Có được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Có được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Trong quá trình thương nhân làm đại lý bán xăng, không tránh khỏi các vấn đề liên quan đến giấy phép đại lý bán xăng như bị mất, bị tiêu hủy, cháy, hỏng,... Vậy những trường hợp này thương nhân được xin cấp lại giấy phép làm đại lý bán xăng? Trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy phép như thế nào?

1. Các trường hợp thương nhân được cấp lại giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân nhằm xác nhận thương nhân đã đủ các điều kiện để kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể các trường hợp được cấp lại giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, căn cứ theo điểm c, khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định về hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hỏng, thương nhân phải có văn bản đề nghị theo quy định tại Mẫu 09 của Nghị định này.

Như vậy, có thể xác định các trường hợp sau được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

- Giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất;

- Giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu bị hư hỏng;

- Giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu bị cháy;

- Giấy phép đại lý bán lẻ bị tiêu hủy.

Mà nguyên nhân dẫn đến các trường hợp trên là do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khác.

Đồng thời, thương nhân phải đáp ứng được điều kiện để được cấp lại giấy phép là đã được cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu trước đó.

Khi đó, thương nhân tiến hành nộp hồ sơ xin cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

2. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp lại giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu bao gồm các nội dung sau đây:

 

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép đại lý bán xăng
02 giấy tờ cần có để xin cấp lại giấy phép đại lý bán xăng

- Đơn xin cấp lại giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo mẫu số 09 ban hành kèm theo phụ lục tại Nghị định này;

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

3. Trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Thương nhân có nhu cầu xin cấp lại giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu theo trình tự, thủ tục được quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

  • Thương nhân có nhu cầu cấp lại giấy phép chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ được trình bày tại mục 2 và nộp đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
  •  Pháp luật quy định 03 hình thức thương nhân có thể thực hiện nộp hồ sơ, đó là: nộp trực tiếp tại trụ sợ Sở công thương, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Cổng thông điện tử do Sở công thương thông báo.
  • Thương nhân nộp kèm lệ phí theo quy định của pháp luật để thực hiện việc cấp lại giấy phép.

- Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xin cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận cho thương nhân;
  •  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm gửi văn bản thông báo để hướng dẫn thương nhân sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp lại giấy phép

  • Trong trường hợp 30 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành thẩm định và cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân theo mẫu số 10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Trường hợp từ chối cấp lại giấy phép cho thương nhân, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối cấp để thương nhân được biết.

Lưu ý: Trên giấy phép cấp lại phải ghi rõ số lần cấp lại, ngày tháng cấp lại giấy phép theo quy định.

4. Thẩm quyền cấp lại giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, cơ quan cấp lại giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho thương nhân. Theo đó:

- Bộ Công thương thực hiện hoặc ủy quyền cho Sở Công thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu có thẩm quyền cấp giấy phép trong trường hợp thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trở lên;

- Sở Công thương cấp giấy phép cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn mình quản lý trong trường hợp đã đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép và có hệ thống từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố.

5. Một số câu hỏi liên quan

 

Câu hỏi liên quan
Liên quan đến giấy phép đại lý bán xăng, Luật Ánh Ngọc giải đáp thắc mắc như sau

5.1. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp lại có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp lại là thời hạn còn lại được ghi trên giấy phép được cấp mới hoặc cấp lại, sửa đổi bổ sung gần nhất giấy phép.

Mà theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, thời hạn của giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu là 5 năm kể từ ngày được cấp phép.

Do vậy, thời hạn còn lại của giấy phép được tính dựa trên thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó.

Ví dụ: Doanh nghiệp A được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ đại lý xăng dầu vào ngày 28/1/2020. Giấy phép này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, do đó có thời hạn đến ngày 28/01/2025.

Tuy nhiên, doanh nghiệp làm mất giấy phép và xin cấp lại giấy phép và được cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy phép vào ngày 28/01/2023.

Từ đó, có thể xác định thời hạn còn lại của giấy phép là 02 năm (đến 28/01/2025 là hết hiệu lực).

5.2. Có được phép gia hạn giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu không?

Căn cứ điểm d, khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực, thương nhân cần lập hồ sơ xin cấp mới giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu và nộp tại cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, trường hợp giấy phép hết hạn, thương nhân không được gia hạn giấy phép mà phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép theo quy định.

5.3. Lệ phí xin cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu?

Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC quy định định mức phí, lệ phí thực hiện xin cấp lại giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu như sau:

- Đối với thương nhân là tổ chức, doanh nghiệp xin cấp lại giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu ở thị xã, thành phố: Mức lệ phí được quy định là 1.200.000 đồng/01 đại lý/01 lần kiểm định;

- Đối với thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu là tổ chức, doanh nghiệp ở các khu vực khác: Mức phí là 600.000 đồng/01 đại lý/01 lần kiểm định.

6. Dịch vụ xin cấp giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin các loại giấy phép, trong đó có giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu, Luật Ánh Ngọc tự hào cung cấp các dịch vụ pháp lý trọn gói, tiết kiệm thời gian, chi phí của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ pháp lý liên quan đến giấy việc xin cấp lại giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu bao gồm:

- Tư vấn pháp lý toàn diện các vấn đề về giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu, bao gồm tư vấn về hồ sơ, thủ tục xin cấp lại giấy phép và tư vấn các vấn đề khác;

- Hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ pháp lý theo ủy quyền;

- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc xin cấp lại giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của mình;

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến các loại giấy phép khác, phù hợp với chi phí và nhu cầu của từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc các dịch vụ tư vấn khác, vui lòng liên hệ đến Luật Ánh Ngọc để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác