Quy định tối thiểu về lối đi chung theo pháp luật hiện hành?


Quy định tối thiểu về lối đi chung theo pháp luật hiện hành?
Lối đi chung là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực bất động sản, nhưng pháp luật hiện không có quy định cụ thể về kích thước tối thiểu của nó. Quyết định về kích thước tối thiểu của lối đi chung thường được các bên liên quan thỏa thuận hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định.

1. Giới thiệu về quy định tối thiểu về lối đi chung

Lối đi chung là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực bất động sản, đóng vai trò quyết định đối với sự thuận tiện và hợp pháp của việc sử dụng đất. Việc xác định kích thước tối thiểu của lối đi chung theo quy định tối thiểu về lối đi chung là một yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho các bên liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về quy định tối thiểu về lối đi chung và tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực bất động sản.

Lối đi chung trong bất động sản - Sự quyết định quan trọng: Lối đi chung, trong bất động sản, đề cập đến phần đất được cắt ra để làm lối đi ra đường giao thông công cộng. Đây không chỉ là một khái niệm pháp lý, mà còn liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của mọi người. Từ việc ra vào nhà, di chuyển đến công việc, mua sắm và các hoạt động khác, lối đi chung chính là cầu nối kết nối cộng đồng với môi trường xung quanh.

Tầm quan trọng của việc xác định kích thước tối thiểu: Việc xác định kích thước tối thiểu của lối đi chung không chỉ đảm bảo sự thuận tiện trong việc di chuyển mà còn đảm bảo tính công bằng cho tất cả các bên. Nếu kích thước quá nhỏ, việc đi lại có thể trở nên khó khăn và không thuận tiện cho người dùng. Ngược lại, nếu quá lớn, nó có thể dẫn đến lãng phí không gian và tài nguyên.

Quy định tối thiểu về lối đi chung chính là điểm nóng trong việc đảm bảo tính hợp pháp và công bằng của lối đi chung. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào các quy định và quyền, trách nhiệm của các bên liên quan đối với việc xác định kích thước tối thiểu của lối đi chung trong các phần tiếp theo của bài viết này.

Giới thiệu về quy định tối thiểu về lối đi chung
Giới thiệu về quy định tối thiểu về lối đi chung

2. Khái niệm lối đi chung và lối đi qua

Khái niệm lối đi chung và lối đi qua trong pháp luật bất động sản

Lối đi chung và lối đi qua là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Chúng có sự khác biệt về ý nghĩa và quy định tối thiểu về lối đi chung. Trong mục này, chúng ta sẽ trình bày chi tiết về khái niệm của cả hai và sự khác biệt giữa chúng theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò và quyền lợi của lối đi chung và lối đi qua.

Khái niệm lối đi chung

Lối đi chung là một phần của bất động sản được dùng để kết nối các thửa đất hoặc căn nhà với đường giao thông công cộng. Nó có thể được hình thành từ lối mòn đã tồn tại từ lâu đời hoặc do các chủ sử dụng đất cắt ra để tạo ra ranh giới sử dụng đất giữa các thửa đất liền kề. Tuy khái niệm này không được pháp luật định nghĩa cụ thể, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tiện nghi và tiện lợi cho cư dân.

Lối đi chung thường xuất hiện trong các dự án bất động sản có nhiều căn hộ hoặc thửa đất liền kề. Các chủ sở hữu hoặc cư dân cần sử dụng lối đi chung để ra vào khu vực của mình hoặc tiếp cận đường công cộng.

Khái niệm lối đi qua

Khác với lối đi chung, lối đi qua được quy định tại khoản 1 Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015. Nó đề cập đến quyền của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản khác mà không có lối đi ra đường công cộng. Chủ sở hữu có quyền yêu cầu được tạo ra một lối đi qua một phần đất của người khác để tiếp cận đường công cộng.

Lối đi qua thường xảy ra trong trường hợp khi một căn nhà hoặc bất động sản nằm bên trong các tài sản khác mà không có lối đi riêng ra đường. Việc xác định và quản lý lối đi qua thường được thực hiện theo thỏa thuận hoặc thông qua quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sự khác biệt giữa lối đi chung và lối đi qua:

Tiêu chí

Lối đi chung

Lối đi qua

Nguồn gốc

Lối đi chung thường hình thành từ lối mòn hoặc do các chủ sử dụng đất cắt ra. Lối đi qua là lối đi trên bất động sản của người khác và được thỏa thuận hoặc xác định bởi cơ quan có thẩm quyền

Nội dung về đền bù

Lối đi chung thường không đòi hỏi đền bù đối với các chủ sử dụng đất lối đi qua có thể yêu cầu đền bù cho chủ sở hữu bất động sản vây bọc;
Đất mở lối đi Lối đi chung là phần đất được cắt ra để tạo lối đi Lối đi qua là lối đi trên đất của người khác
Thủ tục đăng ký Lối đi chung thường không đòi hỏi thủ tục đăng ký Lối đi qua có thể yêu cầu thỏa thuận hoặc xác định thông qua quy trình đăng ký
Người hưởng quyền Lối đi chung thường được sử dụng bởi nhiều người chung Lối đi qua là lối đi riêng của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc

Trên cơ sở những khái niệm và sự khác biệt này, chúng ta có thể thấu hiểu rõ hơn về vai trò và quyền lợi của lối đi chung và lối đi qua trong lĩnh vực bất động sản. Điều này có thể giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của họ và đảm bảo sự tiện nghi và công bằng trong việc sử dụng bất động sản.

3. Có được phép tách thửa đất khi có lối đi chung không?

Theo quy định của Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, tình huống tách thửa đất có lối đi chung vẫn có thể được thực hiện, nhưng cần tuân theo các điều kiện và quy định sau:

 • Có sổ đỏ hoặc quyền sử dụng đất/quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Tách thửa đất chỉ có thể áp dụng cho các trường hợp đã có giấy chứng nhận sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

 • Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án: Đất không được bị kê biên hoặc bất kỳ hạn chế nào để đảm bảo thi hành án;

 • Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất: Thửa đất không được bao gồm trong các trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất;

 • Tuân theo điều kiện tách thửa tại địa phương: Địa phương sẽ quy định điều kiện cụ thể về tách thửa đất, bao gồm diện tích tối thiểu, kích thước tối thiểu, và các quy định khác liên quan.

Một điều quan trọng cần lưu ý là trong trường hợp tách thửa đất có lối đi chung, phần diện tích cần được giữ lại để làm lối đi chung phải được đảm bảo. Ngoài ra, tách thửa đất cần phải tuân theo quy hoạch đất đai của địa phương nếu có.

Tóm lại, việc tách thửa đất khi có lối đi chung có thể thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện và quy định của pháp luật, bao gồm sổ đỏ hoặc quyền sử dụng đất, không có tranh chấp, và tuân theo quy định tại địa phương.

 

Có được phép tách thửa đất khi có lối đi chung không?
Có được phép tách thửa đất khi có lối đi chung không?

4. Kích thước tối thiểu của lối đi chung

Hiện nay, pháp luật không quy định một kích thước tối thiểu hoặc tối đa cho lối đi chung. Điều này là do các trường hợp cần mở lối đi chung rất đa dạng và đa phương, và việc đặt ra một kích thước cụ thể có thể gây khó khăn trong việc áp dụng và không đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 của Điều 254 trong Bộ Luật Dân sự 2015, vị trí, giới hạn về chiều dài, chiều rộng, và chiều cao của lối đi chung sẽ được quyết định bằng thỏa thuận của các bên liên quan. Thỏa thuận này cần đảm bảo tính thuận tiện trong việc đi lại và tránh tạo ra phiền hà cho bất kỳ bên nào. Trong trường hợp có tranh chấp về lối đi, bất kỳ bên nào có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định kích thước cụ thể của lối đi.

Nếu bất động sản được chia thành nhiều phần thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của các bên khác nhau, thì khi chia, cần dành lối đi cần thiết cho người ở phía trong, và lối đi này phải đảm bảo có một mặt cắt ngang tối thiểu theo quy định của từng địa phương.

Tóm lại, pháp luật không quy định kích thước cụ thể của lối đi chung. Việc xác định kích thước của lối đi chung sẽ dựa vào thỏa thuận giữa các bên hoặc có thể yêu cầu sự can thiệp của Tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền để xác định kích thước sao cho việc đi lại thuận tiện và không gây phiền hà cho các bên. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

5. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan

Trong quá trình xác định kích thước tối thiểu của lối đi chung, các bên liên quan đóng vai trò quan trọng và có quyền và trách nhiệm riêng. Dưới đây là mô tả về quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đối với việc xác định kích thước tối thiểu của lối đi chung theo quy định của pháp luật.

 • Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu bất động sản
 • Quyền: Chủ sở hữu bất động sản có quyền tham gia vào quyết định về kích thước tối thiểu của lối đi chung. Họ có thể đề xuất kích thước dựa trên nhu cầu sử dụng của họ và cơ hội phát triển bất động sản của mình;
 • Trách nhiệm: Chủ sở hữu bất động sản có trách nhiệm tuân thủ các quy định tối thiểu về lối đi chung và tham gia vào quá trình thỏa thuận về kích thước tối thiểu của lối đi chung. Họ cũng phải chấp nhận quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu không thể đạt được thỏa thuận.
 • Quyền và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền
 • Quyền: Cơ quan có thẩm quyền có quyền xác định kích thước tối thiểu của lối đi chung trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận hoặc xảy ra tranh chấp. Họ cũng có quyền yêu cầu thông tin và hồ sơ liên quan để đưa ra quyết định chính xác;
 • Trách nhiệm: Cơ quan có thẩm quyền phải đảm bảo quyết định của họ phù hợp với quy định tối thiểu về lối đi chung và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Họ cũng cần công bố quyết định của mình và có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ của các bên.
 • Quyền và trách nhiệm của cư dân và người sử dụng lối đi chung
 • Quyền: Cư dân và người sử dụng lối đi chung có quyền yêu cầu một lối đi an toàn và thuận tiện. Họ có quyền bảo vệ quyền lợi của mình liên quan đến lối đi chung;
 • Trách nhiệm: Họ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tối thiểu về lối đi chung và không gây phiền hà hoặc ngăn chặn việc sử dụng hợp pháp của người khác.

Tóm lại, việc xác định kích thước tối thiểu của lối đi chung đòi hỏi sự hợp tác và thỏa thuận giữa các bên liên quan. Mỗi bên đều có quyền và trách nhiệm riêng để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của họ được bảo vệ. Các quy định tối thiểu về lối đi chung và quyết định của cơ quan có thẩm quyền đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng quy định tối thiểu về lối đi chung.

 

Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan
Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan

6. Xử lý hành vi lấn chiếm lối đi chung

Trong việc bảo vệ tính công bằng và quyền lợi của các bên liên quan đối với lối đi chung, việc xử lý hành vi lấn chiếm lối đi chung là rất quan trọng. Dưới đây là cách mà pháp luật xử lý hành vi này, bao gồm các mức phạt khác nhau tùy thuộc vào tính chất của vi phạm.

 • Xử phạt đối với vi phạm xây dựng và lấn chiếm không gian quản lý
 • Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ: Đối với những trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ trái phép, vi phạm lối đi chung, người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt này;
 • Phạt tiền từ 100 - 120 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác: Đối với vi phạm trong các khu vực đặc biệt, mức phạt sẽ cao hơn để bảo vệ di sản và môi trường;
 • Phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng: Đối với các công trình quy mô lớn, mức phạt sẽ tăng lên để đảm bảo tính an toàn và thẩm định.
 • Xử phạt vi phạm quy định sử dụng và khai thác đất dành cho đường bộ
 • Phạt tiền từ 100 - 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200 - 400.000 đồng đối với tổ chức: Đối với vi phạm như bán hàng rong trái quy định tối thiểu về lối đi chung hoặc phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trái quy định;
 • Phạt tiền từ 500.000 - 01 triệu đồng đối với cá nhân, từ 01 - 02 triệu đồng đối với tổ chức: Đối với vi phạm như dựng cổng chào trái quy định tối thiểu về lối đi chung hoặc treo băng rôn, biểu ngữ trái phép;
 • Phạt tiền từ 02 - 03 triệu đồng đối với cá nhân, từ 04 - 06 triệu đồng đối với tổ chức: Đối với vi phạm như dựng rạp, lều quán, cổng ra vào trái quy định tối thiểu về lối đi chung hoặc sử dụng lòng đường đô thị, hè phố một cách trái phép.
 • Xử phạt vi phạm quy định đối với lối đi chung
 • Việc xử lý hành vi lấn chiếm lối đi chung còn phụ thuộc vào tính chất cụ thể của vi phạm và quy định tối thiểu về lối đi chung tại từng địa phương. Mức phạt có thể thay đổi tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm và quy định tối thiểu về lối đi chung địa phương.

Tóm lại, việc xử lý hành vi lấn chiếm lối đi chung là rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo tính công bằng trong việc sử dụng lối đi chung. Mức phạt sẽ phụ thuộc vào tính chất của vi phạm và quy định tối thiểu về lối đi chung tại từng địa phương, nhằm đảm bảo tuân thủ và quản lý chặt chẽ trong việc sử dụng lối đi chung.

7. Tóm tắt toàn bộ nội dung

Quy định pháp luật về lối đi chung trong tình hình tách thửa đất là cần thiết và hợp lý để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan. Hiện nay, pháp luật tại Việt Nam đã cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc xác định kích thước, điều kiện và quyền của mỗi bên khi có sự sử dụng chung lối đi.

Như đã đề cập trong Điều 254 và Điều 43 của Bộ luật Dân sự 2015, việc xác định kích thước lối đi chung sẽ được thỏa thuận hoặc yêu cầu giải quyết thông qua Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Các điều kiện tách thửa đất cũng được quy định cụ thể, đảm bảo rằng quy trình này diễn ra một cách công bằng và minh bạch.

Ngoài ra, quy định về lối đi chung còn giúp bảo vệ quyền sử dụng và quyền sở hữu của người sở hữu và người sử dụng đất, đồng thời đảm bảo tính thuận tiện và an toàn trong việc đi lại.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Quy định tối thiểu về lối đi chung theo pháp luật hiện hành? Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề bài viết, hãy liên hệ đến công ty Luật Ánh Ngọc để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi. 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác