Hướng dẫn trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất mới nhất


Hướng dẫn trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất mới nhất

Tiền sử dụng đất là một trong những nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, đối với một số đối tượng đặc biệt như người có công, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, pháp luật đặt ra chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất như một chế độ ưu đãi đối với họ. Vậy làm sao để được miễn giảm tiền sử dụng đất? Trong bài viết hôm nay, Luật Ánh Ngọc xin hướng dẫn độc giả trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất mới nhất hiện nay.

1. Trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất là gì

Tiền sử dụng đất là một trong những nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Do đó, trong mọi trường hợp theo quy định, người sử dụng đất đều phải nộp 100% tiền sử dụng đất trước khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, đối với một số đối tượng chính sách, pháp luật áp dụng chế độ ưu đãi như được miễn tiền sử dụng đất hoặc giảm tiền sử dụng đất.

Như vậy, trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất là các bước người sử dụng đất phải thực hiện để được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất hoặc được giảm số phần trăm tiền sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai. Trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất được thực hiện dưa theo một số nguyên tắc nhất định:

  • Chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất một lần đối với diện tích đất trong hạn mức được nhà nước giao để làm nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Trường hợp có nhiều người thuộc đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất trong một hộ gia đình thì mức giảm tiền sử dụng đất là tổng cộng mức giảm của tất cả thành viên đó nhưng không được vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.
  • Trường hợp người sử dụng đất vừa được miễn tiền sử dụng đất vừa được giảm tiền sử dụng đất thì được miễn tiền sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm tiền sử dụng đất khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất.

2. Các trường hợp được phép thực hiện trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

 

Các trường hợp được phép thực hiện trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất
Các trường hợp được phép thực hiện trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

Do đó, tùy vào từng đối tượng cụ thể mà pháp luật quy định đối tượng nào được miễn tiền sử dụng đất, đối tượng được giảm một phần tiền sử dụng đất:

 

Mức miễn giảm tiền sử dụng đất
Mức miễn giảm tiền sử dụng đất

3. Hồ sơ thực hiện trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất gồm những gì?

3.1. Đối với người có công với cách mạng

 

Đối với người có công với cách mạng
Hồ sơ đối với người có công với cách mạng

3.2. Đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số

 

Đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
Hồ sơ đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số

3.3. Đối với hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch

 

Đối với hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch
Đối với hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu,
điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch

3.4. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội

 

Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội
Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội

Một lưu ý chung đối với hồ sơ thực hiện trình tự thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất là đối với đơn xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cần chú ý như sau:

  • Nội dung đơn phải thể hiện nội dung điều kiện nhà ở, đất ở hiện nay, đã được miễn giảm tiền sử dụng đất lần nào chưa
  • Diện tích đất ở trong hạn mức được miễn giảm tiền sử dụng đất
  • Người đề nghị thuộc đối tượng nào được miễn giảm tiền sử dụng đất
  • Mức giảm của từng trừng hợp cụ thể

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                 ............, ngày..........tháng ........năm ......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:

  • UBND huyện, thị xã, thành phố ......
  • UBND xã, phường, thị trấn .....

Họ và tên người đề nghị miễn (giảm): ……………………..........….………………....

Địa chỉ cư trú:…………………………………………………….…….........…………

Điện thoại: ……………………...………...…….............................……….......………

Đề nghị miễn (giảm) tiền sử đụng đất với lý do cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:

Thuộc diện chính sách:

Phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp do:

Thông tin về thửa đất đang đề nghị miễn, giảm:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: ..............................................................

+ Diện tích: .....................................................................................................................

+ Số tờ bản đồ: ............................................................ Số thửa: ....................................

Thông tin về các thửa đất khác (nếu có):

Thửa 1:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: ................................... Diện tích: ...........

+ Số tờ bản đồ: ....................................................... Số thửa: .........................................

Thửa 2:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: ................................... Diện tích: ...........

+ Số tờ bản đồ: ....................................................... Số thửa: .........................................

2. Cam đoan của người sử dụng đất

Tôi đã (chưa) được miễn (giảm) tiền SDĐ: ....................................................................

Tôi đã (chưa) được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao nhà tình nghĩa, bán nhà thuộc SHNN, không thu tiền sử dụng đất: .............................................

Tôi cam đoan những điều trình bày trên là đúng sự thật, nếu gian dối tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) …………......

(2) .........................

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM

                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

  Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú:

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

4. Trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

 

Trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất
Trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất

Có thể bạn quan tâm: Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có bị Nhà nước thu hồi không?

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về trình tự, thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất mới nhất hiện nay. Tùy thuộc vào việc người thực hiện thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất là ai mà quá trình thực hiện thủ tục sẽ phức tạp khác nhau. Nếu quý độc giả còn vấn đề thắc mắc hoặc có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trên, Luật Ánh Ngọc với đội ngũ luật sư, chuyên viên sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác