Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu


Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Để thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, thương nhân cần đáp ứng các điều kiện về giấy phép bán lẻ xăng dầu theo quy định pháp luật. Vậy giấy phép bán lẻ xăng dầu là gì, ai có thẩm quyền cấp và trình tự thực hiện như thế nào? Hãy cùng Luật Ánh Ngọc giải đáp các câu hỏi trên.

1. Giấy phép bán lẻ xăng dầu là gì

Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình lọc dầu thô, dùng làm nhiên liệu. Xuất phát từ vai trò quan trọng của xăng dầu trong xã hội, nâng cao chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, pháp luật hiện hành quy định kinh doanh xăng dầu là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Để thực hiện kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh phù hợp với quy mô và mục đích kinh doanh xăng dầu. Hiện nay, theo quy định của pháp luật có các loại giấy phép xăng dầu như:

 • Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận thương nhân đủ điều kiện phân phối xăng dầu;
 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện trở thành tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Giấy xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện trở thành đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Như vậy, đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Giấy phép bán lẻ xăng dầu là giấy phép:

 • Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Có địa điểm kinh doanh phù hợp với quy hoạch của Nhà nước về mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu phục vụ nhu cầu xăng dầu lưu thông;
 • Thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của đại lý, tổng đại lý, thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối hoặc thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu;
 • Đáp ứng các yêu cầu về xây dựng, thiết kế, trang thiết bị, cán bộ quản lý và nhân viên kinh doanh trực tiếp theo tiêu chuẩn do luật định.

2. Ai có thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
Nơi cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu

Khoản 1 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Sở Công thương thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu đáp các điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Như vậy, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là Sở Công thương. Ngoài ra, đối với thương nhân có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh khác nhau, việc xin cấp Giấy chứng nhận được thực hiện tại Sở Công thương nơi có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bán lẻ xăng dầu

Việc xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Thương nhân kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các tài liệu sau:
 • 01 Đơn xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu quy định;
 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
 • Bản sao các tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Bản sao chứng chỉ hoặc hoặc các giấy tờ tương đương đề đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh trực tiếp;
 • Bản kê trang thiết bị của cửa hàng xăng dầu và các tài liệu chứng minh cửa hàng được xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Công thương

Thương nhân thực hiện nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đến Sở Công thương theo 03 hình thức:

 • Nộp trực tiếp tại Sở Công thương;
 • Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến
 • Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của thương nhân được tiếp nhận bởi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo cả ba hình thức nộp trên.

Bước 3: Kiểm tra, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận của thương nhân kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Sở Công thương thực hiện kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đủ hợp lệ, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công thương phải có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Thương nhân kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hồ sơ chưa đủ hợp lệ, căn cứ văn bản yêu cầu của Sở Công thương có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 4: Nhận kết quả

Với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hợp lệ của thương nhân, Sở Công thương thực hiện xem xét, thẩm định đề nghị cấp Giấy chứng nhận của thương nhân.

Thời hạn xem xét, thẩm định: thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày Sở Công thương nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả của quá trình xin Giấy chứng nhận:

 • Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 • Sở Công thương từ chối cấp Giấy chứng nhận. Việc từ chối được thực hiện bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cấp.

Lưu ý: Thương nhân khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Một số câu hỏi liên quan

4.1. Có được sử dụng một giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu không?

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là giấy phép cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Giấy phép bán lẻ xăng dầu ghi nhận các thông tin cơ bản liên quan đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đồng thời xác nhận chỉ duy nhất cửa hàng được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đã cấp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Như vậy, cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ được cấp duy nhất một Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, đồng thời giấy phép bán lẻ xăng dầu chỉ đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu của duy nhất một cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4.2. Có được bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép bán lẻ xăng dầu? Việc sửa đổi, bổ sung, cấp lại có làm ảnh hưởng đến thời hạn của giấy phép đã cấp?

Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy định về việc cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, theo đó, trong các trường hợp pháp luật quy định, thương nhận bán lẻ xăng dầu được thực hiện thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Về thời hạn của Giấy chứng nhận, quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép bán lẻ xăng dầu là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

Việc sửa đổi, bổ sung, cấp lại không làm thay đổi hiệu lực vốn có của Giấy chứng nhận, sau khi được cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại, thời hạn hiệu lực được tính từ ngày cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại đến hết thời hạn năm (05) năm tính từ lần cấp mới gần nhất.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, người viết áp dụng các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu viết bài. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, vui lòng Liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Luật sư Phương

Luật sư Phương

Đã kiểm duyệt nội dung

Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Có hơn 10 kinh nghiệm công tác trong ngành luật. Hiện đang là giám đốc kiêm luật sư chính của Luật Ánh Ngọc.

Xem thêm thông tin

Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác