[Chi tiết] Quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH năm 2024


[Chi tiết] Quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH năm 2024

Lợi nhuận luôn là vấn đề hàng đầu mà các nhà đầu tư quan tâm khi tham gia vào quá trình đầu tư, góp vốn. Vậy để có quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH thì cần tuân thủ những quy định gì? Điều kiện cần tuân thủ ra sao? Luật Ánh Ngọc xin gửi đến khách hàng một vài thông tin liên quan: 

 

1. Quy định về quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH

1.1. Để có quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH cần tuân thủ điều kiện gì? 

Điều kiện chia lợi nhuận
Điều kiện chia lợi nhuận

Theo Điều 69 Luật Doanh nghiệpm 2020, Công ty TNHH chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận. 

Dẫn đến, để có quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH thì công ty phải đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

(1) Hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác như: Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...

(2) Thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác: nợ ngắn hạn, nợ dài hạn,…

1.2. 02 Hình thức cần đảm bảo để có quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH 

Hình thức chia lợi nhuận
Hình thức chia lợi nhuận

Thứ nhất: Căn cứ vào Điều lệ công ty.

Theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định về điều lệ công ty như sau: "Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động."

Dẫn đến có thể thấy, trong quá trình hoạt động, các thành viên khi tham gia thành lập, góp vốn vào công ty TNHH sẽ cùng nhau thỏa thuận và đi đến những quy định chung trong Điều lệ công ty. Trong đó bao gồm nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

Thứ 2: Chia theo tỷ lệ vốn góp (Chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp).

Phần vốn góp trong công ty TNHH là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp và cam kết góp vốn vào công ty TNHH. Tỷ lệ vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tại điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về quyền của các thành viên công ty như sau: "Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật".

Từ đó, nếu trong trường hợp các thành viên không có thỏa thuận nào khi tham gia, thành lập, góp vốn vào công ty TNHH thì công ty sẽ phân chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp của thành viên đó vào công ty (sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật)

1.3. Trường hợp thu hồi phần vốn góp hoặc lợi nhuận đã chia. 

Các thành viên công ty TNHH phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác của công ty tương ứng với số tiền, tài sản chưa hoàn trả đủ cho đến khi hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận; khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái quy định;

- Sau khi đã chia lợi nhuận, nhưng phát hiện công ty vẫn còn chưa thực hiện xong nghĩa vụ thuế hoặc nghĩa vụ tài chính;

- Chưa bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.

2.02 trình tự để có quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH

Với mô hình chung của công ty TNHH, sẽ có Hội đồng thành viên là nhóm thành viên có quyền quyết định cao nhất với những vấn đề của công ty. 

Để có quyết định chia lợi nhuận của công ty TNHH thì cần thực hiện theo trình tự thủ tục sau: 

- Tổ chức họp Hội đồng thành viên và căn cứ trên Báo cáo tài chính, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Cuộc họp sẽ quyết định về việc Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. 

- Cuộc họp Hội đồng thành viên thông qua vấn đề về phương thức chia lợi nhuận, tỉ lệ chia lợi nhuận, tỉ lệ trích lập dự phòng (nếu có) khi đạt được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

3. Giải đáp thắc mắc liên quan đến quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH

3.1. Quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH được diễn ra khi nào? 

Quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH được diễn ra sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật 

3.2. Để được nhận quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH, thành viên cần hoàn thành nghĩa vụ nào?

Để được nhận quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH, thành viên cần phải hoàn thành nghĩa vụ:

Trong thời hạn 90 ngày từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. thành viên phải góp vốn cho công ty đúng và đủ loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản).

Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Trên đây là những thông tin để có quyết định chia lợi nhuận công ty TNHH mà Luật Ánh Ngọc gửi đến khách hàng. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giải đáp những vướng mắc cũng như giải quyết được những vấn đề mà khách hàng gặp phải. 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác