Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu


Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Đại lý bán lẻ xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải được cấp phép mới được thực hiện kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp muốn thực hiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhưng chưa rõ trình tự, thủ tục thực hiện ra sao? Cùng Luật Ánh Ngọc giải đáp vấn đề này trong bài viết dưới đây.

1. Điều kiện cấp giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu (hay còn gọi là giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu) là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho thương nhân nhằm xác nhận thương nhân đã đủ các điều kiện để kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để được cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP bao gồm:

- Doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi ngành, nghề kinh doanh là kinh doanh xăng dầu;

- Thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của mình hoặc thuê cửa hàng với thời hạn thuê từ 05 năm trở lên, đồng thời đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định này;

- Đáp ứng được các điều kiện về nguồn nhân lực bao gồm: cán bộ quản lý và nhân viên làm việc trực tiếp tại cửa hàng phải được đào tạo và được cấp các chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về an toàn phòng cháy, chữa cháy cũng như bảo vệ môi trường.

2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân thực hiện theo trình tự được quy định tại Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

 

Thủ tục xin cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu
03 bước thương nhân thực hiện việc xin cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền

- Thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều này, bao gồm:

+ Đơn đề nghị xin cấp giấy phép theo mẫu số 09 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Danh sách nguồn nhân lực kèm theo bản sao hợp lệ các giấy tờ, chứng chỉ chứng minh nghiệp vụ của cán bộ quản lý cũng như các nhân viên làm việc trực tiếp tại cửa hàng;

+ Bản kê khai kèm theo các tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc kinh doanh xăng dầu;

+ Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý, ghi rõ chủng loại xăng đầu có thời hạn tối thiểu 01 năm.

- Sau đó, thương nhân nộp hồ sơ dưới hình thức nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép:

+ Bộ Công thương thực hiện hoặc ủy quyền cho Sở Công thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu có thẩm quyền cấp giấy phép trong trường hợp thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trở lên;

+Sở Công thương cấp giấy phép cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn mình quản lý trong trường hợp đã đáp ứng được các điều kiện cấp giấy phép và có hệ thống từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố.

- Đồng thời, thương nhân nộp kèm lệ phí theo quy định của pháp luật để thực hiện việc cấp giấy phép theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận cho thương nhân;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm gửi văn bản thông báo để hướng dẫn thương nhân sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép

- Trong trường hợp 30 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành thẩm định và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân theo mẫu số 10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

- Trường hợp từ chối cấp giấy phép cho thương nhân, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối cấp để thương nhân được biết.

Lưu ý: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn trong vòng 05 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Hết thời hạn được quy định, thương nhân có nhu cầu kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải chuẩn bị hồ sơ xin cấp mới giấy phép theo thủ tục luật định.

3. Một số câu hỏi thường gặp

3.1. Thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân.

3.2. Có được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu không?

Căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, trong trường hợp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, hư hỏng, bị tiêu hủy dưới bất kỳ hình thức nào thì thương nhân được quyền làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép.

Do vậy, có thể xác định được giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp lại trong các trường hợp được quy định trên.

3.3. Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, văn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu được chuẩn bị theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Theo đó, mẫu đơn được quy định như sau:

 

Đơn xin cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu
Trong văn bản đề nghị, bao gồm các nội dung chủ yếu dưới đây

- Thông tin về doanh nghiệp xin cấp giấy phép: bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên hệ,...

- Thông tin về giấy phép đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, cơ quan cấp, mã số thuế,...

- Nội dung đề nghị cấp giấy phép: cụ thể là cấp mới giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, địa bàn hoạt động của doanh nghiệp;

- Cam kết của doanh nghiệp khi xin cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu;

- Hồ sơ, tài liệu kèm theo: Hồ sơ này là những tài liệu được nộp kèm theo văn bản đề nghị được quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

4. Dịch vụ xin cấp giấy phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu tại Luật Ánh Ngọc

Từ các phân tích trên, có thể thấy hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu là vô cùng phức tạp. Tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ về giấy phép, trong đó có dịch vụ xin cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu, Luật Ánh Ngọc mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm pháp lý tuyệt vời cùng các dịch vụ:

- Tư vấn pháp lý toàn diện về các vấn đề liên quan đến hồ sơ, trình tự xin cấp giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu cũng như các vấn đề liên quan như: cấp lại, sửa đổi bổ sung giấy phép, thu hồi giấy phép, xử phạt hành chính,...

- Ký kết hợp đồng trọn gói dịch vụ với khách hàng;

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu: soạn hồ sơ, nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi tiến độ cấp giấy phép, làm việc trực tiếp với các bên liên quan,...

- Nhận giấy phép đại lý bán lẻ xăng dầu và bàn giao tận nơi theo yêu cầu của khách hàng.

Với cam kết trọn gói, không phát sinh chi phí, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, dịch vụ pháp lý của Luật Ánh Ngọc đã và đang nhận được sự tin tưởng và đồng hành của các doanh nghiệp trong thời gian qua. Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Luật Ánh Ngọc để được báo giá và tư vấn chi tiết.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác