Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu


Thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu
Quá trình xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu là một thủ tục phức tạp yêu cầu sự tuân thủ nghiêm ngặt với các quy định của pháp luật. Đầu tiên, doanh nghiệp phải thành lập theo quy định của pháp luật và đăng ký kinh doanh xăng dầu.

1. Điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu

Giấy phép phân phối xăng dầu được cấp bởi Bộ Công Thương dành cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, đảm bảo rằng họ đáp ứng một loạt các tiêu chí quan trọng. Đối tượng được cấp Giấy xác nhận này là các thương nhân hoặc doanh nghiệp, và để được công nhận, họ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật:
  • Doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
 • Sở hữu kho, bể dung tích lớn:
  • Doanh nghiệp cần sở hữu hoặc thuê sử dụng kho, bể dung tích tối thiểu là hai nghìn mét khối (2.000 m3) từ năm trở lên.
 • Phương tiện vận tải xăng dầu:
  • Phải có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm trở lên.
 • Phòng thử nghiệm chất lượng xăng dầu:
  • Doanh nghiệp cần có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu, đồng sở hữu hoặc thuê cơ quan nhà nước có đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 • Hệ thống phân phối xăng dầu:
  • Phải có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ ít nhất hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
  • Bao gồm ít nhất năm (05) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) trở lên.
  • Trong số này, ít nhất ba (03) cửa hàng phải thuộc sở hữu.
  • Cũng cần tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

 

đào tạo và huấn luyện

Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ

về phòng cháy,chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Những điều kiện này, được quy định trong Điều 13 của Nghị định 83/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 95/2021/NĐ-CP), đặt ra nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối xăng dầu đáp ứng các tiêu chí an toàn, chất lượng và môi trường để bảo vệ lợi ích cộng đồng và người tiêu dùng.

2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu

2.1. Thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện

Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền chính để cấp mới, bổ sung, sửa đổi và "cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu". Thương nhân được cấp Giấy xác nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại mục 1.

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối xăng dầu bao gồm các thành phần sau:

 • Đơn đề nghị theo mẫu cụ thể.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh.
 • Bản sao Hợp đồng mua bán xăng dầu giữa thương nhân và nhà cung cấp xăng dầu.
 • Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh.

2.3. Trình tự cấp giấy xác nhận

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về Bộ Công Thương.
 • Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu thương nhân bổ sung trong vòng bảy (07) ngày làm việc.
 • Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện cho thương nhân.
 • Trong trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

3. Một số câu hỏi thường gặp

3.1. Thời hạn cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu?

Thời hạn cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu được quy định trong quy trình thủ tục, như mô tả trong Điều 14 Nghị định 83/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 95/2021/NĐ-CP). Theo quy định này:

 • Thời hạn xem xét và thẩm định hồ sơ:
  • Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ:
  • Trong trường hợp hồ sơ không đủ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu thương nhân bổ sung thông tin trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.
 • Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện:
  • Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc.
 • Trả lời văn bản trong trường hợp từ chối:
  • Trong trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn trả lời cũng được tính trong quá trình xử lý hồ sơ.

Vì vậy, tổng thời hạn để thương nhân nhận được Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu có thể biến động tùy thuộc vào việc hồ sơ được nộp đầy đủ và đúng hình thức hay không, cũng như thời gian cần thiết để Bộ Công Thương xem xét và thẩm định.

3.2. Có được cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu

 

Thương nhân có thể được cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu khi mất giấy phép.
Thương nhân có thể được cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu khi mất giấy phép

4. Dịch vụ xin cấp giấy phép phân phối xăng dầu tại Luật Ánh Ngọc

Luật Ánh Ngọc, một tổ chức pháp lý uy tín và chất lượng, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu, giúp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đáp ứng các tiêu chí quy định của pháp luật. Dịch vụ này giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp tại Luật Ánh Ngọc có thể thực hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu một cách hợp pháp và hiệu quả.

 • Quy trình đăng ký: Dịch vụ của Luật Ánh Ngọc giúp doanh nghiệp đi qua quy trình đăng ký một cách thuận lợi. Tư vấn viên chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ cần thiết, đảm bảo tuân thủ mọi quy định của pháp luật và Bộ Công Thương.
 • Thẩm quyền và hồ sơ: Luật Ánh Ngọc đặc biệt chú trọng đến việc hiểu rõ về thẩm quyền của Bộ Công Thương và các yêu cầu về hồ sơ. Dịch vụ cung cấp hỗ trợ trong việc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện, bao gồm đơn đề nghị, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh, kê cơ sở vật chất kỹ thuật, hợp đồng mua bán xăng dầu, và danh sách hệ thống phân phối.
 • Trình tự và thời hạn: Dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết về trình tự cấp giấy xác nhận đủ điều kiện, bao gồm quy trình gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương. Đối với những trường hợp hồ sơ không đủ hoặc chưa hợp lệ, Luật Ánh Ngọc sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung thông tin trong thời gian ngắn nhất.
 • Hỗ trợ tư vấn và phản hồi: Dịch vụ không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ tục mà còn cung cấp hỗ trợ tư vấn liên tục và phản hồi từ Bộ Công Thương. Điều này giúp doanh nghiệp có được thông tin nhanh chóng và chính xác về quá trình xử lý hồ sơ của họ.
 • Tôn trọng quy định pháp luật: Luật Ánh Ngọc cam kết tôn trọng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo rằng mọi hoạt động được thực hiện theo đúng quy định và không gặp vấn đề pháp lý trong quá trình kinh doanh xăng dầu.

Kết luận: Dịch vụ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối xăng dầu tại Luật Ánh Ngọc không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý. Luật Ánh Ngọc là đối tác đáng tin cậy cho những doanh nghiệp muốn hoạt động trong ngành công nghiệp xăng dầu tại Việt Nam.


Ý kiến

()
Bình luận
Các bình luận khác