Hồ sơ thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ


Hồ sơ thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ
Thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài sản và sở hữu bất động sản. Đây là quá trình pháp lý mà người dùng đất hoặc chủ sở hữu tài sản cố định gắn liền với đất. Vậy quy định pháp luật về vấn đề này như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

1. Tài sản gắn liền với đất là gì?

Tài sản gắn liền với đất đề cập đến những tài sản vật chất không thể tách rời với một mảnh đất cụ thể, ví dụ như các công trình xây dựng như nhà ở, tòa nhà, cầu đường, đường sắt, đường bộ, cống hố và các công trình khác được xây trên một mảnh đất cụ thể. Đây là các tài sản không thể di chuyển hoặc tách rời một cách dễ dàng và không gây thiệt hại cho chúng.

Theo pháp luật Việt Nam, tài sản gắn liền với đất còn bao gồm các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản khác có liên quan đến đất. Các tài sản này thường được xem là cơ sở hạ tầng cho các hoạt động kinh doanh, giao thông vận tải, công nghiệp và dân cư. Việc quản lý và sử dụng tài sản gắn liền với đất cần tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn và bền vững cho môi trường và con người.

Chính vì tính quan trọng của tài sản gắn liền với đất, việc thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất là một quy trình pháp lý không thể thiếu. Thủ tục này đòi hỏi cung cấp các tài liệu liên quan, như giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, bản vẽ kỹ thuật, và thông tin về các thay đổi về tài sản. Sau khi hoàn thành quá trình bổ sung tài sản, hồ sơ quản lý đất và bất động sản sẽ được cập nhật, đảm bảo tính chính xác và pháp lý của thông tin về tài sản gắn liền với đất.

Trong phạm vi tài sản gắn liền với đất, các quyền sử dụng đất có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như quyền sử dụng đất cho mục đích nông nghiệp, quyền sử dụng đất cho mục đích công nghiệp, quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê. Các quyền sử dụng đất này cũng có thể được phân loại theo thời hạn. Ví dụ như quyền sử dụng đất dài hạn, quyền sử dụng đất ngắn hạn hoặc quyền sử dụng đất vĩnh viễn.

Việc quản lý tài sản gắn liền với đất đòi hỏi các kỹ thuật và kiến thức chuyên môn về quản lý tài sản, bao gồm cả phân tích đầu tư, quản lý rủi ro, đánh giá giá trị tài sản, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo trì và sửa chữa. Ngoài ra, việc quản lý tài sản gắn liền với đất cũng đòi hỏi sự phối hợp và tương tác giữa các đơn vị và cơ quan quản lý, để đảm bảo các hoạt động được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững nhằm thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất.

 

Tài sản gắn liền với đất là gì?
Tài sản gắn liền với đất là gì?

2. Khi nào phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ?

Việc thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất trong việc đăng ký sổ đỏ là một phần quan trọng của quản lý tài sản bất động sản và đảm bảo tính pháp lý của các tài sản này. Thủ tục này đảm bảo tính chính xác và pháp lý của thông tin về tài sản gắn liền với đất, như nhà ở, tòa nhà, cầu đường, đường sắt, đường bộ, cống hố, và nhiều công trình khác, mà không thể di chuyển hoặc tách rời dễ dàng và không gây thiệt hại cho chúng. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo quyền sở hữu và quản lý hiệu quả của những tài sản này.

Thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất bao gồm cả việc đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, và được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai. Quá trình này có thể thực hiện thông qua việc đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử, nhưng có giá trị pháp lý như nhau.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013, có một loạt các trường hợp mà thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất trở nên bắt buộc. Cụ thể:

 • Khi người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; thế chấp hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất;
 • Khi người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Khi xảy ra sự thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, hoặc địa chỉ của thửa đất;
 • Khi có sự thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;
 • Khi có sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
 • Khi thay đổi thời hạn sử dụng đất;
 • Khi xảy ra các thay đổi trong hình thức thuê đất hoặc giao đất theo quy định của pháp luật;
 • Khi có chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ vợ hoặc chồng thành quyền sử dụng đất chung và quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;
 • Khi thực hiện chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;
 • Khi có sự thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu bổ sung tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải trong các vụ tranh chấp đất đai, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành, hoặc văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;
 • Khi có xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế trên thửa đất liền kề;
 • Khi có sự thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Việc thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất trong các tình huống trên đảm bảo rằng mọi thay đổi về tài sản gắn liền với đất được ghi nhận đầy đủ và tuân thủ quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo cách chính xác và đúng luật. Điều này là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tính pháp lý của sổ đỏ trong việc thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất.

3. Trình tục thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ

Thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ là quá trình quan trọng đối với quản lý tài sản bất động sản, đặc biệt là tài sản gắn liền với đất. Điều này đảm bảo rằng thông tin liên quan đến tài sản này được cập nhật và bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là các bước cụ thể để thực hiện thủ tục đăng ký thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ.

Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu cần.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp hồ sơ nộp chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời hạn tối đa là 03 ngày;
 • Nếu người sử dụng đất muốn thay đổi mục đích sử dụng đất và đăng ký biến động liên quan, họ có thể thực hiện cả hai thủ tục này cùng một lúc.

Bước 3: Đợi cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, và nhận lại "Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ". Nếu hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thì Ủy ban này phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ.

Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, họ sẽ tiến hành các công việc sau:

 • Trích đo địa chính thửa đất trong trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất, hoặc khi chưa có bản đồ địa chính;
 • Đối với trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, hoặc cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng, họ sẽ gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý và cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
 • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
 • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Họ cũng thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường nếu cần;
 • Chỉnh lý và cập nhật thông tin về biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 5: Người sử dụng đất nhận kết quả tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu hồ sơ đã được nộp tại cấp xã. Kết quả này sẽ được trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Điều này đảm bảo tính chính xác và pháp lý của sổ đỏ, cung cấp thông tin cụ thể và đáng tin cậy về tài sản gắn liền với đất trong thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất.

Xem thêm bài viết: Giấy cho vay tiền viết tay có hợp pháp không?

 

Trình tục thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ
Trình tục thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ

4. Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ

Để thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ, người sử dụng đất cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (đã sửa đổi bởi Điều 7 của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05/12/2017), hồ sơ này bao gồm:

Đơn đăng ký:

 • Đơn này sẽ đăng ký việc thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đơn này phải tuân thủ theo Mẫu số 04a/ĐK.

Giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

 • Đây là một trong các giấy tờ được quy định cụ thể tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Các giấy tờ này phải được kèm theo hồ sơ.

Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất:

 • Sơ đồ này cần được bổ sung trong trường hợp giấy tờ về quyền sở hữu thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất không có sơ đồ tài sản phù hợp với tình trạng hiện tại. Sơ đồ này phải minh họa một cách rõ ràng thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất

Giấy chứng nhận đã cấp (sổ đỏ):

 • Điều này đảm bảo rằng tài sản đã được đăng ký và có sổ đỏ cập nhật.

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính:

 • Nếu có các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất, các chứng từ liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính cũng cần được bổ sung.

Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất:

 • Nếu người sở hữu công trình không phải là người sử dụng đất (tức là không phải là người đứng tên trên sổ đỏ), thì cần có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất cho việc xây dựng công trình. Điều này cần được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Bằng cách tuân theo quy định này, người sử dụng đất có thể thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ một cách đúng quy trình và pháp lý.

5. Những điều cần lưu ý khi làm thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất

Khi thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ, có một số điều quan trọng cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác, pháp lý và suôn sẻ của quy trình. Dưới đây là những điều cần được xem xét:

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: Đầu tiên, người sử dụng đất cần đảm bảo rằng hồ sơ đăng ký thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất phải hoàn chỉnh và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc cung cấp đủ các giấy tờ, mẫu đơn, và thông tin liên quan;
 • Kiểm tra quyền sử dụng đất: Trước khi tiến hành thủ tục bổ sung, cần kiểm tra kỹ quyền sử dụng đất và các thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất. Điều này đảm bảo rằng bạn có quyền thực hiện các biến động và thay đổi cần thiết trong hồ sơ;
 • Tuân thủ quy định về sơ đồ: Nếu giấy tờ liên quan đến thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất không bao gồm sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng, bạn cần cung cấp sơ đồ này. Sơ đồ này nên được thực hiện một cách chi tiết và rõ ràng để mô tả tài sản gắn liền với đất;
 • Chấp thuận của người sử dụng đất: Trong trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất (tức là không phải là người đứng tên trên sổ đỏ), bạn cần có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất cho việc xây dựng công trình. Điều này đòi hỏi sự hợp tác và thỏa thuận giữa các bên liên quan thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất;
 • Xác định nghĩa vụ tài chính: Nếu có các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản gắn liền với đất, cần xác định rõ và đảm bảo rằng các chứng từ liên quan đã được bổ sung và tuân theo đúng quy định;
 • Chờ xác nhận và thông báo thuế: Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan quản lý đất đai sẽ tiến hành kiểm tra và xem xét. Nếu hồ sơ hợp lệ, họ sẽ xác nhận thay đổi vào sổ đỏ và thông báo về nghĩa vụ tài chính hoặc thuế nếu cần thiết;
 • Đảm bảo tính pháp lý: Quá trình thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất phải tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành. Cần luôn tư vấn với luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính pháp lý của quá trình này;
 • Thời hạn và phí: Thành thử, cần kiểm tra thời hạn và phí liên quan đến thủ tục bổ sung. Tuân thủ thời hạn sẽ đảm bảo rằng bạn không mất quyền sử dụng đất và thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất
 • Đón nhận kết quả: Cuối cùng, bạn cần nhận kết quả của quá trình thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của sổ đỏ. Nếu có bất kỳ điều gì không rõ ràng, bạn nên tư vấn với cơ quan quản lý đất đai hoặc luật sư để giải quyết.

 

Những điều cần lưu ý khi làm thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất
Những điều cần lưu ý khi làm thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất

Để tìm hiểu chi tiết hơn về các giấy tờ nhà đất, Quý khách hàng có thể tham khảo bài viết Những giấy tờ nào có thể chứng minh nguồn gốc đất mình đang sử dụng. Nếu có bất cứ thắc mắc pháp lý cần được tư vấn, liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ tốt nhất!


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác