Thủ tục thu hồi giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Thủ tục thu hồi giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu là văn bản pháp lý cấp cho thương nhân kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, vì một vài lý do mà thương nhân bị thu hồi giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu. Vậy thương nhân bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào? Thủ tục thu hồi giấy phép đươc quy định ra sao?

1. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu gồm những nội dung nào?

Giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân nhằm xác nhận thương nhân đã đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP để kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi được đã nộp hồ sơ theo thủ tục cấp giấy phép, thương nhân được cấp 01 giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo mẫu số 10 ban hành tại phụ lục kèm theo của Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Theo đó, một giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu có các nội dung chủ yếu:

- Thông tin của doanh nghiệp: bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp;

- Số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp;

- Thông tin về thương nhân cung cấp xăng dầu;

- Địa bàn thực hiện hoạt động bán lẻ xăng dầu: có thể đại lý hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh hoặc trên địa bàn từ 2 tỉnh/ thành phố trở lên;

- Hiệu lực của giấy phép: Theo quy định của pháp luật hiện hành, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày được cấp phép;

- Chữ ký, đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đồng thời, tại mặt sau của giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu là nội dung quy định chi tiết những điều mà thương nhân phải tuân thủ trong quá trình kinh doanh, bán lẻ xăng dầu như: niêm yết các quy định liên quan về an toàn phòng chống cháy nổ, các điều phải làm cũng như các hành vi bị cấm đối với đại lý bán lẻ xăng dầu phải tuân theo trong quá trình kinh doanh,...

2. Các trường hợp bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung khoản 8 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp dưới đây:

 

Trường hợp thu hồi giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu
Các trường hợp bị thu hồi giấy phép bao gồm

- Thu hồi giấy phép theo yêu cầu của thương nhân: Trong trường hợp thương nhân không còn nhu cầu tiếp tục làm đại lý bán lẻ xăng dầu và đã có văn bản đề nghị thu hồi giấy  phép gửi tới Sở Công thương có thẩm quyền;

- Thu hồi giấy phép trong trường hợp thương nhân không tiến hành hoặc ngừng hoạt động cung cấp, bán lẻ xăng dầu trong thời gian từ 30 ngày trở lên;

- Thu hồi trong trường hợp thương nhân bị phá sản, giải thể theo quy định pháp luật doanh nghiệp;

- Thu hồi trong trường hợp thương nhân có các hành vi vi phạm sau:

+ Thương nhân không đáp ứng được các điều kiện và có hành vi vi phạm liên quan đến các điều kiện làm đại  lý bán lẻ xăng dầu, đã được cảnh báo nhưng không có biện pháp khắc phục hành vi vi phạm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phạt hành chính;

+ Thương nhân có hành vi vi phạm về nguyên tắc đảm bảo số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, đang bị xử lý mà vẫn tái phạm về các hành vi trên.

3. Thủ tục thu hồi giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định tại khoản 8 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP), Bộ Công thương có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy phép.

Như vậy, có thể hiểu quy trình thu hồi giấy phép như sau:

- Thương nhân có yêu cầu thu hồi nộp đơn đề nghị hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra phát hiện thương nhân làm đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu ra quyết định và tiến hành thu hồi giấy phép;

- Kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Sở Công thương tiến hành đăng tải quyết định thu hồi giấy phép trên trang thông tin điện tử cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác.

4. Một số lưu ý khi bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép do có yêu cầu hoặc do thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu là biện pháp răn đe thương nhân vi phạm, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và giúp cho cơ quan có thẩm quyền kiểm soát được ngành nghề kinh doanh này.

Vì vậy, ngay khi có quyết định thu hồi giấy phép xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải ngừng hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp đã bị thu hồi mà thương nhân vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh thì bị coi là kinh doanh không có giấy phép. Khi đó, thương nhân có thể bị xử phạt hành chính về hành vi bán lẻ xăng dầu mà không có giấy phép với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Trong trường hợp thương nhân có cơ sở chứng minh việc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu là trái quy định, thiếu căn cứ, thương nhân có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền trực tiếp cấp giấy phép hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó. 


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác