, lệ phí là 30 triệu đồng/giấy phép;
 • Giấy phép khai thác khoáng sản dùng làm nguyên liệu xi măng, khoáng sản xây dựng và vật liệu nổ có lệ phí là 40 triệu đồng/giấy phép.
 • Khi khai thác các loại khoáng sản lộ thiên mà không sử dụng vật liệu nổ, lệ phí là 40 triệu đồng/giấy phép. Khi sử dụng vật liệu nổ, lệ phí tăng lên 50 triệu đồng/giấy phép;
 • Đối với giấy phép khai thác trong hầm lò, lệ phí là 60 triệu đồng/giấy phép;
 • Khoáng sản quý hiếm có lệ phí là 80 triệu đồng/giấy phép;
 • Khoáng sản đặc biệt và độc hại có lệ phí cao nhất là 100 triệu đồng/giấy phép.

Ngoài ra, trường hợp khai thác tận thu sẽ áp dụng lệ phí là 05 triệu đồng/giấy phép.

2.5. Thời hạn của giấy phép khai thác khoáng sản

Thời hạn cho giấy phép khai thác khoáng sản được quy định trong Điều 54 của Luật Khoáng sản như sau:

Một giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn tối đa là 30 năm từ ngày được cấp. Giấy phép này có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không được vượt quá 20 năm. Một số trường hợp giấy phép khai thác không thể sử dụng do bị thu hồi.

Trong trường hợp một cá nhân hoặc tổ chức chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một cá nhân hoặc tổ chức khác, thời gian khai thác sẽ bằng thời gian còn lại của giấy phép mà họ đã được cấp trước đó. Ngoài việc quy định thời gian khai thác dựa trên thời hạn giấy phép ban đầu, việc chuyển nhượng quyền khai thác cũng liên quan đến nhiều yếu tố khác. Khi một cá nhân hoặc tổ chức quyết định chuyển nhượng quyền này, họ thường cần tuân theo các quy định pháp lý và thủ tục đặc biệt.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác