Mẫu hợp đồng dịch vụ định cư cập nhật mới nhất


Mẫu hợp đồng dịch vụ định cư cập nhật mới nhất
Du học? Làm việc ở nước ngoài? Làm sao để việc định cư trở nên hợp pháp? Tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ định cư để được hỗ trợ tốt nhất! Nếu Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc pháp lý nào, liên hệ ngay với Luật Ánh Ngọc để được hỗ trợ sớm nhất!

1. Hợp đồng là gì?

Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: "Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự".

Hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam là một thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên với mục đích tạo ra quyền, nghĩa vụ pháp lý đối với các bên trong mối quan hệ kinh doanh, tài chính của cá nhân. Hợp đồng này có tính pháp lý cao và được quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2015 của Việt Nam. Các yếu tố cần có trong một hợp đồng dân sự bao gồm:

- Sự đồng ý giữa các bên về các điều khoản của hợp đồng

- Mục đích của hợp đồng phải hợp tác pháp

- Các nghĩa vụ và quyền của các bên trong hợp đồng phải rõ ràng cụ thể

- Hợp đồng phải được lập thành văn bản và đầy đủ thông tin về các bên nội dung thời gian địa điểm thực hiện

Các bên phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi thực hiện hợp đồng việc lập hợp đồng dân sự là rất quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia nếu có tranh chấp xảy ra hợp đồng sẽ là căn cứ để giải quyết vấn đề theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Hợp đồng dịch vụ định cư là gì?

Hợp đồng cung ứng dịch vụ là thỏa thuận, theo đó, một bên (bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận (quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật Thương Mại 2005)..

Hợp đồng dịch vụ định cư là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên cung ứng dịch vụ với khách hàng về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc giúp khách hàng thực hiện các thủ tục định cư ở nước ngoài. Hợp đồng dịch vụ định cư được xác lập nhằm ghi nhận thông tin các bên, thỏa thuận quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý giữa bên cung ứng dịch vụ và người lao động. Hợp đồng vừa là 1 trong những căn cứ giúp khách hàng có thể nhập cảnh hợp pháp vừa là giấy tờ chứng minh bên cung ứng dịch vụ không đưa người trái phép sang nước khác.

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ định cư 

3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ 

  • Có quyền nhận kết quả công việc mà nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện.
  • Bên thuê dịch vụ có quyền yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ thực hiện công việc hai bên thỏa thuận.
  • Người thuê dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu các bên đồng ý hoặc yêu cầu thực hiện dịch vụ.
  • Người thuê dịch vụ phải trả thù lao cho nhà cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận khi thiết lập hợp đồng cung cấp dịch vụ. Thù lao được thanh toán sau khi hoàn thành dịch vụ, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.
  • Trong trường hợp dịch vụ không đạt như thỏa thuận hoặc việc thực hiện không hoàn thành đúng thời hạn do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ, người thuê dịch vụ có quyền giảm thù lao và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ

  • Bên cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu người thuê dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện dịch vụ vì lợi ích của người thuê dịch vụ.
  • Được phép thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của người thuê dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của người thuê dịch vụ nếu chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho người thuê dịch vụ, nhưng phải thông báo ngay cho người thuê dịch vụ biết.
  • Nhà cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu người thuê dịch vụ trả thù lao theo thỏa thuận trong hợp đồng.
  • Bên cung cấp dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu bên thuê dịch vụ không thực hiện nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của các bên đã cam kết.

4. Hợp đồng dịch vụ định cư mẫu

Hợp đồng dịch vụ định cư 

 

Hợp đồng dịch vụ định cư 
Hợp đồng dịch vụ định cư 

 

Căn cứ

 

Căn cứ
Căn cứ

Điều 1. Nội dung dịch vụ 

 

Điều 1. Nội dung dịch vụ 
Điều 1. Nội dung dịch vụ 

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm của Công ty TNHH xuất khẩu lao động Úc 

 

Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm của Công ty TNHH xuất khẩu lao động Úc 
Điều 2. Quyền lợi và trách nhiệm của Công ty TNHH xuất khẩu lao động Úc 

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng

 

Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng
Điều 3. Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng 

 

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng 
Điều 4. Chấm dứt hợp đồng 

Điều 5. Điều khoản chung

 

Điều 5. Điều khoản chung
Điều 5. Điều khoản chung

Ký tên

 

Ký tên
Ký tên

5. Tải Mẫu Hợp đồng dịch vụ định cư

Click để xem chi tiết: Tải Mẫu Hợp đồng dịch vụ định cư

>> Có thể bạn quan tâm: Bảo vệ quyền lợi và tránh rủi ro cho các bên trong Hợp đồng dịch vụ

Để được tư vấn cụ thể về hợp đồng bạn ký kết, liên hệ với Luật Ánh Ngọc ngay hôm nay!


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác