Các trường hợp bị tước giấy phép môi trường


Các trường hợp bị tước giấy phép môi trường
Giấy phép môi trường có thê xem là chứng từ pháp lý cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ có khả năng gây tác hại xấu đến môi trường được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải,… với điều kiện, yêu cầu bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ dự án đầu tư, cơ sở có thể bị tước giấy phép hoặc bị thu hồi giấy phép môi trường. Vậy những trường hợp nào chủ dự án đầu tư, cơ sở bị thu hồi gấy phép môi trường?

1. Giấy phép môi trường là gì

Giấy phép môi trường là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Từ khái niệm trên có thấy giấy phép môi trường có những đặc điểm sau đây:

 • Giấy phép môi trường được cấp cho các dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ có nguy cơ gây ra tác động xấu đến môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường, chất thải nguy hại phải được xử lý, quản lý khi đi vào vận hành chính thức;
 • Tùy thuộc vào từng dự án đầu tư, cơ sở mà thời hạn của giấy phép môi trường là khác nhau, thường là 07 năm hoặc 10 năm. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cho phép chủ dự án đầu tư, cơ sở được xin cấp lại giấy phép trong trường hợp hết hạn giấy phép hoặc cấp đổi giấy phép, điều chỉnh giấy phép môi trường;
 • Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm:
  • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;
  • Nội dung cấp phép môi trường bao gồm: nguồn phát sinh nước thải và các vấn đề liên quan, nguồn phát sinh khí thải và các vấn đề liên quan, nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung; công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại;  loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;
  • Yêu cầu về bảo vệ môi trường;
  • Thời hạn của giấy phép môi trường;
  • Nội dung khác (nếu có).

2. Các trường hợp bị tước giấy phép, thu hồi Giấy phép môi trường

 

Tước, thu hồi giấy phép
Tước, thu hồi giấy phép

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường, chủ dự án đầu tư bị tước giấy phép môi trường trong trường hợp chủ dự án đầu tư vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bị xử phạt vi phạm đến mức bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường.

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở bị thu hồi giấy phép môi trường trong các trường hợp sau:

 • Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền. Hiện nay, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thuộc về các cơ quan sau:
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
  • UBND cấp tỉnh;
  • UBND cấp huyện.
 • Giấy phép có nội dung trái quy định của pháp luật.

Mặc dù cả hai trường hợp này chủ dự án đầu tư, cơ sở đều bị mất đi quyền chiếm hữu, sử dụng giấy phép nhưng về bản chất, việc chủ dự án đầu tư bị tước giấy phép môi trường và bị thu hồi giấy phép có sự khác nhau:

 • Theo quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP, việc chủ dự án đầu tư, cơ sở bị tước giấy phép môi trường chỉ mang tính tạm thời. Tùy thuộc vào tính chất của hành vi mà thời hạn tước giấy phép có thể kéo dài từ 01 tháng đến 06 tháng.
 • Tuy nhiên, đối với trường hợp bị thu hồi giấy, chủ dự án đầu tư, cơ sở phải thực hiện xin cấp lại giấy phép hoặc cấp thay thế giấy phép:
  • Chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép phép môi trường trong trường hợp thu hồi vì cấp giấy phép không đúng thẩm quyền;
  • Trường hợp giấy phép có nội dung trái quy định thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường xem xét cấp thay thế giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở và điều chỉnh nội dung trái phép luật;

3. Thẩm quyền thu hồi giấy phép môi trường

Căn cứ theo Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, thẩm quyền thu hồi giấy phép môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm liên quan đến môi trường nếu giấy phép môi trường bị thu hồi do trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, đối với trường hợp thu hồi giấy phép trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt thuộc về các cơ quan:

 • Chủ tịch UBND các cấp;
 • Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh; Giám đốc Công an cấp tỉnh;
 • Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang thi hành công vụ;
 • Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường;
 • Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;
 • Thanh tra Quốc phòng;

Đối với trường hợp bị thu hồi không thuộc trường hợp giải quyết vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền thu hồi bao gồm:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
 • UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh.

4. Một số lưu ý khi bị thu hồi Giấy phép môi trường

Trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở bị thu hồi giấy phép do giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, chủ dự án đầu tư, cơ sở cần thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép môi trường trong thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm. Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường quy định như sau: 

 • Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường. Hồ sơ xin cấp phép bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường;
  • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép;
  • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác;
 • Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của hồ sơ;
 • Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết);
 • Xem xét, cấp giấy phép môi trường nếu đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép.

Trường hợp thu hồi giấy phép do có nội dung trái quy định pháp luật thì chủ dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp thay thế giấy phép môi trường.

Trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở bị thu hồi giấy phép môi trường không bị xử phạt vi phạm hành chính cơ quan nhà nước phát hiện vi phạm sẽ có văn bản gửi cơ quan đã cấp giấy phép môi trường thông báo về giấy phép không đúng thẩm quyền hoặc nội dung cấp trái pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành xem xét, rà soát lại thủ tục, nội dung thẩm định và hướng dẫn chủ dự án đầu tư, xin cấp giấy phép môi trường hoặc cấp thay thế giấy phép môi trường đồng thời thu hồi giấy phép vi phạm.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác