Quảng cáo mỹ phẩm theo quy định của Luật quảng cáo mỹ phẩm hiện nay


Quảng cáo mỹ phẩm theo quy định của Luật quảng cáo mỹ phẩm hiện nay
Việc quảng cáo mỹ phẩm theo luật quảng cáo mỹ phẩm hiện nay đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và điều kiện. Luật quảng cáo mỹ phẩm xác định những nguyên tắc và hướng dẫn cụ thể về nội dung quảng cáo, điều kiện cần phải đáp ứng, và thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo. Nó cũng đặt ra yêu cầu về tính chính xác và đúng đắn của thông tin mỹ phẩm đưa ra. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo sự minh bạch trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Hãy luôn tuân thủ và thực hiện đúng luật quảng cáo mỹ phẩm để xây dựng uy tín và danh tiếng bền vững cho sản phẩm của bạn.

1. Giới thiệu

Luật quảng cáo mỹ phẩm là một khía cạnh quan trọng của ngành công nghiệp mỹ phẩm, đặc biệt khi sản phẩm mỹ phẩm ngày càng đa dạng và cạnh tranh. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của tuân thủ quy định và luật quảng cáo mỹ phẩm, chúng ta cần đi sâu vào các quy định cụ thể. Trước khi chúng ta tìm hiểu về luật quảng cáo mỹ phẩm, hãy nhớ rằng mục tiêu của quảng cáo mỹ phẩm không chỉ đơn giản là tạo ra những quảng cáo hấp dẫn mà còn cần phải bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Tuân thủ luật quảng cáo mỹ phẩm không chỉ là một trách nhiệm pháp lý mà còn là một cam kết đối với sự an toàn và chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm.

2. Luật quảng cáo mỹ phẩm

Luật quảng cáo mỹ phẩm - Điều quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp hoạc cá nhân nào muốn quảng cáo mỹ phẩm cần hiểu rõ. Luật quảng cáo mỹ phẩm dựa trên Thông tư 09/2015/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành, điều này giúp đảm bảo rằng mọi quảng cáo mỹ phẩm phải tuân thủ một loạt các quy định và yêu cầu cụ thể.

Luật quảng cáo mỹ phẩm đặt ra một số quy định quan trọng về giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, nội dung quảng cáo. Nó quy định rằng nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo và không được phép có các hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nội dung quảng cáo mỹ phẩm một cách cẩn thận và đúng quy định.

Ngoài ra, luật quảng cáo mỹ phẩm đòi hỏi rằng tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải đảm bảo ngắn gọn, thông dụng, và tuân thủ quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải đảm bảo tỷ lệ đủ lớn để đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4. Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể đọc và hiểu nội dung một cách dễ dàng.

Luật quảng cáo mỹ phẩm cũng quy định rằng mỹ phẩm phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo. Nó đặt ra ràng buộc rằng sản phẩm phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt về quảng cáo, bao gồm việc không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, và nhân viên y tế khác. Tính năng và công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm, và tính năng đã được công bố theo quy định của pháp luật quảng cáo mỹ phẩm. Điều này đảm bảo rằng quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng thông tin đánh lừa hoặc không đúng sự thật.

Những quy định cụ thể này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn xây dựng một môi trường quảng cáo mỹ phẩm rõ ràng và minh bạch. Việc tuân thủ luật quảng cáo mỹ phẩm không chỉ là một trách nhiệm pháp lý mà còn là một cam kết về chất lượng và an toàn của sản phẩm mỹ phẩm.

3. Điều kiện quảng cáo mỹ phẩm

Để quảng cáo mỹ phẩm theo luật quảng cáo mỹ phẩm, cần đáp ứng một loạt các điều kiện và tuân thủ các quy định cụ thể. Dưới đây là các điều kiện quan trọng mà bạn cần phải thỏa mãn:

 • Sở hữu đủ giấy tờ và chứng minh:
  • Đảm bảo rằng bạn sở hữu đầy đủ giấy tờ, chứng minh tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm. Điều này đòi hỏi phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Các tài liệu khác cần được cung cấp nếu nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng không có trong nội dung của phiếu công bố.
 • Tuân thủ quy định về nội dung:
  • Nội dung quảng cáo phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CPluật quảng cáo mỹ phẩm. Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác. Cần đảm bảo tính chính xác và đúng sự thật trong nội dung quảng cáo.
 • Nội dung phù hợp với tính năng và công dụng sản phẩm:
  • Một yêu cầu quan trọng là nội dung quảng cáo phải phù hợp với tính năng, công dụng của sản phẩm và phân loại sản phẩm đã được công bố theo quy định của pháp luật quảng cáo mỹ phẩm. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm không được quảng cáo vượt quá khả năng hoặc công dụng thực tế của nó.
 • Có đủ hồ sơ cần thiết:
  • Cần đảm bảo rằng bạn có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BYT. Hồ sơ này sẽ chứng minh việc đáp ứng các quy định và yêu cầu pháp lý về quảng cáo mỹ phẩm.
 • Xác nhận đơn vị quảng cáo:
  • Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.
 • Thời gian thông báo:
  • Trước khi tiến hành quảng cáo, bạn cần thực hiện việc thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo. Nếu có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cần thông báo trước.
 • Trách nhiệm công bố danh mục sản phẩm đã được cấp giấy xác nhận:
  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cần công bố danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phụ trách đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hoặc có giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực.

4. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định, bạn cần phải chuẩn bị một loạt các tài liệu và giấy tờ quan trọng. Dưới đây là các yêu cầu và tài liệu cần thiết:

 • Giấy tờ quy định tại Điều 13 Thông tư: Đây bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 09/2015/TT-BYT;
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: Đây là giấy tờ quan trọng để chứng minh tính chất của sản phẩm. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Đây là bằng chứng rằng sản phẩm của bạn đã được kiểm nghiệm và đáp ứng tiêu chuẩn y tế cần thiết;
 • Tài liệu chứng minh tính năng, công dụng (nếu cần): Trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, bạn cần cung cấp các tài liệu, thông tin hợp lệ và tin cậy để chứng minh những tính năng này;
 • Văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo: Trước khi tiến hành quảng cáo, bạn cần phải thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo cho cơ quan có thẩm quyền. Đây là để đảm bảo sự kiểm tra và kiểm tra của cơ quan và đảm bảo quảng cáo được thực hiện theo quy định;
 • Giấy tờ pháp lý khác (nếu cần): Tùy theo trường hợp cụ thể và nội dung quảng cáo, bạn có thể cần cung cấp thêm các giấy tờ pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các tài liệu trên đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm của bạn theo quy định. Việc chú trọng đảm bảo tính hợp lệ và tin cậy của tài liệu là yếu tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo tuân thủ luật quảng cáo mỹ phẩm.

 

4. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo
Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

5. Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng mọi quảng cáo mỹ phẩm tuân theo đúng luật quảng cáo mỹ phẩm và đủ điều kiện để được công bố và quảng cáo trên thị trường. Dưới đây là quá trình thực hiện thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định luật quảng cáo mỹ phẩm:

 • Nộp hồ sơ: Trước hết, đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 15 của Thông tư 09/2015/TT-BYT. Hồ sơ này phải đầy đủ và bao gồm các giấy tờ quy định, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, và tài liệu hợp lệ chứng minh tính năng, công dụng của sản phẩm (trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu rõ điều này);
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền: Hồ sơ sau khi chuẩn bị xong sẽ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 12 của Thông tư 09/2015/TT-BYT. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ đánh giá và xem xét hồ sơ theo các quy định và hướng dẫn;
 • Sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ (nếu cần): Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung thông tin, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu đơn vị sửa đổi, bổ sung trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Xem xét và xác nhận hồ sơ: Sau khi hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Thông tư. Quy trình này có thời hạn cụ thể để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả;
 • Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo: Nếu hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện và quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định. Giấy xác nhận này là cơ sở pháp lý để đơn vị tiến hành quảng cáo mỹ phẩm trên thị trường;
 • Công bố và quảng cáo: Sau khi nhận được giấy xác nhận nội dung quảng cáo, đơn vị có thể tiến hành công bố và quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm theo quy định;
 • Thực hiện các biện pháp kiểm tra và thanh tra: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra để đảm bảo rằng quảng cáo mỹ phẩm vẫn tuân theo đúng nội dung được xác nhận trong giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Quy trình thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm cần tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo tính pháp lý và an toàn cho người tiêu dùng. Điều này cũng giúp ngăn chặn việc quảng cáo sai lệch và không chính xác, đảm bảo rằng mỹ phẩm được quảng cáo đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn.

 

5. Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo
Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo

6. Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Để nội dung quảng cáo mỹ phẩm được xác nhận theo quy định của Thông tư 09/2015/TT-BYT, đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo cần tuân theo các yêu cầu và điều kiện sau đây:

 • Nội dung phù hợp với Luật Quảng Cáo: Nội dung quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật Quảng cáo hiện hành. Nó không được chứa những hành vi bị cấm theo Luật Quảng cáo, đặc biệt là không được thực hiện quảng cáo bằng những phương pháp gây hiểu lầm, nhầm lẫn hoặc tỏ ra như là người mà theo quy định luật quảng cáo mỹ phẩm là không được tham gia quảng cáo mỹ phẩm;
 • Nội dung dễ hiểu và ngắn gọn: Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo mỹ phẩm phải dễ hiểu và ngắn gọn, tuân theo quy định tại Điều 18 của Luật Quảng cáo. Cỡ chữ không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4;
 • Không sử dụng hình ảnh, tên, bài viết của các đơn vị y tế: Nếu quảng cáo mỹ phẩm liên quan đến bất kỳ thực thể y tế nào, đặc biệt là các đơn vị, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thì nó không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, bài viết của họ;
 • Tính năng, công dụng phù hợp và đã được công bố: Mỹ phẩm phải có tính năng và công dụng phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và đã được công bố theo quy định của luật quảng cáo mỹ phẩm. Nội dung quảng cáo không được viết sai lệch, thổi phồng, hoặc đưa ra những thông tin không đúng sự thật về tính năng và công dụng của sản phẩm;
 • Đủ hồ sơ và tài liệu: Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo cần cung cấp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 09/2015/TT-BYT. Điều này bao gồm các giấy tờ quy định, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và tài liệu chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu rõ điều này;
 • Thông báo và sửa đổi nếu cần: Trong quá trình thực hiện quảng cáo mỹ phẩm, nếu có bất kỳ thay đổi nào về nội dung quảng cáo, đơn vị cần thông báo kịp thời và thực hiện sửa đổi hồ sơ nếu cần thiết để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của quảng cáo.

 

6. Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo
Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo

7. Kết luận

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về quy định và luật quảng cáo mỹ phẩm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT. Điều này nhằm đảm bảo rằng quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện theo cách đúng đắn và tuân thủ quy định của luật quảng cáo mỹ phẩm. Việc tuân thủ luật quảng cáo mỹ phẩm có ý nghĩa quan trọng về cả mặt an toàn và tính chính xác thông tin cho người tiêu dùng.

Luật quảng cáo mỹ phẩm đặt ra những nguyên tắc và quy định cụ thể để đảm bảo rằng nội dung quảng cáo không vi phạm, không gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và không sử dụng thông tin sai lệch. Bằng cách này, người tiêu dùng sẽ có được thông tin chính xác về tính năng và công dụng của sản phẩm mỹ phẩm.

Từ những điều khoản của luật quảng cáo mỹ phẩm, chúng ta cũng thấy rằng quy trình xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm yêu cầu sự cẩn trọng và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Điều này giúp đảm bảo rằng quảng cáo được thực hiện trong khuôn khổ của luật và không gây xung đột hoặc vi phạm quy định pháp luật.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác