Những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới mới nhất hiện nay


Những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới mới nhất hiện nay

Xe máy, xe ô tô,... gọi chung là xe cơ giới, là một trong những phương tiện đi lại không thể thiếu cho cuộc sống của người dân hiện nay. Để được lưu thông và sử dụng thì mọi người sẽ đi làm giấy chứng nhận xe và biển số xe theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với một số trường hợp xe của họ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe. Những trường hợp nào bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe? Hồ sơ thu hồi, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người hiểu thêm về vấn đề này: 

1. Những trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Thông Tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm: 

+ Xe bị hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

+ Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

+ Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

+ Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

+ Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

+ Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

+ Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

+ Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Ví dụ: Anh K trong một lần đi mua quần áo tại cửa hàng thì bị một đối tượng lạ mặt ăn cắp chiếc xe máy đang để trước cửa hàng. Vì không thể tìm ra được đối tượng để lấy lại chiếc xe đã bị ăn cắp, anh K đã ra công an phường nơi anh K đang ở để đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 

2. Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

2.1. Hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe 

Với những trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe khác nhau, chủ sở hữu phương tiện sẽ phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe phù hợp. 

Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Hồ sơ cần chuẩn bị cho việc bị thu hồi 

+ Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

+ Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

+ Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

a. Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

b. Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

c. Chứng nhận đăng ký xe.

d. Biển số xe.

Trong đó:

Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó.

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

+ Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

+ Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

+ Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

+ Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

a. Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

b. Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

c. 02 bản chà số máy, số khung xe.

d. Chứng nhận đăng ký xe.

e. Biển số xe.

Trong đó:

Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó.

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.

f. Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ).

Lưu ý:

Trường hợp xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc cá nhân người nước ngoài là thành viên của các cơ quan, tổ chức đó thì phải có Giấy giới thiệu của Cục Lễ tân Nhà nước (đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với cơ quan lãnh sự).

Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định. cơ quan đăng ký xe ra quyết định thu hồi đăng ký, biển số xe, không phải có hồ sơ thu hồi.

2.2. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, với những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe biển số xe khác nhau, chủ phương tiện thực hiện trình tự các bước sau để được cấp giấy chứng nhận thu hồi xe, biển số xe. 

(1) Trường hợp 01: Đối với " Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật và xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe." cần thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình gồm:

Trường hợp 01: thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe
Trường hợp 01

(2) Trường hợp 02: Trừ trường hợp trên, đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến 01 phần, trình tự thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe gồm: 

Trường hợp 02: thủ tục thu hồi giấy phép đăng ký xe, biển sổ xe
Trường hợp 02

Lưu ý:

Đối với trường hợp là " Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy; xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển" thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

 

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác