Xin giấy phép cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài


Xin giấy phép cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài
Để hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam, chi nhánh của một doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cần phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Điều kiện này đòi hỏi chi nhánh phải tuân thủ các quy định về đội ngũ kiểm toán viên, quản lý, cam kết trách nhiệm và vốn kinh doanh, đồng thời cần nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định để được cấp giấy chứng nhận từ Bộ Tài chính.

1. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam là một đơn vị thuộc sở hữu và quản lý của một doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài. Mặc dù không có tư cách pháp nhân, nhưng chi nhánh này phải chịu trách nhiệm về tất cả các cam kết và nghĩa vụ tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Mở rộng thêm về chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, ta có thể thấy sự phức tạp và đặc điểm riêng biệt của họ trong hệ thống kinh doanh quốc tế. Một chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không chỉ là một bộ phận của một tổ chức toàn cầu mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng hoạt động và tạo lợi ích cho cả hai bên: cho doanh nghiệp mẹ và cho thị trường Việt Nam.

 • Quyền lợi và trách nhiệm của chi nhánh: Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có thể được ủy quyền thực hiện một số chức năng và nhiệm vụ nhất định, như kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn kế toán và dịch vụ tài chính khác. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mẹ, đồng thời đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả với yêu cầu và nhu cầu của thị trường Việt Nam.
 • Mối quan hệ với cơ quan quản lý: Mặc dù chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không có tư cách pháp nhân, nhưng họ vẫn phải tuân thủ tất cả các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước. Điều này đòi hỏi họ phải duy trì một mức độ cao của sự minh bạch và tuân thủ quy định để tránh bị xử phạt hoặc rủi ro pháp lý.
 • Ưu điểm và nhược điểm của chi nhánh: Với việc tồn tại của một chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp mẹ có thể tiếp cận một thị trường tiềm năng với nhu cầu về dịch vụ kiểm toán và tài chính. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với những rủi ro như biến động của môi trường kinh doanh, thay đổi trong chính sách pháp luật hoặc sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp địa phương.
 • Vai trò trong quá trình hội nhập kinh tế: Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không chỉ đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp mẹ mà còn góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Bằng cách cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy, họ giúp tăng cường uy tín và hiệu suất của thị trường tài chính và kinh doanh Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, việc thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam mang lại nhiều cơ hội và thách thức. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững, họ cần phải đáp ứng đúng trách nhiệm và tuân thủ mọi quy định pháp luật cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan.

 

Tìm hiểu khái niệm
Tìm hiểu khái niệm

2. Điều kiện để chi nhánh được cấp giấy phép kinh doanh kiểm toán tại Việt Nam

Theo Luật Kiểm toán độc lập 2011, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi muốn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải tuân thủ một số điều kiện chính:

 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cần được phép hoạt động độc lập theo luật pháp của nước mình.
 • Yêu cầu tối thiểu là phải có hai kiểm toán viên chính và trong số họ, một phải là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh.
 • Người đứng đầu của chi nhánh không được đảm nhiệm chức vụ quản lý hoặc điều hành các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp này phải gửi văn bản cam kết về việc chịu trách nhiệm đối với chi nhánh tại Việt Nam đến Bộ Tài chính.
 • Về vốn, doanh nghiệp phải đảm bảo có mức vốn không ít hơn mức quy định.

Điều quan trọng cần lưu ý, nếu trong 6 tháng kể từ ngày đăng ký kinh doanh mà không nhận được giấy chứng nhận, doanh nghiệp này cần phải xóa ngành nghề kiểm toán của mình.

Ngoài ra, theo Nghị định 17/2012/NĐ-CP, một chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cần có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 500.000 đô la Mỹ. Điều này đảm bảo rằng chi nhánh có khả năng hoạt động và đáp ứng các yêu cầu chuyên nghiệp cần thiết.

 

Các điều kiện cần lưu ý
Các điều kiện cần lưu ý

3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài

3.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép kiểm toán cho chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cần bao gồm một số tài liệu quan trọng như sau:

 • Đơn đề nghị: Theo mẫu quy định tại Phụ lục II.
 • Giấy phép kinh doanh: Bản sao của giấy phép cung cấp dịch vụ kiểm toán từ doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài, hoặc văn bản tương đương theo quy định của luật pháp của nước mình.
 • Giấy phép thành lập: Bản sao của giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam.
 • Cam kết trách nhiệm: Văn bản gửi Bộ Tài chính từ doanh nghiệp nước ngoài, cam kết chịu trách nhiệm về chi nhánh tại Việt Nam.
 • Danh sách kiểm toán viên: Danh sách này cần kèm theo hợp đồng lao động của các kiểm toán viên hành nghề tại chi nhánh.
 • Giấy chứng nhận hành nghề: Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán cho kiểm toán viên hành nghề.
 • Quyết định bổ nhiệm: Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc cho chi nhánh.
 • Xác nhận về vốn: Văn bản từ doanh nghiệp kiểm toán khác xác nhận về mức vốn sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất.
 • Tài liệu về vốn: Bao gồm các bằng chứng và tài liệu liên quan đến việc doanh nghiệp nước ngoài cung cấp vốn cho chi nhánh tại Việt Nam.

Tất cả các tài liệu trên cần được chuẩn bị đầy đủ và chính xác để đảm bảo quy trình xin cấp giấy chứng nhận diễn ra suôn sẻ. Các doanh nghiệp kiểm toán cần đặc biệt lưu ý sự chuẩn bị cẩn thận này bỏi nó không chỉ giúp tránh được những sai sót pháp lý mà còn góp phần nâng cao độ tin cậy và uy tín của doanh nghiệp trước cơ quan chức năng.

3.2. Thủ tục cấp giấy phép kiểm toán cho chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thường bao gồm các bước sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, bao gồm một loạt các tài liệu như giấy phép kinh doanh, giấy tờ về vốn, danh sách nhân viên kiểm toán, và các văn bản khác liên quan.
 • Đệ trình hồ sơ: Hồ sơ sẽ được gửi hoặc nộp trực tiếp tới cơ quan quản lý có thẩm quyền (thường là Bộ Tài chính) để xem xét và xét duyệt.
 • Kiểm tra hồ sơ: Cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và xác minh thông tin trong hồ sơ. Quá trình này có thể bao gồm việc thanh tra, kiểm toán hoặc yêu cầu bổ sung thông tin.
 • Phản hồi và điều chỉnh: Nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc điều chỉnh nào từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần phản hồi và thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong hồ sơ của mình.
 • Xem xét và duyệt: Sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu và điều kiện, cơ quan quản lý sẽ xem xét và quyết định về việc cấp giấy phép.
 • Nhận giấy phép: Trong trường hợp hồ sơ được duyệt, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép kiểm toán cho chi nhánh tại Việt Nam.

4. Một số câu hỏi thường gặp

4.1. Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán tại Việt Nam có thời hạn bao lâu?

Thông tư 202/2012/TT-BTC có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giấy chứng nhận này sẽ không còn hiệu lực sau ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực của giấy chứng nhận đó. Điều này có nghĩa là sau thời điểm này, cá nhân hoặc tổ chức sở hữu giấy chứng nhận cần phải gia hạn hoặc cập nhật giấy chứng nhận để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

4.2. Có được cấp lại hay gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán không?

Theo Thông tư 202/2012/TT-BTC, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán có thể được cấp lại hoặc gia hạn. Tuy nhiên, giấy chứng nhận này có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm bắt đầu có hiệu lực. Điều này có nghĩa là sau thời gian đó, nếu muốn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, người sở hữu giấy chứng nhận cần phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp lại giấy chứng nhận.

Nếu còn thắc mắc về bất kỳ thông tin gì liên quan đến nội dung bài viết, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, Luật Ánh Ngọc sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ pháp lý tốt nhất.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác