Mẫu đơn xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke


Mẫu đơn xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke
Kinh doanh karaoke là ngành nghề kinh doanh dịch vụ giải trí, có tỷ suất lợi nhuận cao.Nếu biết cách đầu tư thì kinh doanh karaoke sẽ rất hiệu quả, dễ dàng thu hồi vốn, quy trình hoạt động đơn giản, dễ điều hành... Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu Mẫu đơn xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke của Luật Ánh Ngọc ở bài viết dưới đây.

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke

Trước khi tìm hiểu về mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke, bạn cần phải biết giấy phép kinh doanh karaoke là gì.

Giấy phép kinh doanh là một loại tài liệu được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Loại giấy này thường được cấp sau giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Kinh doanh karaoke là dịch vụ cung cấp âm thanh, ánh sáng, nhạc, lời bài hát, hình ảnh trên màn hình (hoặc các hình thức tương tự) phục vụ hoạt động ca hát tại cơ sở có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định 96/2016/ND-CP, hoạt động kinh doanh karaoke còn bao gồm hoạt động ca hát sử dụng đĩa ghi nhạc, ghi hình hoặc các công nghệ ghi nhạc, ghi hình khác. Hoạt động kinh doanh Karaoke cũng như mọi hoạt động kinh doanh khác đều phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Theo Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014, kinh doanh karaoke là giao dịch có điều kiện. Muốn kinh doanh dịch vụ này trước tiên bạn phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Sau đó, bạn sẽ cần phải đăng ký xin giấy phép kinh doanh karaoke.
Tiếp theo, Nghị định số 96/2016/ND-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke cần đảm bảo các điều kiện về an toàn, trật tự (để đảm bảo an toàn phải có giấy phép).
Hơn nữa, văn bản nổi trội nhất là Nghị định 54/2019/ND-CP quy định kinh doanh karaoke và vũ trường, theo đó các doanh nghiệp karaoke cũng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định về giấy phép, trang thiết bị vật chất, phòng cháy chữa cháy và các quy định về phòng cháy chữa cháy.

2. Mẫu đơn xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke

Luật Ánh Ngọc xin giới thiệu mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke có dạng như sau:

---(1)---

---------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

Số: ……/…… …., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

Kính gửi:…………….. (2) ………..

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: …………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………..

Fax: ……………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số …………..do……………………… cấp ngày ….. tháng …. năm …………

Mã số: ……………………………………………………………………

Đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:

Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: …………

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): …………………………………

Điện thoại:……………………………………………..

Fax:…………………………………

STT Vị trí, kích thước phòng Diện tích (m2)
     

Tài liệu kèm theo: ……………(3)…………

(1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

                                         (Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)


3. Thời hạn của giấy phép là bao lâu? Có được cấp lại không?

 

cấp lại giấy phép
Hiệu lực giấy phép karaoke
 • Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về thời hạn hiệu lực của giấy phép karaoke. Vì vậy, giấy phép kinh doanh karaoke chỉ hết hiệu lực nếu cơ sở karaoke không còn hoạt động hoặc bị cơ quan quản lý hành chính thu hồi, đình chỉ giấy phép do lỗi của cơ sở karaoke.
  • Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 54/2019/ND-CP, trường hợp hủy Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh:
  1. Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:
  1. Làm giả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
  2. Vi phạm Điều kiện kinh doanh dẫn đến thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ hoặc tài sản.
  3. Đã có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng không tiến hành hoạt động kinh doanh nào trong 12 tháng liên tục.
  4. Không tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.
  5. Thời hạn đình chỉ kinh doanh kết thúc theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà không khắc phục vi phạm hoặc khắc phục không đầy đủ.
  •  Trường hợp tái phạm vi phạm nêu trong hồ sơ đề nghị tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh. 

Vì vậy, nếu áp dụng một trong các điều trên, giấy phép kinh doanh quán karaoke sẽ bị thu hồi.

 •  Căn cứ Điều 13 Nghị định 54/2019/ND-CP (có hiệu lực từ ngày 1/9/2019) quy định cấp bản sao từ bản chính Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cụ thể: 
  1. Trường hợp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bị mất, hư hỏng, rách nát thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải yêu cầu cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cấp bản sao giấy phép gốc.
  2. Việc cấp bản sao sổ gốc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2015/ND-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thức hợp đồng giao dịch.

Vì vậy, theo quy định của pháp luật, kể từ ngày 01/9/2019, nếu giấy phép kinh doanh karaoke của bạn bị mất hoặc hư hỏng, sẽ không làm thủ tục cấp lại mà chỉ cấp bản sao y bản chính theo quy định của pháp luật. 

4. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke tại Luật Ánh Ngọc

Công ty Luật Ánh Ngọc thực hiện việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý cho quý khách hàng, trong đó có dịch vụ làm tư vấn về giấy phép kinh doanh karaoke toàn diện và đáng tin cậy.

Công ty Luật Ánh Ngọc luôn đưa ra mức phí cố định, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; nghĩa vụ hoàn lại tiền nếu dịch vụ được cung cấp không đúng, đầy đủ và chính xác như thỏa thuận ban đầu. Được quy định trong hợp đồng đã ký.

 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác