Hợp đồng mẫu: Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ


Hợp đồng mẫu: Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ
Bài viết này sẽ giới thiệu về một "Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ," là một công cụ quan trọng cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức cần thuê dịch vụ bảo vệ. Hợp đồng này chứa các điều khoản và điều kiện quan trọng để đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ bảo vệ diễn ra một cách hợp pháp, hiệu quả và an toàn.

1. Hợp đồng dịch vụ là gì?

Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: "Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ."

Thêm vào đó, Điều 514 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đối tượng của hợp đồng dịch vụ như sau:

Điều 514. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ
Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.”

Như vậy, hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

Ví dụ về hợp đồng dịch vụ:

  • Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý

  • Hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện

  • Hợp đồng dịch vụ đào tạo nghề

  • Hợp đồng dịch vụ làm đẹp/phẫu thuật thẩm mỹ

  • Hợp đồng dịch vụ ca hát

Có thể bạn quan tâm:

Dịch vụ làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm chất lượng

Dịch vụ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm toàn quốc

Dịch vụ đăng ký quảng cáo thực phẩm chức năng uy tín

2. Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lí nhất định và giao kết quả cho bên thuê dịch vụ.

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng có đền bù. Bên thuê dịch vụ phải trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ, khi bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện công việc và mang lại kết quả như đã thỏa thuận.

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng song vụ. Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lí theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ, bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả công việc và trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ.

 

Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ
Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

 

3. Hình thức của hợp đồng dịch vụ

Hình thức của hợp đồng dịch vụ được quy định tại Điều 74 Luật Thương mại 2005

“Điều 74. Hình thức hợp đồng dịch vụ

1. Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.”

Như vậy, hình thức của hợp đồng dịch vụ sẽ do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, cần lưu ý một số loại hợp đồng dịch vụ sẽ phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật. 

4. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ

Dưới đây là một hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ mà Luật Ánh Ngọc đã soạn thảo giúp khách hàng để bạn đọc tham khảo.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ

 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ
Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ

 

Điều 1. Dịch vụ bên A cung cấp cho bên B

 

Điều 1. Dịch vụ bên A cung cấp cho bên B
Điều 1. Dịch vụ bên A cung cấp cho bên B

 

Điều 2. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ

 

Điều 2. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ
Điều 2. Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ

 

Điều 3. Trách nhiệm chung

 

Điều 3. Trách nhiệm chung
Điều 3. Trách nhiệm chung

 

Điều 4. Các trường hợp miễn trách nhiệm và không miễn trách nhiệm

 

Điều 4. Các trường hợp miễn trách nhiệm và không miễn trách nhiệm
Điều 4. Các trường hợp miễn trách nhiệm và không miễn trách nhiệm

 

Điều 5. Điều khoản vi phạm 

 

Điều 5. Điều khoản vi phạm 
Điều 5. Điều khoản vi phạm 

 

Điều 6. Bồi thường thiệt hại

 

Điều 6. Bồi thường thiệt hại
Điều 6. Bồi thường thiệt hại

 

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

 

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
Điều 7. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

 

Điều 8. Giá cả và phương thức thanh toán

 

Điều 8. Giá cả và phương thức thanh toán
Điều 8. Giá cả và phương thức thanh toán

 

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

 

Điều 9. Giải quyết tranh chấp
Điều 9. Giải quyết tranh chấp

 

Điều 10. Điều khoản chung

 

Điều 10. Điều khoản chung
Điều 10. Điều khoản chung

 

5. Tải mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ

Click để xem chi tiết Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ: Tải Mẫu Hợp đồng

Để được tư vấn cụ thể về hợp đồng bạn ký kết, liên hệ với Luật Ánh Ngọc ngay hôm nay!

 

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác