Một số quy định cần biết khi thành lập Sở Giao dịch hàng hóa


Một số quy định cần biết khi thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
Luật Ánh Ngọc là một đơn vị hỗ trợ trong lĩnh vực thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Khi xây dựng và hoạt động một Sở Giao dịch hàng hóa, việc nắm vững các quy định cần thiết là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và ổn định của thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số quy định liên quan đến việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Mua bán sản phẩm bao gồm rất nhiều phương thức và chi tiết, nhưng mua bán sản phẩm thông qua sở giao dịch hàng hóa là một hoạt động kinh doanh hợp pháp. Vậy khi tiến hành thành lập Sở giao dịch hàng hóa thì bạn cần lưu ý điều gì. Hãy cùng Luật Ánh Ngọc tìm hiểu Sở giao dịch hàng hóa ở đây là cơ quan nào? Điều kiện để thành lập Sở giao dịch hàng hóa là gì?

1. Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam là gì? Vai trò của cơ quan này

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) tên tiếng Anh là Mercantile Exchange of Vietnam, viết tắt là MXV, là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung quy mô cấp quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương. Coq quan này chuyên cung ứng các giao dịch hàng hoá kỳ hạn và vật chất cho các cá nhân và tổ chức có đăng ký kinh doanh phù hợp pháp luật Việt Nam

Đây là cơ quan đóng vai trò trung gian tin cậy duy nhất kết nối cửa ngõ của Việt Nam với thị trường hàng hóa quốc tế. Hàng hóa giao dịch trong lĩnh vực này tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp thể xuất khẩu cũng như các mặt hàng chiến lược quan trọng như phê, gạo xăng dầu. Sở giao dịch hàng hóa có những vai trò cụ thể là: 

+ Cung cấp các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá. Sở Giao dịch hàng hóa cung cấp và duy trì một nơi mua bán cụ thể, có tổ chức và cơ sở vật chất kĩ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hóa.

+ Điều hành các hoạt động giao dịch. Đưa ra các quy tắc giao dịch, giám sát và thực thi những tiêu chuẩn đạo đức và tài chính đối với thương nhân hoạt động tại Sở Giao dịch, kiếm soát chặt chẽ hoạt động của thành viên và các giao dịch, đảm bảo cho các giao dịch được hoạt động hiệu quả

+ Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm. Điều này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định của mình, tránh hiện tượng đồng thổi giá trên thị trường.

2. Điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa

 

Điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa
Điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa

 

2.1. Vốn điều lệ

Sở giao dịch hàng hóa được thành lập khi đáp ứng yêu cầu có vốn điều lệ từ một trăm năm mươi (150) tỷ đồng trở lên.

2.2. Điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất

Hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất của Sở giao dịch hàng hóa phải đáp ứng các nội dung sau:

 • Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;
 • Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;
 • Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;
 • Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm;
 • Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có.

2.3. Yêu cầu liên quan đến Điều lệ hoạt động

Điều lệ được hiểu là các quy định điều chỉnh hoạt động giao dịch của Sở giao dịch hàng hóa, các thành viên các doanh nghiệp khác liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.
Điều lệ phải có các nội dung như: Điều kiện và thủ tục chấp thuận tư cách thành viên; quyền và nghĩa vụ thành viên; Loại hàng hoá giao dịch; tiêu chuẩn và đơn vị đo lường của loại hàng hoá đó; Mẫu hợp đồng giao dịch và lệnh giao dịch; Thời hạn giao dịch hợp đồng và quy trình thực hiện giao dịch; Các phương thức, thủ tục thực hiện hợp đồng; Các biện pháp quản lý rủi ro; Giải quyết tranh chấp...

3. Các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa

 

Hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
Hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

 

Trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa, có một số hành vi bị cấm vì vi phạm quy định và luật lệ của sở giao dịch. Dưới đây là một số hành vi phổ biến bị cấm trong hoạt động này:

- Nhân viên sở giao dịch hàng hóa không được môi giới, mua, bán sản phẩm qua sở giao dịch hàng hóa.

- Các bên tham gia mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa không được:

 • Gian lận hoặc lừa dối về số lượng hàng hóa trong hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn đang hoặc thể được giao dịch, cũng như giá thực tế của hàng hóa trong các điều khoản của hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn.
 • Cung cấp thông tin sai lệch về ngành nghề, thị trường, giá cả của bất kỳ hàng hóa nào được mua, bán qua sở giao dịch hàng hóa;
 • Sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để phá rối thị trường hàng hóa của sở giao dịch hàng hóa.
 • Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

4. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam

Nhà đầu nước ngoài quyền góp vốn thành lập sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. Mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam theo quy định sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài nếu có nhu cầu thì sẽ được phép góp vốn thành lập Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam;.

Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài được phép mua cổ phần hoặc khoản đầu tư vốn từ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam nhưng không đượt vượt quá tỉ lệ 49%.

Thứ ba, nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa với tư cách khách hàng hoặc tham gia làm thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa (thành viên môi giới, thành viên kinh doanh) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế.

Thứ tư, quy trình, thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư (Điều 24, Điều 25 Luật Đầu tư 2020) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Phương thức giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa thực hiện giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung dựa trên việc khớp lệnh mua và bán theo nguyên tắc định giá sau:

 • Là mức giá ban đầu đạt được khối lượng giao dịch cao nhất;
 • Trường hợp có nhiều mức giá tương ứng với điểm 36 Điều 1 Quy định số 158/2006/NĐ-CP thì mức giá bằng hoặc gần bằng mức giá thực hiện của lệnh gần nhất;
 • Trường hợp còn nhiều mức giá theo Điều 36 điểm 2 Quy định số 158/2006/NĐ-CP thì áp dụng mức giá cao nhất.

( Điều 36 Nghị định 158/2006/NĐ-CP)

Khi áp dụng phương thức khớp lệnh tập trung phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Một là, lệnh mua có giá cao hơn sẽ được thực hiện trước;
 • Hai là, đơn hàng có giá thấp hơn được thực hiện trước;
 • Ba là, trường hợp các lệnh cùng loại, cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập vào hệ thống giao dịch sẽ được thực hiện trước.

6. Ưu điểm khi thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Thành lập Sở giao dịch hàng hóa có nhiều ưu điểm quan trọng. Dưới đây là một số ưu điểm chính của việc thành lập Sở giao dịch hàng hóa:

 1. Tạo ra sân chơi công bằng: Sở giao dịch hàng hóa cung cấp một nền tảng công bằng và minh bạch cho các thương nhân và nhà đầu tư tham gia thị trường hàng hóa. Việc có một tổ chức quản lý và giám sát thông qua các quy tắc và quy định giúp đảm bảo tính công bằng trong việc giao dịch và xử lý tranh chấp.

 2. Khả năng giảm rủi ro: Sở giao dịch hàng hóa cung cấp các công cụ và cơ chế để giảm rủi ro cho các thương nhân và nhà đầu tư. Điều này bao gồm việc thiết lập các quy tắc về thanh toán, giao nhận và chứng khoán, cũng như quản lý rủi ro liên quan đến biến động giá cả và sự không ổn định trong thị trường.

 3. Tăng cường thanh khoản: Sở giao dịch hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và giao dịch hàng hóa. Việc có một nơi tập trung cho giao dịch hàng hóa giúp tăng cường thanh khoản, cho phép người tham gia dễ dàng tìm kiếm đối tác giao dịch và nhanh chóng thực hiện các giao dịch.

 4. Giúp thúc đẩy phát triển thị trường: Sở giao dịch hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường hàng hóa. Nó cung cấp một cơ chế để tạo ra giá cả hợp lý và công khai, khuyến khích sự cạnh tranh và thu hút được nhiều tham gia từ các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

 5. Cung cấp thông tin thị trường: Sở giao dịch hàng hóa thu thập và cung cấp thông tin về giá cả, xu hướng và dữ liệu thị trường liên quan đến các loại hàng hóa. Điều này giúp các nhà đầu tư và thương nhân có thông tin quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch và đánh giá rủi ro.

 6. Hỗ trợ phân phối và lưu thông hàng hóa: Sở giao dịch hàng hóa có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc phân phối và lưu thông hàng hóa, bao gồm lưu trữ, bảo quản và vận chuyển. Điều này giúp tăng cường hiệu quả và độ tin cậy của chuỗi cung ứng hàng hóa.

Tổ chức Sở giao dịch hàng hóa có nhiều ưu điểm khiến nó trở thành một công cụ quan trọng trong việc quản lý và phát triển thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, việc thành lập và vận hành Sở giao dịch hàng hóa cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Trong quá trình thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa, nếu quý khách hàng có các vướng mắc, cần tư vấn về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, xin hãy liên hệ với Luật Ánh Ngọc qua thông tin dưới đây để được tư vấn, giải đáp. 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác