Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở đâu?


Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở đâu?
Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, sự giao lưu hợp tác giữa các quốc gia thì quan hệ hôn nhân giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài ngày càng gia tăng. Điều này tạo ra sự giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội giữa các quốc gia, gắn kết tình hữu nghị giữa các nước. Vậy đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là gì? Thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở đâu là đúng, hợp pháp thì hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu trong bài viết này.

Chào Luật sư Luật Ánh Ngọc, tôi hiện đang làm việc ở gần cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh, tôi có quen và yêu với một bạn nữ là người Trung Quốc và chúng tôi muốn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Tôi cần phải nộp hồ sơ đăng ký kết hôn đến cơ quan nào để thực hiện thủ tục này, mong luật sư giải đáp cho tôi.

1. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

Khái niệm đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Khái niệm đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

1.1. Như thế nào là có yếu tố nước ngoài?

Theo Khoản 25 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 thì quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình:

- Giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài: Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài và người không quốc tịch.

- Giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam: Là công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam.

- Giữa người Việt Nam với nhau mà có ít nhất một bên định cư ở nước ngoài;

- Giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Ví dụ: Công dân Việt Nam kết hôn với công dân Pháp tại cơ quan có thẩm quyền của Pháp và theo pháp luật của Pháp. Sau khi kết hôn họ về Việt Nam sinh sống. Quan hệ giữa hai bên là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Như vậy, trường hợp của bạn có thể được coi là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài thuộc trường hợp giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài (cụ thể ở đây là người Trung Quốc).

1.2. Khái niệm đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Hiện nay, Luật Hôn nhân và gia đình cũng như các văn bản hướng dẫn chưa có quy định cụ thể về khái niệm kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng như đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài mà chỉ đưa ra giải thích về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên từ các khái niệm về kết hôn, đăng ký kết hôn và yếu tố nước ngoài đã được quy định như: 

Đăng ký kết hôn là ghi vào Sổ đăng ký kết hôn để chính thức công nhận nam nữ là vợ chồng trước pháp luật. Đăng ký kết hôn là hoạt động hành chính nhà nước, là thủ tục pháp lý cần thiết làm cơ sở để Nhà nước công nhận quan hệ hôn nhân của nam nữ.

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Vậy kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc nam nữ xác lập với nhau, và thực hiện đăng ký kết hôn. Trong đó có một bên là công dân Việt Nam, một bên là người nước ngoài hoặc cả hai bên là công dân VN nhưng có ít nhất một bên định cư ở nước ngoài hoặc cả hai bên đều là người nước ngoài nhưng thường trú ở VN và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của VN. 

Trường hợp hai bên muốn đăng ký kết hôn tại Việt Nam mà có 1 trong các yếu tố trên thì được coi là đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Như vậy, khi bạn muốn tiến hành đăng ký kết hôn, mà người bạn muốn kết hôn là người Trung Quốc tại Việt Nam, tức là cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mình sẽ ghi vào sổ đăng ký kết hôn và công nhận hai bạn là vợ chồng hợp pháp. Trường hợp này được gọi là đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

2.Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

2.1.Nguyên tắc áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Theo quy định tại Điều 122 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì việc áp dụng pháp luật đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phải tuân theo các nguyên tắc sau:

- Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định khác.

- Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

- Trong trường hợp Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng, nếu việc áp dụng đó không trái với các nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 2 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Trong trường hợp pháp luật nước ngoài dẫn chiếu trở lại pháp luật Việt Nam thì áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam.

- Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có dẫn chiếu về việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài được áp dụng.

- Mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan có nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật hôn nhân gia đình về điều kiện kết hôn.

Với các nguyên tắc này, chúng ta có thể hiểu là khi mà bạn muốn đăng ký kết hôn ở Việt Nam thì các bạn phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hôn nhân và gia đình. Gồm các điều kiện về đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như nam thì phải từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do hai bạn tự nguyện quyết định; hai bạn không ai bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc các trường hợp cấm (kết hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn,….). Hơn nữa, bạn nữ là người Trung Quốc cũng phải tuân thủ quy định về điều kiện của pháp luật Trung Quốc, theo đó công dân Trung Quốc nếu là nam phải từ 22 tuổi, nữ từ 20 tuổi trở lên mới được đăng ký kết hôn (Điều 6 Luật hôn nhân và gia đình Trung Quốc).

Như vậy, để có thể thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì bạn và bạn nữ người Trung Quốc phải đảm bảo các điều kiện này, khi đó nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền mới được chấp nhận.

2.2. Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài?

Theo Điều 13 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thì việc kết hôn mà đăng ký tại cơ quan hộ tịch không đúng thẩm quyền có thể không có hiệu lực. Do vậy việc đăng ký tại cơ quan hộ tịch đúng thẩm quyền là đặc biệt quan trọng.

Bởi vì sự quan trọng của việc đăng ký kết hôn tại đúng cơ quan có thẩm quyền, nên chúng ta cần phải biết được như sau:

Nếu cả hai bên nam nữ là người Việt Nam cư trú tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú của một trong hai bên có thẩm quyền đăng ký kết hôn.

Đối với trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, tức là một trong hai bên nam nữ là người nước ngoài, công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định như sau:

-Từ ngày 31/12/2015 trở về trước: Sở Tư pháp (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Trường hợp ngoại lệ:

Những người chỉ lưu trú có thời hạn tại nước ngoài, ví dụ: sinh viên đi du học tại nước ngoài, nhân viên của công ty Việt Nam được cử đi làm việc có thời hạn tại chi nhánh của công ty ở nước ngoài (ví dụ: Vietnam Airlines) có thể kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

-Từ ngày 01/01/2016: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Hơn nữa, theo Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam ở khu vực biên giới thực hiện việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.

- Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước tiếp nhận.

Như vậy, hiện nay Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn cho những trường hợp có yếu tố nước ngoài. Đối với khu vực biên giới thì do Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện. Cho nên, bạn sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì phải đến Ủy ban nhân cấp huyện, hoặc thành phố trực thuộc tỉnh nơi mà bạn cư trú, có thể là nơi thường trú hoặc tạm trú tại thời điểm bạn thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Nếu bạn là làm việc và đăng ký tạm trú ở TP Móng Cái, Quảng Ninh thì bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký kết hôn đến YBND TP Móng Cái, hoặc nếu không bạn có thể đến huyện mà mà đăng ký thường trú để nộp hồ sơ.

Xem thêm>>: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn là cơ quan nào

3. Nếu đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài không đúng cơ quan có thẩm quyền thì có bị làm sao không?

Việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài mà không đúng thẩm quyền sẽ bị xử lý như sau: Nếu có yêu cầu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước. (Điều 13 Luật hôn nhân và gia đình).

Vậy là, nếu đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền sẽ không bị xử phạt, tuy nhiên quan hệ hôn nhân của vợ chồng sẽ không được công nhận cho đến khi đăng ký lại tại cơ quan đúng thẩm quyền. Khi đăng ký lại đúng thẩm quyền thì quan hệ hôn nhân của vợ chồng sẽ được Nhà nước thừa nhận, thời điểm thừa nhận được tính từ ngày đăng ký kết hôn trước. Quy định này giúp đảm bảo quyền, lợi ích của các bên khi mà họ có thể là không biết mình đã đăng ký sai thẩm quyền, những quan hệ khác phát trình trong suốt quá trình đó sẽ được công nhận như trong thời kỳ hôn nhân và điều kiện là vợ, chồng phải thực hiện đăng ký lại tại cơ quan có đúng thẩm quyền.

Xem thêm>>: Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài mới nhất năm 2023

Trên đây là tư vấn của Luật Ánh Ngọc về cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến 0878.548.558  hoặc lienhe@luatanhngoc.vn , Luật Ánh Ngọc với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho bạn.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác