Lập trang thông tin điện tử tổng hợp: Vai trò giấy phép cấp Trung ương


Lập trang thông tin điện tử tổng hợp: Vai trò giấy phép cấp Trung ương
Để thiết lập một trang thông tin điện tử tổng hợp thì doanh nghiệp cần phải có giấy phép thiết lập từ các cơ quan có thẩm quyền. Vậy quy trình đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tại Trung ương như thế nào và vai trò của giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là gì? Hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu trong bài viết này.

1. Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

1.1. Trang thông tin điện là gì?

 

Trang thông tin điện là gì?
Trang thông tin điện là gì?

Trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.

Trang thông tin điện tử được phân loại như sau:

 • Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.
 • Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.
 • Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.
 • Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

1.2. Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Trang thông tin điện tử tổng hợp (TĐTTH) là một trang web được xây dựng với mục đích cung cấp thông tin tổng hợp về nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh, giải trí, giáo dục, y tế, chính trị, xã hội và nhiều lĩnh vực khác. Trang TĐTTH tổng hợp phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chất lượng thông tin, và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí, truyền thông.

Thiết lập trang TĐTTH tổng hợp là quá trình xây dựng, phát triển, và điều hành trang web với mục đích cung cấp thông tin chất lượng và hiệu quả với người dùng. Quá trình này bao gồm nhiều khâu như lên kế hoạch, thiết kế giao diện, viết nội dung, quản trị và bảo trì trang TĐTTH. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phục vụ mục đích của mình, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trên môi trường thông tin điện tử.

2. Điều kiện thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

Điều kiện thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Điều kiện thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây:

(1) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(2) Điều kiện về tổ chức, nhân sự:

- Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

 • Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
 • Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

- Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật: Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

(3) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định sau:

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
 • Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp, ví dụ: forum.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký tự khác nhau).
 • Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

(4) Đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật theo quy định sau:

 • Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
 • Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
 • Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
 • Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định. 

(5) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định sau:

 • Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
 • Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;
 • Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

Tổ chức, doanh nghiệp muốn thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, gồm có:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo Mẫu số 23 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP;

(2) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Lưu ý: Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

(3) Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên Mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định về điều kiện được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp sau và thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;

 • Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định;
 • Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định;
 • Đáp ứng các Điều kiện về kỹ thuật;
 • Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin;
 • Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

4. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được lập thành 01 bộ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Thẩm quyền giải quyết: 

 • Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệp không thuộc các đối tượng trên. 

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét và trả kết quả

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo Mẫu số 24 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

5. Vai trò của giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc sử dụng và truy cập thông tin qua các trang thông tin điện tử tổng hợp đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày. Để đảm bảo tính chất chính xác, đáng tin cậy và an toàn của thông tin được cung cấp trên các trang web này, việc có một giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là vô cùng quan trọng. Dưới đây là những vai trò quan trọng của giấy phép này:

 • Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp giúp đảm bảo rằng trang web hoạt động theo các quy định pháp luật về truyền thông và internet của quốc gia. Các văn bản pháp luật đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu mà các trang web cần tuân thủ và chỉ những doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật mới được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, điều này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và đúng đắn trong việc cung cấp thông tin.
 • Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đặt ra các quy định và yêu cầu pháp lý mà chủ sở hữu trang web phải tuân thủ. Điều này đảm bảo rằng các trang web hoạt động trong giới hạn của pháp luật và không vi phạm các quyền và lợi ích của người dùng và xã hội.
 • Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp giúp kiểm soát nội dung được đăng tải trên trang web. Các quy định và yêu cầu của giấy phép này có thể liên quan đến sự chính xác, tính pháp lí, đạo đức và các quyền lợi khác của người dùng. Bằng cách áp dụng những quy định này, giấy phép giúp ngăn chặn việc phổ biến thông tin sai lệch, thiếu chính xác hoặc gây hại cho người dùng.
 • Một giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cũng đóng vai trò kiểm soát nội dung vi phạm trên các trang web. Điều đó yêu cầu các trang web tuân thủ quy định về nội dung, không đăng tải thông tin vi phạm pháp luật, lừa đảo, hoặc gây hại cho người dùng.
 • Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tạo lòng tin cậy với khách hàng và người dùng. Khi một trang web được cấp giấy phép, cho thấy rằng trang web đã tuân thủ các quy định và yêu cầu cần thiết và đã được kiểm tra bởi các cơ quan chức năng. Điều này giúp tạo ra một hình ảnh uy tín và đáng tin cậy với người dùng, và thu hút sự quan tâm và tham gia của họ.

Trong trường hợp quý khách có vướng mắc về Lập trang thông tin điện tử tổng hợp: Vai trò giấy phép cấp Trung ương hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Ánh Ngọc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác