Có được sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu


Có được sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu
Để có được sửa đổi hoặc bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu, thương nhân phải tuân theo quy trình và thủ tục theo quy định của Nghị định 83/2014/NĐ-CP. Trong trường hợp có thay đổi về nội dung của giấy phép, thương nhân cần lập một bộ hồ sơ và gửi về Bộ Công Thương để đề nghị bổ sung hoặc sửa đổi. Trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có thể yêu cầu thương nhân bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ hợp lệ.

1. Các trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu

Các trường hợp sửa đổi và bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu xuất hiện khi có các thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Ví dụ cụ thể về các trường hợp "sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu" có thể bao gồm các tình huống sau:

 • Thay đổi vị trí kho lưu trữ: Thương nhân muốn chuyển địa điểm kho lưu trữ xăng dầu của mình do lý do nào đó, như mục đích mở rộng hoặc tối ưu hóa vị trí. Trong trường hợp này, họ cần sửa đổi thông tin về cơ sở vật chất kỹ thuật trong hồ sơ của mình.
 • Mở rộng hệ thống phân phối: Thương nhân đã đáp ứng đủ điều kiện và muốn mở rộng hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn. Họ cần bổ sung danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đảm bảo rằng số lượng và điều kiện của chúng đều đáp ứng yêu cầu.
 • Thay đổi thông tin cán bộ quản lý: Nếu có sự thay đổi trong đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh, thương nhân cần cập nhật thông tin này trong hồ sơ của mình, bao gồm chứng chỉ đào tạo và bằng cấp mới.
 • Thay đổi hợp đồng mua bán xăng dầu: Nếu thương nhân có sự thay đổi trong hợp đồng mua bán xăng dầu với nhà cung cấp, họ cần bổ sung hồ sơ với bản sao hợp đồng mới và các tài liệu chứng minh liên quan.

 

nâng cấp phòng thử nghiệm
Trong trường hợp muốn nâng cấp hoặc thay đổi phòng thử nghiệm,
thương nhân cần bổ sung thông tin về phòng thử nghiệm mới, kèm theo hợp đồng hoặc tài liệu liên quan.

2. Hồ sơ thực hiện sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu

Hồ sơ thực hiện sửa đổi và bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu là quy trình quan trọng để thương nhân duy trì và cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. Dưới đây là mô tả chi tiết về hồ sơ này:

 • Đơn đề nghị:

Thương nhân cần lập một đơn đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu. Đơn này cần chứa thông tin chi tiết về những thay đổi cụ thể, bao gồm địa chỉ mới, thông tin về kho lưu trữ, hệ thống phân phối, hoặc bất kỳ thông tin quan trọng nào khác.

 • Bản gốc giấy phép đã được cấp:

Thương nhân phải cung cấp bản gốc của giấy phép phân phối xăng dầu đã được cấp trước đó. Điều này giúp cơ quan quản lý xác nhận thông tin ban đầu và so sánh với thông tin mới được đề xuất.

 • Các tài liệu chứng minh:
 • Nếu có sự thay đổi trong cơ sở vật chất kỹ thuật, thương nhân cần cung cấp bản kê cơ sở vật chất mới, kèm theo các tài liệu chứng minh.
 • Nếu có thay đổi trong hợp đồng mua bán xăng dầu, bản sao hợp đồng mới cũng cần được bổ sung vào hồ sơ.
 • Nếu có sự thay đổi trong đội ngũ cán bộ quản lý, chứng chỉ đào tạo và bằng cấp mới cần được cung cấp.
 • Danh sách hệ thống phân phối:

Nếu mục đích là mở rộng hệ thống phân phối xăng dầu, thương nhân cần bổ sung danh sách các cửa hàng bán lẻ mới hoặc thay đổi thông tin về cửa hàng hiện có.

 

hợp đồng và thông tin mới
Bất kỳ hợp đồng mới nào liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu
cũng cần được cung cấp, kèm theo các tài liệu hỗ trợ

3. Trình tự thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu

Thủ tục sửa đổi và bổ sung giấy phép phân phối xăng dầu là quá trình quan trọng, đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này liên tục tuân thủ và đáp ứng các điều kiện kinh doanh được quy định. Dưới đây là trình tự chi tiết của quá trình này:

 • Đề nghị bổ sung và sửa đổi:
 • Khi doanh nghiệp cần sửa đổi thông tin của giấy phép, họ lập một bộ hồ sơ đề nghị bổ sung và sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5.
 • Bộ hồ sơ này bao gồm đơn đề nghị cùng với bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện và các tài liệu chứng minh cần thiết.
 • Yêu cầu bổ sung:
 • Nếu bộ hồ sơ ban đầu không đủ, Bộ Công Thương sẽ phát đi văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • Xử lý hồ sơ hợp lệ:
 • Bộ Công Thương có thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ để thực hiện xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
 • Trả lời bằng văn bản trong trường hợp từ chối:
 • Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Bộ Công Thương phải phản hồi bằng văn bản và chi tiết lý do từ chối cấp Giấy xác nhận.
 • Cách thức nộp hồ sơ:
 • Qua bưu điện: Thương nhân có thể chọn gửi hồ sơ qua bưu điện để thuận tiện cho việc theo dõi và truy cập từ xa.
 • Nộp trực tiếp tại văn thư bộ công thương: Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hồ sơ và nhận thông tin trực tiếp từ văn phòng Bộ Công Thương.
 • Nộp qua mạng điện tử: Cung cấp địa chỉ trang thông tin điện tử giúp thương nhân gửi hồ sơ qua mạng, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian.

Quá trình này giúp đảm bảo rằng thông tin của các doanh nghiệp phân phối xăng dầu luôn được cập nhật và tuân thủ các quy định kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho họ duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh trong ngành năng lượng quan trọng này.

4. Một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Nghị định số 80/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu được Chính phủ ban hành vào ngày nào và điều gì mới được thay đổi?

Câu trả lời: Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, ban hành vào ngày 17/11/2023, sửa đổi quy định về kinh doanh xăng dầu, đặt ra các điều kiện mới cho thương nhân phân phối xăng dầu, đồng thời quy định về việc trích lập và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Câu Hỏi: Điều kiện nào thương nhân phải đáp ứng để được quyền phân phối xăng dầu theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP?

Câu Trả Lời: Thương nhân để được quyền phân phối xăng dầu theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cần đáp ứng nhiều điều kiện, bao gồm: thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật, có kho và bể dung tích từ 2.000 m3 trở lên, sở hữu hoặc thuê phương tiện vận tải xăng dầu từ năm thứ 5 trở đi, có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra chất lượng xăng dầu, có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ ít nhất hai tỉnh thành trở lên, và cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh được đào tạo và có chứng chỉ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Câu Hỏi: Để có quyền phân phối xăng dầu, thương nhân phải tuân thủ những điều kiện nào theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP?

Câu Trả Lời: Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP, để có quyền phân phối xăng dầu, thương nhân cần đáp ứng một loạt các điều kiện quy định. Đầu tiên, họ phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với đăng ký kinh doanh xăng dầu.

Điều kiện tiếp theo là có kho, bể dung tích tối thiểu 2.000 m3, thuộc sở hữu doanh nghiệp, đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm thứ 5 trở đi. Đồng thời, thương nhân cũng phải sở hữu hoặc thuê phương tiện vận tải xăng dầu từ năm thứ 5 trở đi.

Một điều kiện quan trọng khác là có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu, hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan nhà nước có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Hơn nữa, thương nhân cần xây dựng hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ ít nhất hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm ít nhất năm cửa hàng bán lẻ và mười cửa hàng thuộc các đại lý được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Cuối cùng, cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Tất cả những điều kiện này nhằm đảm bảo rằng thương nhân có khả năng và đủ chuẩn mực để thực hiện việc phân phối xăng dầu một cách an toàn và hiệu quả, đồng thời tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề này.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác