Khiếu nại bồi thường đất không thỏa đáng


Khiếu nại bồi thường đất không thỏa đáng
Trong trường hợp khiếu nại đền bù bồi thường đất không thỏa đáng, người khiếu nại thường đối mặt với nhiều khó khăn. Quá trình giải quyết thường diễn ra qua nhiều bước, bao gồm việc nộp đơn khiếu nại, thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và đưa ra lý do khiếu nại không thỏa đáng. Việc này yêu cầu sự chặt chẽ trong quá trình thu thập bằng chứng để hỗ trợ khiếu nại và đồng thời đề xuất các giải pháp giải quyết thỏa đáng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại.

1. Khái niệm khiếu nại

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại 2011, khiếu nại là hành động của công dân, cơ quan, tổ chức, hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục quy định bởi Luật khiếu nại 2011. Hành động này nhằm đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, khiếu nại cũng có thể liên quan đến quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Lý do khiếu nại xuất phát khi người khiếu nại cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật và gây xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân. Khi đó, họ mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét lại để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của họ.

Xem thêm bài viết: Đền bù không thoả đáng: Điều gì làm nên sự không hài lòng

 

Khái niệm khiếu nại
Khái niệm khiếu nại

2. Trình tự khiếu nại bồi thường đất không thỏa đáng

Một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề không đồng ý do đền bù không thỏa đáng đó là khiếu nại đến người trực tiếp ra quyết định bồi thường đất không thỏa đáng đó.

Khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quá trình giải quyết vấn đề bồi thường và tái định cư theo quy định pháp luật có thể gặp phải những khó khăn. Luật Ánh Ngọc xin cung cấp cho bạn hướng dẫn về trình tự "khiếu nại bồi thường đất không thỏa đáng".

Bước 1: Khiếu nại lần đầu

Người khiếu nại có thể nộp đơn khiếu nại hoặc trực tiếp khiếu nại tới cơ quan và cá nhân có thẩm quyền giải quyết, tùy thuộc vào quyết định thu hồi đất. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về cơ quan, cá nhân đã ra quyết định:

 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với quyết định thu hồi đất của UBND cấp tỉnh;
 • Chủ tịch UBND cấp huyện đối với quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện.

Trong thời hạn 10 ngày, cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo thụ lý và có thể giải quyết khiếu nại trong 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vụ việc phức tạp). Sau khi có quyết định, cơ quan gửi thông báo cho người khiếu nại, và nếu người đó đồng ý, quá trình kết thúc. Trong trường hợp không đồng ý hoặc hết thời hạn mà khiếu nại chưa được giải quyết, người khiếu nại có thể tiến hành khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính.

Bước 2: Khiếu nại lần hai

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại lần đầu không giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định, người đó có thể nộp đơn khiếu nại lần hai đến cơ quan cấp trên. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thuộc về cơ quan cấp trên, lãnh đạo cấp trên trực tiếp của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Cơ quan cấp trên (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh) sẽ thụ lý, gửi thông báo trong 10 ngày, và giải quyết khiếu nại trong 45 ngày (hoặc 60 ngày đối với vụ việc phức tạp). Sau khi có quyết định, cơ quan thông báo cho người khiếu nại, và nếu người đó đồng ý, quá trình kết thúc. Trong trường hợp không đồng ý hoặc hết thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết, người khiếu nại có thể tiến hành khởi kiện vụ án hành chính.

Bước 3: Khởi kiện vụ án hành chính

Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết, có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Xem thêm bài viết: Đất trong quy hoạch có bán được không? Mua bán đất như thế nào?

3. Hướng dẫn viết đơn khiếu nại bồi thường đất không thỏa đáng

Đơn khiếu nại đền bù không thỏa đáng gồm những nội dung như sau:

 • Họ và tên của Quý khách hàng
 • Địa chỉ của Quý khách hàng;
 • Số CMND của Quý khách hàng;
 • Ngày cấp, Nơi cấp;
 • Chủ đề: Đơn Khiếu nại Đền bù đất đai;
 • Mục kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại - Địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
 • Tôi là [Họ và tên của Quý khách hàng], hiện đang cư trú tại [Địa chỉ của Quý khách hàng], số CMND [Số CMND của Quý khách hàng];
 • Tôi viết đơn này nhằm khiếu nại về việc đền bù đất đai, liên quan đến quyết định thu hồi đất của cơ quan [Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại], có địa chỉ tại [Địa chỉ của tổ chức, cá nhân bị khiếu nại];
 • Tóm tắt nội dung khiếu nại: [Trình bày chi tiết về tình huống đền bù đất đai. Mô tả các thông tin liên quan như diện tích đất, mục đích sử dụng, giá trị đất, và bất kỳ thông tin nào có liên quan];
 • Cơ sở của khiếu nại: [Tiếp theo, quý khách hàng có thể mô tả các cơ sở, bằng chứng hỗ trợ khiếu nại, như hợp đồng sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất, và bất kỳ tư liệu nào khác có thể làm sáng tỏ vấn đề];
 • Yêu cầu giải quyết khiếu nại: [Tiếp theo, quý khách hàng nên đưa ra những yêu cầu cụ thể về giải quyết khiếu nại, ví dụ như đề xuất mức đền bù cụ thể, yêu cầu xem xét lại quyết định thu hồi đất, và mọi điều kiện khác quý khách hàng đều mong muốn];
 • Tôi mong rằng cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và giải quyết nhanh chóng vấn đề này để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tôi;
 • Trân trọng: [Chữ ký của Quý khách hàng].

Lưu ý: Đơn này cần được điền đầy đủ thông tin và có thể cần được ký và công chứng trước khi gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn sau:

 

Đơn khiếu nại
Đơn Khiếu nại (Sưu tầm)


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác