Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND


Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND
Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND là một quá trình được quy định chặt chẽ theo các văn bản pháp luật tại Việt Nam. Tổng cộng có năm bước chính trong quy trình này.

Quy trình hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND

Quy trình hòa giải tập trung chủ yếu ở cấp xã. Về các văn bản pháp luật đối chiếu, quy trình hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013. Ngoài ra, bạn đọc có thể xem thêm tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết hơn về vấn đề này.

Tình huống: Trong một xã nọ, 02 hộ hai hộ gia đình (A và B) tranh chấp về mốc giới và ranh giới đất đai. Hộ gia đình A cho rằng một phần đất mà họ đang sử dụng thuộc về họ, trong khi hộ gia đình B khẳng định rằng đó là đất của họ từ lâu. Cả 02 bên đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ quyết định thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã. Như vậy, họ sẽ trải qua 01 "quy trình hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND" như sau:

Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai không có quy định cụ thể về giấy tờ, nhưng thường bao gồm đơn yêu cầu, các giấy tờ về quyền sử dụng đất, và thông tin khác. UBND cấp xã sau khi nhận hồ sơ thực hiện thẩm tra, xác minh nguyên nhân tranh chấp và thu thập tài liệu.

Xem thêm bài viết: Giải quyết tranh chấp đất đai về lối đi chung với hàng xóm

 

Hồ sơ yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai
Hồ sơ yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai

Bước 2: Lập hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai

Hội đồng hòa giải được thành lập theo quy định của Luật Đất đai 2013. Đối tượng tham gia bao gồm các cơ quan chức năng, đại diện cộng đồng và bên tranh chấp. Tổ chức cuộc họp hòa giải sau khi mời các bên liên quan và đảm bảo sự hiện diện của tất cả.

Xem thêm bài viết: Giải quyết tranh chấp đất đai - Sự quan trọng của Luật sư uy tín

 

Thành phần của hội đồng hòa giải
Thành phần của hội đồng hòa giải

Bước 3: Cuộc họp hòa giải

Hội đồng hòa giải tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các bên tranh chấp và các thành viên khác. Trước cuộc họp, UBND cấp xã gửi thư mời và thông báo đến các bên. Nếu một bên vắng mặt, cuộc họp có thể hoãn lại. Nếu mọi bên không đồng ý, quá trình hòa giải sẽ không thành.

Xem thêm bài viết: Quy định pháp luật về án phí trong vụ án tranh chấp đất đai

 

Quy trình họp hòa giải tranh chấp đất đai
Quy trình họp hòa giải tranh chấp đất đai

Bước 4: Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

Kết quả hòa giải được lập thành biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, và nội dung cuộc họp. Biên bản chứa các ý kiến và thỏa thuận giữa các bên. Nếu một bên không đồng ý, sẽ có biên bản ghi chú và đưa vào hồ sơ.

 

Nội dung biên bản hòa giải
Nội dung biên bản hòa giải

Bước 5. Xử lý kết quả hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã

  • Hòa giải thành: UBND cấp xã thông báo vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý thay đổi ranh giới đất.
  • Hòa giải không thành: UBND lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền tiếp theo.

 

Xử lý kết quả hòa giải
Xử lý kết quả hòa giải


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác